لیست پیام های مريم باليده
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 1 - عبادت خداوند
خداوند متعال، از جهات مختلف قابل عبادت است و ما باید حمد و سپاس او را به جا آوریم.
به خاطر کمال ذات و صفات او که (( الله )) است،
به خاطر احسان و تربیت او که (( رب العالمین )) است
و به خاطر امید و انتظار رحم و لطف او که (( الرحمن الرحیم )) است
و به خاطر قدرت و هیبت او که (( مالک یوم الدین )) است.
قیامت پرتوی از ربوبیت اوست. و جلوه ای از رحمتش است. (( رب العالمین.... الرحمن الرحیم.... مالک یوم الدین))
قالب : اعتقادی گوینده : بالیده
منبع : تفسیر نور موضوع اصلی : عبادت- پرستش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.