امیر حسین غفاری
[ همه نکته ها ] نکته های امير حسين غفاري (1 مورد)
  سوره آل عمران آیه 84 - نکته ها
این آیه، به غیر از یکى دو کلمه، کاملاً شبیه آیه 136 سوره بقره است.
شکل کار اصل نیست، بلکه اصل، آن هدف غایى و نهایى است. در هر زمانى ممکن است شکل کار و دعوت انبیا فرق کند، مثلاً حضرت موسى به سراغ فرعون برود و یا حضرت سلیمان، فرمانروایى مانند بلقیس را دعوت کند، ولى هدف نهایى یکى است. درست مانند حرکت‏هاى گوناگون امامان معصوم‏علیهم السلام.
اگر از انبیاى گذشته براى معرّفى و یارى پیامبر آینده پیمان گرفته شده، پیامبر آینده نیز مأمور است به نمایندگى از تمام پیروانش، ایمان خود را نسبت به پیامبران گذشته اعلام نماید.