از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - المیزان
(حنفاء)حال است از ضمیر جمع در(لیعبدوا) این کلمه جمع حنیف است، که از ماده حنف است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه هندياني - تدبر شخصی
و: واو استیناف
ما: نافیه
امروا: فعل ماضی جمع مذکر غایب، (ء م ر) صحیح مهموز الفاء، ثلاثی مجرد، مجهول
إلا: حرف حصر
ل: حرف جر، أن در تقدیر دارد.
یعبدوا: فعل مضارع منصوب، جمع مذکر غایب،(ع ب د) صحیح سالم، ثلاثی مجرد، معلوم، متعدی
الله: اسم، لفظ جلاله الله، علم، ال عهد ذهنی
مخلصین: اسم فاعل جمع مذکر سالم
ل: حرف تعلیل
ه: اسم، ضمیر متصل مفرد مذکر غایب، مجرور
الدین: اسم مفرد مذکر ، معرفه به ال تعریف، ال عهد ذهنی
حنفاء: اسم، جمع مکسر حنیف
و:عطف
یقیموا: فعل مضارع منصوب، جمع مذکر غایب، ( ق و م) معتل اجوف یایی، ثلاثی مزید باب افعال، اعلال به قلب، معلوم، متعدی
الصلاة: اسم مفرد مؤنث، معرفه به ال تعریف، ال عهد ذهنی
و: واو عطف
یؤتوا: فعل مضارع جمع مذکر غایب، (ء ت ی) مهموز الفاء و معتل ناقص یایی، ثلاثی مزید باب افعال، ( اصل آن یؤتِیُوا بوده است.) معلوم، متعدی
الزکاة: اسم مفرد مؤنث، معرفه به ال تعریف، ال عهد ذهنی،
و: استیناف
ذالک: اسم اشاره دور،
دینُ: اسم مفرد مذکر،
القیمة: اسم مفرد مؤنث، معرفه به ال تعریف. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.