از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
( خداوند یا آن فرشته ) می گوید: شما هم در میان امت هایی که پیش از شما از جن و انس درگذشتند به آتش درآیید. هر گاه که گروهی وارد شوند همکیشان خود را لعنت کنند تا چون همگی در آنجا به یکدیگر پیوستند ، گروه های پسین آنان ( پیروان ) درباره گروه های پیشین ( پیشوایان ) گویند: پروردگارا ، اینهایند که ما را گمراه کردند پس آنها را دو برابر از عذاب آتش ده. می گوید: برای هر کدامتان دو برابر است ( برای پیشوایان عذاب ، گمراه شدن و گمراه کردن و برای پیروان عذاب ، گمراه شدن و تقویت کفر ) و لکن شما نمی دانید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
( خداوند به آنها ) می گوید: «در صفّ گروه های مشابه خود از جنّ و انس در آتش وارد شوید!» هر زمان که گروهی وارد می شوند ، گروه دیگر را لعن می کنند تا همگی با ذلّت در آن قرار گیرند. ( در این هنگام ) گروه پیروان درباره پیشوایان خود می گویند: «خداوندا! اینها بودند که ما را گمراه ساختند پس کیفر آنها را از آتش دو برابر کن! ( کیفری برای گمراهیشان ، و کیفری بخاطر گمراه ساختن ما. ) » می فرماید: «برای هر کدام ( از شما ) عذاب مضاعف است ولی نمی دانید! ( چرا که پیروان اگر گرد پیشوایان گمراه را نگرفته بودند ، قدرتی بر اغوای مردم نداشتند. ) » [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
( خدای تعالی ) می فرماید: با گروه هایی از جن و انس که پیش از شما درگذشته اند به جهنم وارد شوید ، وقتی گروهی وارد شود گروه هم عقیده خویش را لعنت کند ، و چون همگی در آنجا مجتمع شوند پیروانشان در باره پیشروانشان گویند: پروردگارا اینان ما را به گمراهی کشیدند ، عذاب ایشان را از جهنم دو چندان کن ، گوید همه را ( عذاب ) دو چندان است. و لیکن شما نمی دانید . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
خداوند گوید: شما هم با آن گروه از جن و انس که پیش از شما بودند به دوزخ داخل شوید. در آن وقت هر قومی که به دوزخ شوند قوم دیگر ( از همکیشان خود ) را لعن کنند ، تا آن گاه که همه در آتش دوزخ فراهم شوند زمره آخرین درباره فرقه اول ( یا مرءوسان درباره رئیسان ) گویند که خدایا ، اینان ما را گمراه کردند ، پس عذابشان را از آتش افزون و مضاعف گردان. خدا گوید: همه را عذاب مضاعف است و لیکن شما آگاه نیستید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
می فرماید: «در میان امّتهایی از جنّ و انس ، که پیش از شما بوده اند ، داخل آتش شوید.» هر بار که امّتی [ در آتش ] درآید ، همکیشان خود را لعنت کند ، تا وقتی که همگی در آن به هم پیوندند [ آن گاه ] پیروانشان درباره پیشوایانشان می گویند: «پروردگارا ، اینان ما را گمراه کردند ، پس دو برابر عذاب آتش به آنان بده.» [ خدا ] می فرماید: «برای هر کدام [ عذاب ] دو چندان است ولی شما نمی دانید.» [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و خدا به آنان می گوید : در میان امّت هایی از جنّ و انس که پیش از شما درگذشتند ، به آتش دوزخ درآیید . هرگاه گروهی به آن جا وارد شوند ، هم مسلکان خود را لعنت کنند ، تا آن گاه که همگی در آن جا به هم رسند ، به مشاجره پردازند و پسینیانشان ( پیروان ) درباره پیشینیانشان ( پیشوایان ) گویند : پروردگارا ، اینان خود گمراه بودند و ما را نیز به گمراهی افکندند ; پس عذابی دوچندان از آتش به آنان ده . خدا می گوید : برای هر دو گروه دوچندان است ; شما نیز گمراه بودید و آنان را در گمراه گری پشتیبانی کردید ، ولی درنمی یابید که هر دو گروه به عذابی دوچندان گرفتارید . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
خدا می فرماید: شما هم در میان گروه هایی از جن و انس که پیش از شما بودند در آتش درآیید ، هرگاه گروهی وارد شوند ، هم مسلکان خود را لعنت کنند تا آنکه همه آنان با خفت و خواری در آتش جمع شوند ، آن گاه پیروانشان درباره پیشوایانشان گویند: پروردگارا! اینان ما را به گمراهی کشیدند ، پس عذابشان را از آتش دو چندان گردان خدا می فرماید: برای هر کدامتان دو چندان است ، ولی نمی دانید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مجيد رعيتي - قرآن کریم
(خداوند به آنان) مى فرماید: در میان امّت هایى از جنّ و انس که پیش از شما درگذشتند ، به آتش دوزخ درآیید. هرگاه گروهى به آنجا وارد شوند ، هم مسلکان خود را لعنت میکنند ، تا آنگاه که همگى در آنجا به هم می رسند، دون پایه هایشان در باره سردمدارانشان می گویند: پروردگارا ، اینها ما را گمراه کردند، پس همانا آنان را با آتش مضاعف عذاب کن . (خداوند) مى گوید: براى هر دو گروه (عذاب ) مضاعف است ، لیکن نمى دانید . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
‹Entrez dans le Feu›, dira [Allah,] ‹parmi les djinns et les hommes des communautés qui vous ont précédés.› chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira celle qui l'aura précédée. puis, Lorsque tous s'y retrouveront, la dernière fournée dira de la première: ‹ Notre Seigneur! voilà ceux qui nous ont égarés: donne-leur donc double châtiment du feu.› il dira: ‹A chacun le double, mais vous ne savez pas› [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیتی
گوید: به میان امتهایى که پیش از شما بوده‌اند، از جن و انس، در آتش داخل شوید. هر امتى که به آتش داخل شود امت همکیش خود را لعنت کند. تا چون همگى در آنجا گرد آیند، گروه‌هایى که پیرو بوده‌اند در باره گروه‌هایى که پیشوا بوده‌اند گویند: پروردگارا، اینان ما را گمراه کردند، دو چندان در آتش عذابشان کن. گوید: عذاب همه دوچندان است ولى شما نمى‌دانید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » امید مجد
خداوند گوید شما هم روید
بر آن دوزخ داغ داخل شوید
کزین پیشتر هم ز جن و ز انس
برفتند در آن ز هر گونه جنس
هر آن قوم کافتند اندر سقر
نمایند نفرین به قوم دگر
که تا جمله را گیرد آتش فرا
برافروزد آن شعله از هر کجا
بگویند آن دسته زیر دست
به آنکس که فرمانرواشان بدست
که پروردگارا بدانی عیان
نمودند گمراهمان این کسان
فزونتر نما پس بر ایشان عذاب
پس آنگه بیاید ز یزدان خطاب
که هر کس عذابی چشد قدر خود
نباشید آگاه از آنچه بد
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه راهنما
[خدا] مى گوید: در میان امّت هایى از جنّ و انس که پیش از شما درگذشتند به آتش درآیید. هر بار امّتى داخل مى شود امّت هم مسلک خود را لعنت مى کند; تا چون همگى در آتش به هم ملحق شوند، پیروان درباره پیشوایانشان مى گویند: پروردگارا! اینان ما را گمراه کردند، پس عذابشان را از آتش دو برابر کن. [خدا ]مى گوید: براى هر کدام، عذابِ دو برابر خواهد بود ولى شما نمى دانید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » خرمشاهی
گوید به میان امتهایى از جن و انس که پیش از شما بوده‌اند، در آتش جهنم وارد شوید، هرگاه امتى وارد شود همانندش را لعنت کند، تا همه در آن به همدیگر رسند، [آنگاه‌] پیروان درباره پیشوایانشان گویند پروردگارا اینان ما را گمراه کردند، به ایشان دو چندان از عذاب جهنم بده، فرماید براى همه دو چندان هست ولى نمى‌دانید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » صفارزاده
آنگاه خداوند [به کافران ] مى فرماید: «در بین گروه هایى از نوع خود از جنّ و انس که پیشتر مى زیستند، در آتش داخل شوید!» هر گروهى که وارد مى شوند، گروه مشابه خود را لعن مى کنند و چون همگى در آتش جمع شوند گروه آخِر درباره ى گروه اول [و سردمداران خود] گویند: «آفریدگارا اینها ما را به گمراهى کشاندند، پس عذابِ آتش آنها را دو برابر فرم» و پاسخ فرموده مى شود: «عذاب هر کدام از شما دو برابر است و لیکن نمى دانید» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » معزی
گفت درآئید در ملتهائی که گذشتند پیش از شما از پری و آدمی در آتش هرگاه درآید ملتی لعن کند دیگری را تا گاهی که گردآیند همگی در آن گوید آخرینشان برای اولین پروردگارا اینان گمراهمان کردند پس بده ایشان را عذابی دوبرابر در آتش گوید برای هرکدام است دوبرابر لیکن نمی‌دانید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رضا رضائي - سایت تبیان
گوید : به میان امتهایی که پیش از شما بوده اند ، از جن و انس ، در آتش ، داخل شوید هر امتی که به آتش داخل شود امت همکیش خود را لعنت کند تا چون همگی در آنجا گرد آیند ، گروههایی که پیرو بوده اند در باره گروههایی که پیشوا بوده اند گویند : پروردگارا ، اینان ما را گمراه کردند، دو چندان در آتش عذابشان کن گوید : عذاب همه دو چندان است ولی شمانمی دانید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه مجتبوی
[خداى‏] فرماید: با گروه‏هایى از پریان و آدمیان که پیش از شما گذشتند در آتش دوزخ روید هر گاه که گروهى در آید گروه همکیش خود را نفرین کند، تا چون همگى در آن به هم رسند گروه پسین- پیروان- درباره گروه پیشین- رهبران خود- گویند: خداوندا، اینان ما را گمراه کردند، پس آنها را دو چندان عذاب آتش بده. [خداى‏] گوید: هر کدام را [عذاب‏] دو چندان است و لیکن نمى‏دانید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه بهرام پور
گوید: شما هم در جمع گروه‏هایى از جن و انس که پیش از شما گذشتند به آتش داخل شوید. هر بار که گروهى داخل شود، همکیشان خود را لعنت کند، تا وقتى که همگى در آن جا به هم رسند، پسینیان آنها (پیروان) در باره‏ى پیشینیانشان (پیشوایان) گویند: پروردگارا! اینها بودند که ما را گمراه کردند، پس آنها را دو چندان عذاب آتش بده. [خداى‏] گوید: هر کدام را [عذاب‏] دو چندان است و لیکن نمى‏دانید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  . پوربافراني
ترجمه مجتبوی
[خداى‏] فرماید: با گروه‏هایى از پریان و آدمیان که پیش از شما گذشتند در آتش دوزخ روید هر گاه که گروهى در آید گروه همکیش خود را نفرین کند، تا چون همگى در آن به هم رسند گروه پسین- پیروان- درباره گروه پیشین- رهبران خود- گویند: خداوندا، اینان ما را گمراه کردند، پس آنها را دو چندان عذاب آتش بده. [خداى‏] گوید: هر کدام را [عذاب‏] دو چندان است و لیکن نمى‏دانید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  احمد يوسفي - علامه طباطبایی
(خداى تعالى ) مى فرماید: با گروه هایى از جن و انس که پیش از شما در گذشته اند به جهنم وارد شوید، وقتى گروهى وارد شود گروه هم عقیده خویش را لعنت کند، و چون همگى در آنجا مجتمع شوند پیروانشان درباره پیشروانشان گویند: پروردگارا اینان ما را به گمراهى کشیدند، عذاب ایشان را از جهنم دو چندان کن، گوید همه را (عذاب ) دو چندان است. و لیکن شما نمى دانید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محسن قرائتی
(خداوند، پس از اعترافشان به کفر در لحظه‏ى مرگ) مى‏فرماید: شما نیز در میان گروه‏هایى از جنّ و انس، که پیش از شما بوده‏اند، به دوزخ داخل شوید. هرگاه گروهى وارد (جهنّم) شود، گروه هم‏کیش خود را لعن و نفرین کند، تا آنکه همه یکجا در دوزخ بهم رسند. آنگاه گروه متأخّر درباره‏ى گروه قبلى گوید: خدایا! اینان بودند که ما را گمراه کردند، پس عذابى دو چندان از آتش دوزخ برایشان بیاور (کیفرى براى گمراهى خودشان و کیفرى براى گمراه ساختن ما. خداوند) مى‏فرماید: براى هر کدام، (عذابى) دو برابر است، ولى نمى‏دانید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حميده احمدي نيا - تفسیرنور
(خداوند، پس از اعترافشان به کفر در لحظه‏ى مرگ) مى‏فرماید: شما نیز در میان گروه‏هایى از جنّ و انس، که پیش از شما بوده‏اند، به دوزخ داخل شوید. هرگاه گروهى وارد (جهنّم) شود، گروه هم‏کیش خود را لعن و نفرین کند، تا آنکه همه یکجا در دوزخ بهم رسند. آنگاه گروه متأخّر درباره‏ى گروه قبلى گوید: خدایا! اینان بودند که ما را گمراه کردند، پس عذابى دو چندان از آتش دوزخ برایشان بیاور (کیفرى براى گمراهى خودشان و کیفرى براى گمراه ساختن ما. خداوند) مى‏فرماید: براى هر کدام، (عذابى) دو برابر است، ولى نمى‏دانید.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - کوثر
(خدا) گوید: در میان گروههایى از جنّ و انس که پیش از شما درگذشتند، داخل آتش شوید. هر وقت گروهى داخل شود همانند خود را لعنت مى‏کند تا هنگامى که همه در آنجا جمع شوند، آخرینشان (پیروان) درباره اوّلینشان (رهبران) گویند: پروردگارا اینان ما را گمراه کردند پس آنان را عذابى دو چندان از آتش بده [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سید محمدرضا واحدی
خدا به آنان می‌گوید: اینک همراه با دسته‌هایی گمراه از جن و انس که قبل از شما درگذشتند، وارد آتش شوید. آنگاه هر گروهی که وارد آتش می‌شود، گروه دیگر را لعنت می‌کند. وقتی همگی در آن جمع شدند، دنباله‌روها در مورد پیشوایان خویش به خدا می‌گویند: خدایا! اینها بودند که ما را گمراه کردند؛ پس عذاب‌شان را از آتش دو چندان کن؛ زیرا هم خود گمراه بودند و هم ما را گمراه کردند. اما از آنجا که پیروی کردن آنها، باعث قدرت پیشوایان و تقویت جبهه‌ی کفر بود، خدا می‌فرماید: عذاب همه‌ی شما دو برابر است؛ ولی خبر ندارید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.