تعطیلی کلاس 22 تیر ماه
نوزدهم تير 1392
تعطیلی کلاس 22 تیر ماه
کلاس جزء 30 روز شنبه 22 تیر برگزار نخواهد شد.
کلاس جزء 30 روز شنبه 22 تیر تعطیل است و کلاس بعدی روز 29 تیر مصادف با 11 رمضان المبارک خواهد بود.