لیست صرف های رعنا سليمان عباسي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بینة آیه 5 - المیزان
(حنفاء)حال است از ضمیر جمع در(لیعبدوا) این کلمه جمع حنیف است، که از ماده حنف است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.