تعطیلی کلاس 15 تیر ماه
دوازدهم تير 1392
تعطیلی کلاس 15 تیر ماه
کلاس جزء 30 روز شنبه 15 تیر برگزار نخواهد شد.
کلاس جزء 30 روز شنبه 15 تیر تعطیل است و کلاس بعدی روز 22 تیر مصادف با 4 رمضان المبارک خواهد بود.

این کلاس انشاءالله راس ساعت 17 برگزار خواهد شد.