لیست پیام های مهديه روشني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اعلی آیه 18 - هدایت تشریعی در همه عصرها
تذکروتاکیدخداوند بر اینکه هدایت تشریعی در همه ی عصرها و زمانها توسط پیامبران الهی از جانب پروردگار وجود داشته است
قالب : اخلاقی گوینده : مهدیه روشنی
منبع : تدبرشخصی موضوع اصلی : سنت‌های خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعلی آیه 5 - وجود نقص و نیاز در مخلوقات
از این آیه در واقع بیان کننده ی وجود عیب و نقص در عالم ومخلوقات است در برابر خداوند بلند مرتبه
قالب : اخلاقی گوینده : مهدیه روشنی
منبع : موضوع اصلی : خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره اعلی آیه 1 - فرمان تسبیح
فرمان به تسبیح الهی منزه دانستن خدا از هرنقصی است و در واقع اعتراف به نیازمند بودن و نقص داشتن در برابر پروردگار بلند مرتبه است
قالب : اخلاقی گوینده : مهدیه روشنی
منبع : ندارد موضوع اصلی : خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کوثر آیه 1 - جاودانگی وعده ی الهی
وعده های الهی هرچند زمان موعدشان از نظر ما انسانها طولانی ودست نیافتنی است،اما وقوعشان قطعی ،جاودانه و همیشگی است.
قالب : اعتقادی گوینده : مهدیه روشنی
منبع : ندارد موضوع اصلی : وعده الهی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 109 - هدف ازکارخیر
انجام کار خیر وخوب (ازنظر ظاهر)حتی اگر مفید هم باشد ،کافی ومهم نیست بلکه نیت وهدفی که آن کار به خاطر آن انجام میشود مهم است .ودرواقع اگر از روی اخلاص ،جهت رضایت و پذیرش خدای متعال انجام شود سبب رستگاری و قرب الهی میگردد.
قالب : اعتقادی گوینده : مهدیه روشنی
منبع : ندارد موضوع اصلی : نیت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 87 - نابینایی معنوی
همانطور که اطاعت وبندگی به در گاه الهی سبب بصیرت و حکمت میشود بر خلاف آن نافرمانی وسرپیچی از دستورات و فرامین الهی سبب گمراهی وازدست دادن بصیرت ومهر خوردن بردلها میشود.
قالب : اخلاقی گوینده : مهدیه روشنی
منبع : ندارد موضوع اصلی : تاریکی- ظلمت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.