هدی هاشم خانلو
یا زهرا
[ همه پیام ها ] پیام های هدي هاشم خانلو (1 مورد)
  سوره اعراف آیه 58 - اهمیت اصالت
انسانی که در خانواده پاک به وجود آمده است و در شرایط سالمی نیز پرورش یافته بسیار بیشتر از انسانی که در شرایط ناسالم تربیت شده پذیرش حقایق الهی را داراست
[ همه سوال ها ] سوال های هدي هاشم خانلو (2 مورد)
  سوره اعراف آیه 40 - چگونه؟
شتر به سوراخ سوزن شدن یعنی چه؟

توضیح : عذاب عجیبی است.

  سوره اعراف آیه 38 - چرا انسان طاغوت را می پذیرد؟
چه چیز می تواند انسان را از پذیرش اولیای طاغوت بازدارد؟

توضیح : لطفا پاسخ دهید