سید محسن میراحمدی
[ همه پیام ها ] پیام های سيد محسن ميراحمدي (1 مورد)
  سوره یوسف آیه 97 - واسطه در دعا
این آیه و آیه بعد مهر تاییدی ست بر استفاده از واسطه در دعا در میان شیعیان که وهابیت به آن متعرض هستند. شیعه برای درخواست از خداوند از ائمه و خوبان میخواهد تا به جهت عظمت و آبرویشان در نزد خدا، دعا و خواسته ی آنها از طریق این بزرگان بیان شود و به واسطه ایشان به مقام اجابت برسد. پسران حضرت یعقوب ع از ایشان میخواهند تا برای آنها دعا کند و حضرت هم میپذیرند.
[ همه نکته ها ] نکته های سيد محسن ميراحمدي (3 مورد)
  سوره ذاریات آیه 50 - آغوش خدا
تعبیری جالب را می توان در خصوص فرار به کار برد. هنگامی که کودک کار اشتباهی انجام می دهد و پدرش قصد تنبیه اش را دارد به جایی فرار می کند که دست پدر به او نرسد. اما اگر آن کودک کمی باهوش و زرنگ باشد به آغوش خود پدر پناه می برد که اتفاقا پدر نیز با مهر و عطوفتی که دارد او را بخشیده و در آغوش می گیرد. خداوند نیز از انسانها می خواهد که در هنگام ارتکاب به کاری اشتباه به آغوش خداوند پناه برند که امن ترین مکانهاست.
  سوره اعراف آیه 8 - حق شناسی
این نکته ای بسیار بزرگ است که: علی مع الحق و الحق مع علی
  سوره اعراف آیه 4 - هنگام عذاب
باتوجه به آیه چهارم عذاب هنگامی بر مردم وارد می شوند که خواب بوده و در آرامش به سر می برند. حال این یرداشت نیز قابل تصور است که خداوند هنگامی مردمان را عذاب میدهند که چشمهای شان یسته و گوش هایشان نا شنوا و بدن هایشان سست و بی حرکت شده و آن زمانی ست که از یاد خداوند غافل شده اند و به چیزی جز خواب و خوراک و آسودگی تن نمی اندیشند. به نظر این اخطاری ست بر تمام اعصار و موجودات، به نظر هرکس بخوابد به عذابی دچار خواهد شد که شدت آن با توجه به میزان خواب آلودگی شخص متفاوت است.
[ همه لغت ها ] لغت های سيد محسن ميراحمدي (1 مورد)
  سوره ملک آیه 7 - تفسیر نمونه
شهیقا : ناله طولانی
 توضيح : به معنای صدای زشت و منکری است همچون صدای الاغ. گفته اند این کلمه از شهوق به معنای بلند و طولانی گرفته شده و میگویند: جبل شاهق یعنی کوه بلند