مهدیه روشنی
[ همه پیام ها ] پیام های مهديه روشني (6 مورد)
  سوره اعلی آیه 18 - هدایت تشریعی در همه عصرها
تذکروتاکیدخداوند بر اینکه هدایت تشریعی در همه ی عصرها و زمانها توسط پیامبران الهی از جانب پروردگار وجود داشته است
  سوره اعلی آیه 5 - وجود نقص و نیاز در مخلوقات
از این آیه در واقع بیان کننده ی وجود عیب و نقص در عالم ومخلوقات است در برابر خداوند بلند مرتبه
  سوره اعلی آیه 1 - فرمان تسبیح
فرمان به تسبیح الهی منزه دانستن خدا از هرنقصی است و در واقع اعتراف به نیازمند بودن و نقص داشتن در برابر پروردگار بلند مرتبه است
[ همه سوال ها ] سوال های مهديه روشني (7 مورد)
  سوره اعلی آیه 2 - هدایت (تکوینی و تشریعی)
آیا این آیه همان ربوبیت خداوند را می رساند ؟ربوبیت پروردگار درهدایت تشریعی است و یا هردو هدایت(تکوینی و تشریعی) را در برمی گیرد؟
  سوره طارق آیه 3 - نجم ثاقب
بسمه تعالی
باتوجه به آیات 6تا10 سوره صافات که خداوند توسط "شهاب ثاقب" از غیب و آسمانها درمقابل جنیان شرور و پلید محافظت میفرماید و در مقایسه با آیات 3و4 سوره طارق که خداوند توسط "نجم ثاقب" از انسان محافظت میکند ،آیا در احادیث و روایات مصداق خارجی دردنیا برای نجم ثاقب جهت محافظت از انسان وجود دارد؟یعنی در دنیا چه چیزی از انسان به عنوان نجم ثاقب محافظت میکند؟
  سوره یونس آیه 24 - نشانه ای برای اهل تفکر
آیا منظور آیه واشاره ی خداوند به این مثال ،نشان دهنده ی آن است که همه چیز در دست خداست وهر چه را خداوند بخواهد واراده کند همان خواهد شد؟
ویا منظور ،امتحان بندگان وسنجش اطاعت انسانهاست؟واین مثال چه نشانه ای برای اهل تفکر است؟