از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
همانا کسانی که ایمان آوردند و ( به مدینه ) هجرت نمودند و در راه خدا با اموال و جان های خود جهاد کردند ، و کسانی ( از اهل مدینه ) که ( مهاجران را ) جا و پناه دادند و یاری نمودند ، آنها هستند که اولیاء یکدیگرند ( پیوند دوستی ، یاری و ارثی دارند ) و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نکردند شما هیچ گونه پیوندی با آنان ندارید تا مهاجرت نمایند ، و اگر درباره امور دینی از شما یاری طلبند بر شما است که یاری نمایید مگر آنکه به ضرر گروهی باشد که میان شما و آنان پیمان ( ترک مخاصمه ) برقرار است ، و خداوند به آنچه می کنید بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند ، و آنها که پناه دادند و یاری نمودند ، آنها یاران یکدیگرند و آنها که ایمان آوردند و مهاجرت نکردند ، هیچ گونه ولایت [ دوستی و تعهّدی ] در برابر آنها ندارید تا هجرت کنند! و ( تنها ) اگر در ( حفظ ) دین ( خود ) از شما یاری طلبند ، بر شماست که آنها را یاری کنید ، جز بر ضدّ گروهی که میان شما و آنها ، پیمان ( ترک مخاصمه ) است و خداوند به آنچه عمل می کنید ، بیناست! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
کسانی که ایمان آورده و در راه خدا مهاجرت نموده و با اموال و جانهای خود جهاد کردند و کسانی که ( مهاجرین را ) جای دادند و یاری کردند آنان بعضیشان اولیای بعضی دیگر ( اولیای یکدیگرند ) و کسانی که ایمان آوردند ( ولی ) مهاجرت نکردند میان شما و ایشان ولایت ارث نیست تا آنکه مهاجرت کنند ( ولی این مقدار ولایت هست که ) اگر از شما در راه دین نصرت بخواهند شما باید یاریشان کنید مگر اینکه بخواهند با قومی بجنگند که میان شما و آن قوم پیمانی باشد و خداوند به آنچه می کنید بیناست . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
آنان که به خدا ایمان آوردند و از وطن خود هجرت نمودند و در راه خدا با مال و جانشان کوشش و فداکاری کردند ( یعنی مهاجرین مکه ) و هم آنان که ( به مهاجرین ) منزل دادند و یاری کردند ( یعنی انصار مدینه ) آنها دوستدار و مددکار یکدیگرند و آنهایی که ایمان آورده اند لیکن مهاجرت نکرده اند هرگز شما دوستدار و طرفدار آنها نباشید تا وقتی که هجرت گزینند ، ولی اگر از شما در کار دین و پیشرفت اسلام مدد خواستند بر شماست که آنها را یاری کنید مگر آنکه با قومی که با شما عهد و پیمان ( مسالمت ) بسته اند به خصومت برخیزند. و خدا به هر چه می کنید بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده اند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد نموده اند و کسانی که [ مهاجران را ] پناه داده اند و یاری کرده اند ، آنان یاران یکدیگرند و کسانی که ایمان آورده اند ولی مهاجرت نکرده اند هیچ گونه خویشاوندی [ دینی ] با شما ندارند مگر آنکه [ در راهِ خدا ] هجرت کنند و اگر در [ کار ] دین از شما یاری جویند ، یاری آنان بر شما [ واجب ] است ، مگر بر علیه گروهی باشد که میان شما و میان آنان پیمانی [ منعقد شده ] است ، و خدا به آنچه انجام می دهید بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
کسانی که ایمان آورده و به مدینه هجرت نموده و با مال و جانشان در راه خدا جهاد کرده اند ، و کسانی که پیامبر و مؤمنان را در مدینه جای داده و خدا و رسولش را یاری نموده اند ، اینان بر یکدیگر ولایت دارند ، و کسانی که ایمان آورده ولی هجرت نکرده اند ، از ولایت آنان چیزی بر شما مقرّر نیست ، تا آن که هجرت کنند ، مگر ولایت یاری رسانی که اگر از شما در امر دین کمک خواستند بر شماست که آنان را یاری دهید ، مگر این که بر ضدّ قومی باشد که میان شما و آنان پیمانی ] مبنی بر عدم تعرّض [ منعقد شده است ، و خدا به آنچه می کنید بیناست . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
مسلماً کسانی که ایمان آوردند ، و هجرت کردند ، و با اموال و جان هایشان در راه خدا جهاد نمودند ، و کسانی که مهاجران را پناه و جا دادند و یاری کردند ، اینانند که یار و دوست یکدیگرند. و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نکردند شما را از دوستی آنان هیچ سودی نیست تازمانی که هجرت کنند و اگر در امور دین از شما یاری طلبند ، بر شماست که آنان را یاری دهید مگر آنکه یاری دادن شما به زیان گروهی باشد که میان شما و آنان پیمان [ ترک جنگ ] برقرار است و خدا به آنچه انجام می دهید ، بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آذر خوشقدم - ترجمه نور از استاد قرایتی
همانا کسانى که ایمان آورده و هجرت کردند و با اموال و جان‏هایشان در راه خدا جهاد کردند، و آنان که (مجاهدان و مهاجران را) پناه داده و یارى کردند، آنان دوستدار و حامى و هم‏پیمان یکدیگرند. امّا کسانى که ایمان آورده، ولى هجرت نکردند، حقّ هیچ‏گونه دوستى و حمایت از آنان را ندارید، تا آنکه هجرت کنند. و اگر (مؤمنانِ تحت فشار، براى حفظ دینشان) از شما یارى طلب کردند، بر شماست که یاریشان کنید، مگر در برابر قومى که میان شما و آنان پیمان (ترک مخاصمه) است، و خداوند به آنچه انجام مى‏دهید بیناست.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - امید مجد
همان مومنان به پروردگار
که هجرت گزیدند از آن دیار
بجنگند در راه رب جلال
نهادند سرمایه از جان و مال
پس انصار یار مهاجر شدند
که همخانه و یار شاطر شدند
کنون دو گروهند همراه و یار
که هستند بر یکدگر دوستدار
هر آنکس که ایمان بیاورده است
ولی بار از بهر هجرت نبست
نباشید با آنکسان هیچ یار
مگر آنکه هجرت کنند از دیار
ولی گر کمک خواستند از شما
نمایید یاریشان در بلا
مگر آنکه جنگند با آن ملل
که هستند هم عهدتان در عمل
بدانید یزدان به هر نیک و بد
که در کارتان هست ، آگه بود
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه راهنما
همانا کسانى که ایمان آورده و هجرت نموده اند و با نیروى مالى و بدنى خود در راه خدا جهاد کرده اند و کسانى که [مهاجران را ]جارى داده و یارى کرده اند، اینان اولیاى یکدیگرند. و کسانى که ایمان آورده و هجرت نکرده اند هیچ گونه ولایتى از آنان براى شما نیست تا اینکه هجرت کنند. و اگر در امر دین از شما یارى خواستند، یارى آنان بر عهده شماست، مگر اینکه به زیان قومى [از کفّار ]باشد که میان شما و آنان پیمانى برقرار است. و خدا به آنچه مى کنید بیناست [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - انگلیسی-شاکر
Surely those who believed and fled (their homes) and struggled hard in Allah's way with their property and their souls, and those who gave shelter and helped-- these are guardians of each other; and (as for) those who believed and did not fly, not yours is their guardianship until they fly; and if they seek aid from you in the matter of religion, aid is incumbent on you except against a people between whom and you there is a treaty, and Allah sees what you do.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - Qarib
those who believe and migrated, and fought for the cause of allah with their wealth and their persons; and those who sheltered them and helped them shall be guides to each other. and those who believe, but have not emigrated you have no guidance towards them till they emigrate. but if they seek your help in the cause of your religion, it is your duty to help them, except against a nation with whom you have a treaty. allah sees the things you do. (۷۲)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه نور استاد قرائتی
همانا کسانى که ایمان آورده و هجرت کردند و با اموال و جان‏هایشان در راه خدا جهاد کردند، و آنان که (مجاهدان و مهاجران را) پناه داده و یارى کردند، آنان دوستدار و حامى و هم‏پیمان یکدیگرند. امّا کسانى که ایمان آورده، ولى هجرت نکردند، حقّ هیچ‏گونه دوستى و حمایت از آنان را ندارید، تا آنکه هجرت کنند. و اگر (مؤمنانِ تحت فشار، براى حفظ دینشان) از شما یارى طلب کردند، بر شماست که یاریشان کنید، مگر در برابر قومى که میان شما و آنان پیمان (ترک مخاصمه) است، و خداوند به آنچه انجام مى‏دهید بیناست. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فريد علي دوست اقدم - آلمانی آصف بولدرم
Gewiß, diejenigen, die glauben und ausgewandert sind und sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abgemüht haben, und diejenigen, die (jenen) Zuflucht gewährt und (ihnen) geholfen haben, sie sind einer des anderen Schutzherren. Zu denjenigen aber, die glauben und nicht ausgewandert sind, habt ihr kein Schutzverhältnis, bis sie auswandern. Wenn sie euch jedoch um der (euch gemeinsamen) Religion willen um Hilfe bitten, dann obliegt euch die Hilfe, außer gegen Leute, zwischen euch und denen ein Abkommen besteht. Und was ihr tut, sieht Allah wohl.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه ترکی
Onlar ki, inanıp hicret ettiler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihat ettiler; onlar ki hicret edenleri barındırdılar, onlara yardım ettiler, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, hicret edecekleri vakte kadar size onların yönetiminden bir şey düşmüyor. Ama sizden dinde yardım isterlerse, sizinle aralarında antlaşma bulunan bir topluluk aleyhinde olmamak üzere, kendilerine yardım etmeniz gerekir. Allah, yapmakta olduklarınızı iyice görmektedir.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مريم محراب بگي - مجمع البیان
بى‏گمان کسانى که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با دارایى ها و جان‏هاى خود در راه خدا به جهاد برخاستند، و [نیز] آن کسانى که [هجرت کنندگان را ]جاى دادند و یارى نمودند، آنان هستند که برخى از آنان دوستان برخى دیگرند و آن کسانى که [به خدا و پیامبرش‏] ایمان آوردند و [از قلمرو سلطه شرک گرایان و ظالمان ]هجرت نکرده‏اند، چیزى از دوستى آنان براى شما نیست تا هجرت نمایند. و اگر در [راه ]دین از شما یارى خواستند، یارى رسانى [به آنان ]بر عهده شماست، مگر آن که [یارى خواهى شان‏] بر ضد گروهى باشد که میان شما [توحیدگرایان‏] و آنان پیمانى [براى همزیستى و عدم تعرض بسته شده ]است. و [بهوش باشید که خدا به آنچه انجام مى‏دهید بیناست.] [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  غلامرضا تاجري - غلامرضاتاجری
همانا کسانى که ایمان آورده و با مالهایشان و جانهایشان در راه خدا هجرت کردند ، و کسانی که پناه داده و یارى کردند، آنان سرپرست یکدیگرند. و کسانى که ایمان آورده، ولى هجرت نکردند، را سرپرستی نکنید ، تا آنکه هجرت کنند. واگر از شما کمک خواستند ، بر شماست که کمکشان کنید، مگر به قومى که میان شما و آنان میثاقی بسته شده باشد و خداوند به آنچه انجام مى‏دهید بیناست . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيده معصومه جورابچي - پورجوادی
آنان که ایمان آوردند و مهاجرت کردند و با مال و جان در راه خدا جهاد کردند و آنان که پناه دادند و یاریشان کردند دوستدار یکدیگرند و در برابر آنان که ایمان آوردند و مهاجرت نکرده‏اند تعهدى ندارند تا هجرت کنند و اگر در دین از شما یارى خواستند بر شماست که آن ها را یارى کنید، جز بر ضد گروهى که با شما پیمان بسته‏اند، خداوند به کردارتان بینا است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - خرمشاهی

کسانى که ایمان آورده‏اند و هجرت کرده‏اند، و در راه خدا به مال و جان جهاد کرده‏اند، همچنین کسانى که ایشان را جا و پناه و یارى داده‏اند، اینان دوستان همدیگرند، و کسانى که ایمان آورده‏اند، ولى هجرت نکرده‏اند، شما از دوستى [و توارث‏] آنان برخوردار نمى‏شوید، مگر آنکه هجرت کنند، و اگر در کار دین از شما یارى خواستند بر شماست که یارى کنید مگر در برابر قومى که بین شما و ایشان پیمانى باشد، و خداوند به کار و کردار شما بیناست‏ (۷۲)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » یوسفعلی
those who believed, and adopted exile, and fought for the faith, with their property and their persons, in the cause of allah, as well as those who gave (them) asylum and aid,- these are (all) friends and protectors, one of another. as to those who believed but came not into exile, ye owe no duty of protection to them until they come into exile; but if they seek your aid in religion, it is your duty to help them, except against a people with whom ye have a treaty of mutual alliance. and (remember) allah seeth all that ye do. (۷۲)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  جهانگير خانزاده - پیکتال
lo! those who believed and left their homes and strove with their wealth and their lives for the cause of allah, and those who took them in and helped them: these are protecting friends one of another. and those who believed but did not leave their homes, ye have no duty to protect them till they leave their homes; but if they seek help from you in the matter of religion then it is your duty to help (them) except against a folk between whom and you there is a treaty. allah is seer of what ye do. (۷۲)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سينا خانزاده
Indeed, those who have believed and emigrated and fought with their wealth and lives in the cause of Allah and those who gave shelter and aided - they are allies of one another. But those who believed and did not emigrate - for you there is no guardianship of them until they emigrate. And if they seek help of you for the religion, then you must help, except against a people between yourselves and whom is a treaty. And Allah is Seeing of what you do.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علي اسدزاده - ترجمه بهرام پور
بی ‏تردید، کسانى که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند و آنان که [مهاجران را] پناه دادند و یارى نمودند، آنان دوستان و حامى یکدیگرند، و کسانى که ایمان آوردند ولى هجرت نکردند، براى شما در باره آنها هیچ دوستى و تعهدى نیست مگر آن که هجرت کنند. ولى اگر در امر دین از شما کمک خواستند بر شماست که آنها را نصرت دهید مگر بر ضد گروهى که میان شما و آنها پیمان [ترک مخاصمه‏] است، و خداوند به کارهایى که می کنید بیناست‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه روشن (مصطفوی)
بتحقیق آنانکه ایمان آوردند و مهاجرت کردند و مجاهده نمودند با أموال و نفسهاى خودشان در راه خداوند و آنانکه جادادند و یارى کردند، آنها بعضى از آنها متولّیان بعضى دیگرند، و آنهاییکه ایمان آوردند و مهاجرت نکردند: نیست شما را از متولّى شدن آنها از چیزى، تا وقتى که هجرت کنند، و اگر یارى بخواهند از شما در رابطه دین: پس براى شما است یارى کردن، مگر بر گروهى که در میان شما و آنها پیمانى باشد، و خداوند بآنچه عمل می ‏کنید بینا است‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ريحانه آشتياني - ترجمه فرانسوی
Ceux qui ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux-là sont alliés les uns des autres. Quant à ceux qui ont cru et n'ont pas émigré, vous ne serez pas liés à eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent. Et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, à vous alors de leur porter secours, mais pas contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Et Allah observe bien ce que vous œuvrez.«72» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - کوثر
همانا کسانى که ایمان آورده‏اند و هجرت نموده‏اند و با مالها و جانهاى خود در راه خدا جهاد کرده‏اند و کسانى که پناه داده‏اند و کمک کرده‏اند؛ بعضى از آنان دوستان بعضى دیگرند و کسانى که ایمان آورده‏اند ولى هجرت نکرده‏اند، شما را از دوستى آنان چیزى نیست تا وقتى که هجرت کنند، و اگر از شما در دین کمک بخواهند، پس برشماست که یارى کنید مگر در برابر قومى که میان شما و آنها پیمانى وجود دارد و خدا به آنچه انجام مى‏دهید بیناست


[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اميد رسا - امید رسا
" قطعاً افرادی که که ایمان [و باوَر و اِطمینان] آوَردند و هجرَت نمودند و [کوشش و] جهاد نمودند به [دارایی ها و] اَموالِشان و جان هایشان در راهِ خداوند ، و افرادی که پناه دادند و یاری نمودند ؛ آنها ، برخی از آنها وَلیّ [و حامی و پُشتیبانِ] برخی دیگر هستند ؛ و [امّا] افرادی که ایمان آوَردند و هجرَت نَنمودند ، برای شما هیچ چیزی از [دوستی و حمایت و] ولایَتِ آنها نیست تا اینکه هجرَت نمایند! ؛ و اگر یاری خواستند از شما در [اُمورِ] دین ، پس بر شماست یاریِ آنها ، جُز آنکه بر [زیانِ] قُومی باشد که [عَهد و] پِیمانی میانِ شما و آنهاست! ؛ و خداوند به آنچه انجام می دهید بسیار بیناست! . " . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.