لیست پیام های مهديه تک فلاح
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مریم آیه 42 - تک فلاح
هر کس چیزی را بپرستد که اینگونه باشد یعنی چیزی که نمی شنود ونمی بیند از نظر ایشان مطرود است.حتی اینکه ما خدایی را میپرستیم وهر کار دلمان میخواهد میکنیم هم لزوما مطرود است زیرا ما خدایی را می پرستیم در حالیکه او را کر وکور می پنداریم واین سلک ابراهیمی که پیامبرمان خود را رهرو او می داند نیست.
قالب : فلسفی گوینده : مهدیه تک فلاح
منبع : موضوع اصلی : صفات خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مریم آیه 6 - mohajeri
این ایه به نیکوترین صفتی که فرزندان انسان میتوانند داشته باشند اشاره می کند .رضی از طرف خدا باشند.
قالب : اخلاقی گوینده : مهدیه تک فلاح
منبع : موضوع اصلی : اخلاق خوب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مریم آیه 3 - mohajeri
با رب باید خفی سخن گفت .نه به این معنا که بلند دعا نکنیم بلکه باید این ویژگی را داشته باشد که در درون گفتگو صدق کند حال دیگران متوجه باشند یا خیر.این ایه چه بسا در مقام بیان شیوه درست گفتگو با خداست.
قالب : تفسیری گوینده : مهدیه تک فلاح
منبع : موضوع اصلی : سنت‌های خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مریم آیه 2 - mohajeri
کلمات رحمت رب عبد سنخیت معنایی با یکدیگر دارند.اوج عاطفه ومحبت در این ایه حس میشود.
قالب : لغوی گوینده : مهدیه تک فلاح
منبع : موضوع اصلی : دوستی- حب- محبت- تولی- دوست- محب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 3 - mohajeri
اینکه با صفت مختلفون اورده از شیطانی بودن ان سوالات یا لااقل از جنس وحدانی نبودن انست.اختلاف مال عالم کثرت است .مال عالم امر نیست .مال خلق است
قالب : اعتقادی گوینده : مهدیه تک فلاح
منبع : موضوع اصلی : رابطه انسان و دنیا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.