لیست تفسیر های حاجيه تقي زاده فانيد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نبا آیه 10 - تفسیرهدایت
[10] و خواب‌ معمولا ‌در‌ شب‌ صورت‌ می‌گیرد ‌که‌ پرده‌های‌ ‌آن‌ ‌بر‌ روی‌ طبیعت‌ فرو می‌افتد، و جوّ آرامش‌ و سکون‌ ‌بر‌ ‌آن‌ فرو می‌ریزد.

وَ جَعَلنَا اللَّیل‌َ لِباساً‌-‌ و شب‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌شما‌ پوشانیدیم‌.»

آیا می‌دانی‌ ‌که‌ ‌اگر‌ زمین‌ و کسانی‌ ‌که‌ ‌بر‌ ‌آن‌ قرار دارند، پیوسته‌ ‌در‌ معرض‌ تابش‌ اشعه‌ خورشید قرار می‌داشت‌، چه‌ پیش‌ می‌آمد! خداوند متعال‌ ‌به‌ صورتی‌ زمین‌ ‌را‌ نظم‌ بخشیده‌ ‌است‌ ‌که‌ شب‌ و روز متناوبا ‌آن‌ ‌را‌ ‌در‌ میان‌ گیرند و استمرار حیات‌ ‌بر‌ ‌آن‌ امکان‌پذیر شود.

تعبیر شب‌ ‌به‌ لباس‌ ‌در‌ زیبایی‌ و دقت‌ بسیار رسا ‌است‌. ‌به‌ همان‌ گونه‌ ‌که‌ لباس‌ و پوشش‌ ‌هر‌ چیز ‌را‌ ‌از‌ آنچه‌ ‌به‌ ‌آن‌ عیب‌ و آسیب‌ می‌رساند حفظ می‌کند، تاریکی‌ شب‌ نیز طبیعت‌ و زندگان‌ ‌را‌ ‌از‌ استمرار قرار گرفتن‌ ‌در‌ برابر پرتوهای‌ خورشید محفوظ می‌دارد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 10 - تفسیر اثنا عشری‏
وَ جَعَلنَا اللَّیل‌َ لِباساً (10)

وَ جَعَلنَا اللَّیل‌َ لِباساً: و قرار دادیم‌ شب‌ ‌را‌ پوششی‌ ‌که‌ ‌به‌ تاریکی‌ ‌خود‌ همه‌ چیز ‌را‌ بپوشاند، ‌تا‌ ‌از‌ ‌شما‌ ‌هر‌ ‌که‌ اراده‌ اختفا داشته‌ ‌باشد‌، ‌به‌ ظلمت‌ ‌آن‌ مستتر شود ‌از‌ چشم‌ مردمان‌. مانند کسی‌ ‌که‌ ‌از‌ دشمن‌ گریزد ‌ یا ‌ خواهد تبعیت‌ کند ‌به‌ جهت‌ ظفر یافتن‌. ‌ یا ‌ شب‌ ‌را‌ وقت‌ لباس‌ ‌شما‌ گردانیدیم‌ ‌تا‌ ‌در‌ شب‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌به‌ جامه‌ بپوشید ‌در‌ وقت‌ خوابیدن‌. حضرت‌ صادق‌ ‌علیه‌ السّلام‌ فرماید: تأمّل‌ کن‌ ‌در‌ لطف‌ و حکمت‌ علیم‌ قادر ‌که‌ تاریکی‌ ‌را‌ ‌برای‌ مصلحت‌ ‌در‌ مقدار زمان‌ مقرّر ساخته‌، ‌برای‌ آنکه‌ مردم‌ ‌به‌ ‌آن‌ محتاجند و مخلوط ‌به‌ قدری‌ ‌از‌ نور گردانیده‌ ‌تا‌ کار ‌بر‌ ‌ایشان‌ دشوار نشود.«1»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 10 - تفسیر راهنما

1 - تاریکى شب ـ بسان لباسى پوشیده بر موجودات ـ با مستور ساختن آنها از دید انسان، مانع تلاش و فعالیت بیش از حد او است.

و جعلنا الّیل لباسًا

تقابل این آیه و آیه بعد ـ که روز را زمان تلاش براى زندگى دانسته است ـ بیانگر برداشت یاد شده است.

2 - خداوند، شب و تاریکى آن را پدید آورده است.

و جعلنا الّیل لباسًا

3 - فراهم شدن زمینه استراحت براى انسان، در اثر ناپیدا بودن موجودات در تاریکى شب، از نعمت هاى خداوند به او است.

و جعلنا الّیل لباسًا

4 - اندیشیدن درباره ماهیت شب و ویژگى هاى آن، زمینه ساز پى بردن به قدرت خداوند و پذیرش معاد است.

عمّ یتساءلون ... و جعلنا الّیل لباسًا

5 - شب، بهترین زمان استراحت و خواب

و جعلنا نومکم سباتًا . و جعلنا الّیل لباسًا

6 - خداوند، انسان را به تلاش بى استراحت، براى تهیه معاش موظّف نساخته است.

و جعلنا الّیل لباسًا

آیه بعد، تهیه معاش را در برابر لباس بودن شب و توقّف آفرین بودن خواب، قرار داده است. بنابراین مى توان گفت: اگر تلاشِ پى گیر، مطلوب خداوند بود; موانعى از قبیل خواب و تاریکى شب را بازدارنده انسان نمى ساخت.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 9 - تفسیر اثنا عشری‏
وَ جَعَلنا نَومَکُم‌ سُباتاً (9)

وَ جَعَلنا نَومَکُم‌ سُباتاً: و قرار دادیم‌ خواب‌ ‌شما‌ ‌را‌ ‌آن‌ چیزی‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌آن‌ قطع‌ حس‌ و حرکت‌ شود، ‌تا‌ قوای‌ حیوانیّه‌ استراحت‌ یابند و بدان‌ آسایش‌ یابند و ماندگی‌ ‌ایشان‌ ‌که‌ ‌از‌ رنج‌ و زحمت‌ کار حاصل‌ ‌شده‌، زایل‌ شود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 9 - تفسیر راهنما

1 - خواب، پایان دهنده کار و تلاش روزمرّه انسان و زمینه آرامش و راحتى او است.

و جعلنا نومکم سباتًا

«سباتاً» ; یعنى، از حرکت باز ایستادن (لسان العرب از زجاج) و معناى اصلى آن، راحت است. (مصباح)

2 - خواب، از نعمت هاى خداوند براى انسان ها است.

و جعلنا نومکم سباتًا

3 - تلاش بىوقفه و بدون استراحت، ناهنجار و برخلاف طبیعت خدادادى انسان است.

و جعلنا نومکم سباتًا

جمله «و جعلنا ...» در مقام امتنان است. توصیف نعمت خواب به این که «کار و تلاشِ انسان را قطع مى کند»، بیانگر این است که خداوند از او، تلاش بى استراحت نخواسته است.

4 - خواب براى انسان، نوعى مرگ است.

و جعلنا نومکم سباتًا

فعل «سُبِتَ» علاوه بر معناى «بى هوش شد»، به معناى «مُرد» نیز استعمال مى شود (مصباح). بنابراین، احتمال مى رود که «سبات» به معناى مرگ باشد.

5 - قدرت خداوند بر ایجاد حالت خواب در انسان، دلیل امکان معاد است.

عمّ یتساءلون ... و جعلنا نومکم سباتًا

6 - مرگ و معاد انسان، شبیه خواب و بیدارى است.

و جعلنا نومکم سباتًا

یاد کردن از خواب در میان آیاتى که به منظور رفع استبعاد از معاد مطرح شده; ممکن است به جهت تشابهى باشد که بین خواب و مرگ و نیز بیدارى و معاد وجود دارد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 9 - تفسیرهدایت
[9] وجه‌ مناسبت‌ سخن‌ درباره‌ همسر و ‌آن‌ راحتی‌ ‌که‌ ‌با‌ وجود ‌او‌ فراهم‌ می‌شود، پروردگار نعمت‌ خوابی‌ ‌را‌ ‌به‌ یاد ‌ما می‌آورد ‌که‌ گونه‌ای‌ ‌از‌ آسایش‌ و آرامش‌ ‌ما ‌است‌، و ‌بر‌ ذرات‌ هستی‌ ‌ما مسلط می‌شود و ‌آنها‌ ‌از‌ عمل‌ متقابل‌ کردن‌ خسته‌ کننده‌ ‌با‌ محیط باز می‌دارد و ‌بر‌ همه‌ جای‌ بدن‌ ‌ما پوششی‌ ‌از‌ آرامش‌ و آسایش‌ ‌را‌ می‌گسترد.

وَ جَعَلنا نَومَکُم‌ سُباتاً‌-‌ و خواب‌ ‌شما‌ ‌را‌ وسیله‌ آسودن‌ قرار دادیم‌.»

معلوم‌ می‌شود ‌که‌ معنی‌ سبات‌ آسایش‌ موقت‌ ‌ یا ‌ تعطیل‌ و بریده‌ شدن‌ جریان‌ فعالیت‌ و نشاط ‌است‌.

خواب‌ چیست‌! و چگونه‌ حادث‌ می‌شود، و اسرار ‌آن‌ کدام‌ ‌است‌! دانش‌ جدید پیوسته‌ ‌به‌ تعمق‌ ‌در‌ میدانهای‌ فراخ‌ ‌اینکه‌ نمود کلی‌ زندگی‌ آدمی‌ اشتغال‌ دارد، و ‌هر‌ چه‌ بیشتر ‌به‌ کشف‌ اسرار ‌آن‌ توفیق‌ پیدا می‌کند، ولی‌ آنچه‌ ثابت‌ و قطعی‌ ‌است‌ نقشی‌ ‌است‌ ‌که‌ خواب‌ ‌در‌ آرام‌ کردن‌ اعصاب‌ آدمیان‌ و یاری‌ کردن‌ ‌به‌ دماغ‌ ‌او‌ ‌برای‌ تنظیم‌ دانسته‌ها و انبار کردن‌ ‌آنها‌ دارد، و بدن‌ ‌را‌ ‌پس‌ ‌از‌ قرار گرفتن‌ ‌در‌ تحت‌ تأثیر مؤثرها و عوامل‌ خارجی‌، ‌به‌ نظام‌ عادی‌ و طبیعی‌ ‌آن‌ باز می‌گرداند، و مقداری‌ ‌از‌ آرامش‌ ‌بر‌ اندامهای‌ مختلف‌ می‌گسترد، و ‌به‌ یک‌ سخن‌: خواب‌ آرام‌ گرفتن‌ جسم‌ ‌است‌ ‌پس‌ ‌از‌ تلاش‌ و کوششی‌ پیوسته‌.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 8 - تفسیرهدایت
[8] و چون‌ ‌به‌ نظامهایی‌ بازگردیم‌ ‌که‌ ‌بر‌ زندگی‌ ‌ما فرمان‌ می‌رانند، مقدار بیشتری‌ ‌از‌ نشانه‌های‌ قدرت‌ و حکمت‌ ‌را‌ ‌در‌ ‌آنها‌ مشاهده‌ می‌کنیم‌، ‌که‌ ‌از‌ ‌آن‌ جمله‌ ‌است‌ سنّت‌ جفت‌بودنی‌ ‌که‌، ‌از‌ یک‌ سو، حکایت‌ ‌از‌ نیازمندی‌ بعضی‌ ‌از‌ ‌ما نسبت‌ ‌به‌ بعضی‌ دیگر می‌کند، و ‌از‌ سوی‌ دیگر تدبیر نیکوی‌ آفریدگار و دقت‌ تنظیم‌ ‌او‌ ‌را‌ منعکس‌ می‌سازد.

‌تعالی‌‌که‌وَ خَلَقناکُم‌ أَزواجاً‌-‌ و ‌شما‌ ‌را‌ جفت‌ جفت‌ آفریدیم‌.»

‌اگر‌ ‌ما ‌خود‌ خویشتن‌ ‌را‌ آفریده‌ بودیم‌ ولی‌ ‌آن‌ ‌را‌ کاملتر و نیرومندتر ‌از‌ آنچه‌ هستیم‌ ساخته‌ بودیم‌، شاید ممکن‌ ‌بود‌ نیازی‌ ‌به‌ جنس‌ دیگر ‌ یا ‌ ‌به‌ خوردنی‌ و نوشیدنی‌ و آرامش‌ و سکون‌ و آنچه‌ همانند اینها ‌است‌ وجود پیدا نکند. و ‌اگر‌ تصادف‌ سبب‌ ‌به‌ وجود آمدن‌ ‌ما می‌بود، ‌در‌ ‌آن‌ ‌اینکه‌ تکامل‌ ‌را‌ ‌که‌ مثلا ‌در‌ میان‌ دو همسر می‌بینیم‌ و تکامل‌ روح‌ و جسد ‌در‌ غریزه‌ها و شهوتها و نیازمندیها ‌است‌ و چنان‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌هر‌ جنس‌ مایه‌ آرامشی‌ ‌برای‌ جنس‌ دیگر ‌است‌ و آنچه‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌آن‌ نیاز دارد ‌در‌ ‌او‌ می‌یابد، هرگز ‌در‌ ‌خود‌ نمی‌یافتیم‌، و خداوند سبحانه‌ و ‌تعالی‌ چنین‌ گفته‌ ‌است‌: وَ مِن‌ آیاتِه‌ِ أَن‌ خَلَق‌َ لَکُم‌ مِن‌ أَنفُسِکُم‌ أَزواجاً لِتَسکُنُوا إِلَیها وَ جَعَل‌َ بَینَکُم‌ مَوَدَّةً وَ رَحمَةً.«5»
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 8 - تفسیر اثنا عشری‏
وَ خَلَقناکُم‌ أَزواجاً (8)

‌تعالی‌‌که‌وَ خَلَقناکُم‌ أَزواجاً: و آیا نیافریدیم‌ ‌شما‌ ‌را‌ جفت‌ جفت‌ ‌یعنی‌ زن‌ و مرد ‌تا‌ مستأنس‌ شوید ‌به‌ یکدیگر و نسل‌ ‌شما‌ باقی‌ ماند! ‌ یا ‌ ‌شما‌ ‌را‌ انواع‌ مختلفه‌ آفریدیم‌ سیاه‌ و سفید و سرخ‌ و زرد و دراز و کوتاه‌ و خوب‌ و زشت‌ و ‌هر‌ یکی‌ ‌را‌ زبانی‌ دیگر و لهجه دیگر.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 8 - تفسیر راهنما

1 - خداوند، آفریدگار تمامى انسان ها است.

و خلقنـکم

2 - پیدایش دو جنس مرد و زن در نوع انسان، کار خداوند و نشان قدرت او است.

أزوجًا

«أزواجاً» حال براى ضمیر «کم» در «خلقناکم» است. در این صورت مفاد آیه چنین مى شود: خداوند شما را با حالت زوجیت و دو جنس بودن آفرید.

3 - وجود دو جنس مرد و زن در نوع انسان، از نعمت هاى خداوند به او است.

و خلقنـکم أزوجًا

4 - توجه به آفرینش انسان و تداوم نسل او در زمین، زمینه ساز پذیرش معاد است.

عمّ یتساءلون ... و خلقنـکم أزوجًا

در آیه دو چیز به عنوان دلیل بر معاد ذکر شده است; خلقت انسان ها و زوجیت آنان; یعنى، چنین آفریده اى نمى تواند معاد نداشته باشد.

5 - آفرینش انسان و تداوم بخشى به نسل او در زمین، داراى هدفى مشخص

ألم نجعل الأرض مهـدًا ... و خلقنـکم أزوجًا

6 - رسیدن انسان به هدف آفرینشِ خود، در گرو معاد او است.

عن النبأ العظیم ... و خلقنـکم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 7 - تفسیرهدایت
[7] و ‌برای‌ ‌آن‌ ‌که‌ زمین‌ و آنچه‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌است‌ استقرار پیدا کند، و ‌در‌ معرض‌ امواج‌ بادها و فشارهای‌ محیط ‌بر‌ ‌آن‌ قرار نگیرد، و همچون‌ آب‌ دریا تناوب‌ مدّ و جزر نیروی‌ جاذبه‌ ماه‌ ‌بر‌ ‌آن‌ اثر نامطلوب‌ نگذارد، و پوسته‌ زمین‌ ‌از‌ خطر زمین‌ لرزه‌ها و آتشفشانها ‌به‌ سبب‌ گازهایی‌ ‌که‌ ‌از‌ فعل‌ و انفعالهای‌ درون‌ گداخته‌ ‌آن‌ پدید می‌آید ‌در‌ امان‌ بماند، ‌برای‌ همه‌ اینها و سببهای‌ متعدد دیگری‌ ‌که‌ بعضی‌ ‌را‌ می‌شناسیم‌ و ‌از‌بسیاری‌ ‌آنها‌ ناآگاهیم‌، خداوند متعال‌ میخهای‌ محافظی‌ ‌برای‌ زمین‌ آفرید ‌که‌ همان‌ کوه‌های‌ موجود ‌بر‌ ‌آن‌ ‌است‌.

وَ الجِبال‌َ أَوتاداً‌-‌ و کوه‌ها ‌را‌ میخها (ی‌ زمین‌) قرار دادیم‌.»

‌اینکه‌ قله‌های‌ بلند ‌به‌ طرف‌ آسمان‌ بالا رفته‌، و ‌آن‌ دامنه‌های‌ گسترده‌، و شبکه‌ای‌ ‌از‌ سنگهای‌ ‌به‌ یکدیگر پیوسته‌ ‌که‌ بعضی‌ ‌از‌ ‌آنها‌ ‌در‌ بالای‌ سطح‌ زمین‌ قرار گرفته‌اند و بعضی‌ ‌در‌ درون‌ ‌آن‌. اینها همچون‌ زره‌هایی‌ نگاهدارنده‌ زمین‌اند. ‌پس‌ چرا آثار قدرت‌ و نشانه‌های‌ حکمت‌ ‌را‌ ‌بر‌ طبیعتی‌ ‌که‌ ‌در‌ پیرامون‌ ‌ما قرار گرفته‌ ‌است‌ نمی‌بینیم‌! و ‌خدا‌ منزه‌ ‌است‌ ‌از‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ بیهوده‌ و لغو ‌به‌ کاری‌ بپردازد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 241
  • >
  • >>