لیست لغت های بيژن خاوري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره صافات آیه 113 -
ذریه : ال = خاندان و بازماندگان از رییشه پدر = فرزندان و نوادگان و نتییجگان و نبیرگان و ....
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : ذریه= نسل و فرزندان و دودمان
آل=خانواده، عائله، خاندان، تیره، اهل، عشیره، پیروان، وابستگان
  سوره جن آیه 9 - نظر شخصی
شِهَابًا رَصَدًا :
توضیح : 1 - در ایه قبل کلمه شهبا که بصورت فعل بکار رفته ، اشتباها با کلمه شهابا در این ایه که اسم است و بمعنی شهاب یا همان شهاب سنگ ، هردو کلمه را به شهاب سنگ معنی نمودند و لازم است که بیشتر تحقیق شود .
2 - منظور از اصابت شهابا در اینجا پرتاب شهاب سنگ نیست که بطرف متجاوزین مستمع به حریم پرتاب کنن ، بلکه در تیررس امواجی قرار میگیرند که همچون شهاب سنگ نابود کننده است .
مثل در تیررس موشک قرار گرفتن هر چیز تعریف نشده برای سیستم راداری
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : شُهُبًا اسم است. مگر فعل تنوین می‌گیرد؟؟؟
  سوره نبا آیه 23 -
احقاب : مدتی طولانی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.