مرتضی حاجی احمدی
فَاقْرَؤُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ... مزمل/20 هرآنچه میسر است قرآن بخوانید
[ همه پیام ها ] پیام های مرتضي حاجي احمدي (14 مورد)
  سوره تکویر آیه 4 - خدشه بر طرح مسئله انقراض یا عدم انقراض نسل شتر تا قیامت
🔺نکته :
برخی به استناد ذکر واژه عشار در آیه شریفه 4 سوره مبارکه تکویر؛ این نتیجه را استنتاج نموده اند که "نسل شتر، تا زمان حوادث آغازین قیامت، منقرض نخواهد شد".
🌱این گزاره از دو منظرقابل خدشه است:
1- به نظر می رسد ذکر عشار توسط قرآن کریم؛ صرفاً برای تاکید بر بی ارزش بودن دارائی های دنیوی انسان در روز قیامت و مفید نبودنش به حالات انسان است و لزوماً به معنای حشر همزمان شخص به همراه شتران با ارزشش نیست.
2- بر فرض تحقق انقراض نسل یک موجود، این انقراض دلیلی بر عدم امکان حشر و احضار مجدد آن در روز قیامت و توسط حضرت باری تعالی نیست. والله اعلم🌷
  سوره تکویر آیه 11 - پیام های آیه شریفه 11سوره مبارکه تکویر :
1 - آسمان در قیامت برکنده و برچیده خواهد شد.
2 - آسمان، همچون سقفى فراگیر و پوسته اى پوشاننده و قابل ازاله است.
3 - آسمان، پوششى است که تا قیامت باقى خواهد ماند.
4— به نظر اغلب مفسران، منظور از کشط آسمان درآیه شریفه 11 سوره مبارکه تکویر؛ پرده برداری از اسرار آن بوده و تعبیر اینکه در قیامت همه اجرام آسمانی در هم پیچیده می شود از این عبارت، مناسب به نظر نمی رسد.🌷
  سوره عبس آیه 36 - #صاحب؛ همیشه به معنای مالک نیست.
🌱 کاربرد معنای مصطلح کلمه "صاحب" در زبان فارسی به مفهوم "مالک" ؛ ذهنیت انحرافی تملک زن توسط مرد در اسلام را در برخی موارد به ذهن متبادر کرده است که به دلایل زیر غلط است:
1- علیرغم وجود معنای مالک برای صاحب در عربی؛ این معنی، تنها معنی آن نیست.
2- ضمیر در آیه شریفه 36 سوره مبارکه عبس؛ طوری نیست که به مرد و یا زن برگردد و هر دو را شامل می شود. پس حتی اگر معنای "مالک" را از این "صاحب" دریافت کنیم؛ اختصاص به زن یا مرد نداشته و هر دو را شامل می شود.
3- صاحب از ریشه "صحب" می باشد.
🌱"صحب" در لغت به معنای ملازم و همراه است.آنکه ملازم کسی یا چیزی باشد و در عرف به کسی اطلاق می شود که ملازمتش زیاد باشد. (مفردات راغب)
از این منظر زن و شوهررا "صاحب" هم می دانند که ملازم و مصاحب همدیگر هستند.🌷
[ همه نکته ها ] نکته های مرتضي حاجي احمدي (30 مورد)
  سوره تکویر آیه 25 - شیطان کیست؟
🔹شیطان به فتح شین (که البته اکثر مردم آن را به کسر شین تلفظ می نمایند) از ریشه "شطن"، و به معنی دورشده و متمرد می باشد.
🌱 شیطان؛ 70 بار بصورت مفرد(شیطان) و 18 بار بصورت جمع(شیاطین) در قرآن کریم آمده است.
الف🔺ریشه لغوی شیطان:
1- شیطان از ریشه "شَطَنَ" به معنی "دور شد" می باشد. چون شیطان رانده شده و مطرود از درگاه الهی است، شیطان گفته شده است.
2- بعضی اصل شیطان را از "شاطَ" به معنی "از غضب برافروخته شد؛هلاک شد"، ذکر نموده و گفته اند چون شیطان از آتش خلق شده است:
🍀خلقتنی من نار اعراف/12
پس آنرا شیطان نامیده اند.
اکثر محققین این قول را قبول ندارند.
🌱از نظر آیت الله قرشی، صاحب قاموس، شیطان اسم خاص نیست و وصف است.
🌱در فقه امامیه،برخی (شیخ مفید)به استناد روایات متواتر، شیطان را از جنس "جنّ" و بعضی(شیخ طوسی) به استناد استثنای شریفه
🍀 و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لادم فسجدوا الّا ابلیس" بقره/34
شیطان را از جنس ملائکه دانسته اند.
ب🔺 تعریف شیطان:
🔸شیطان نام هر موجود شرور و سرکش و پلید است.خواه از اِنس باشد یا از جنّ یا از حیوانات.
🔹هر خُلق و خوی زشت و ناپسندی برای انسان، "شیطان" نامیده شده است.
🍁حدیث از حضرت رسول اکر(ص):
"الحسدُ شیطانٌ و الغضبُ شَیطانٌ " یعنی حسد و غضب شیطان است.
ج 🔺محل ظهور شیطان :
🌱شیطان در حال نماز،در حال غضب و در حالی که انسان در دوراهی حق و باطل قرار دارد، حاضر و به گمراه کردن انسان می پردازد.
🌱وقتی شیطان به صورت جمع یعنی "شیاطین" می آید شامل جن و انس و هرگونه عامل منحرف کننده می گردد.🌷
  سوره عبس آیه 37 - 🌺 نکات و پیام های آیه شریفه 37 سوره مبارکه عبس
1 - در قیامت هرکس مشغول گرفتارى هاى خود است و مجالی برای رسیدگى به دیگران وجود ندارد.(لکلّ امرىء منهم یومئذ شأن یغنیه)
2- به هر امرى از امور «شأن» گفته مى شود (قاموس)
3- فعل «اغنى» ـ چه با حرف «عن» و چه بدون آن؛ به معناى «کفى» است (مفردات راغب). کفایت کردن شأن و کار، به معناى پر شدن فرصت ها است. به گونه اى که براى کار دیگر امان ندهد.
4- اکتفا به بیان وضعیت مردان با کلمه «امرىء»، به جهت وضوح هم سرنوشت بودن زنان با آنان است.
5 - گرفتارى ها و دل نگرانى هاى انسان در قیامت، از نخستین لحظات آن آغاز مى شود.(فإذا جاءت الصاخّة ... لکلّ امرىء منهم یومئذ شأن یغنیه) 🌷
  سوره عبس آیه 30 - 🍁#حدائق و فرق آن با جنّات :
1- حدائق جمع #حدق" یا #حدیقه ؛است.
حدیقه؛ باغی است پر درخت، سرسبز و خرم که اطراف آن دیوار کشیده باشند و از هرنظر محفوظ باشد.
🌱همچون حدقه چشم که در میان پلک ها محصور است.
2- راغب در مفردات، حدیق را در اصل؛ "زمینی که آب در آن جمع شده باشد، همچون حدقه چشم که همیشه آب در آن جمع شده است"، معرفی می نماید.
3- حدیقه هم در باغهای دنیا و هم در باغهای آخرت بکار رفته است.
🍂فرق حدیقه و جنت:
🌱حدیقه و جنت هر دو به معنی باغ هستند، مهمترین تفاوت آنها این است که "جَنَّت" نام اختصاصی انتخابی قرآن کریم برای سرای عالی "بهشت" می باشد.🌷
[ همه سوال ها ] سوال های مرتضي حاجي احمدي (1 مورد)
  سوره نبا آیه 22 - تاملی در معنای "محل بازگشت" برای واژه "مَاب"
🌱ماب را بیشتر اهل لغت به معنای "محل بازگشت"؛ معنی کرده اند.
🌱بر فرض صحت این معنا؛ با توجه با اینکه، آنچه از کلمه "بازگشت" استنباط می شود، بازگشتن به محلی است که سابقه سکنی و یا حداقل عبور و گذر در آن وجود داشته است؛ موضوع بازگشت انسان به جهنم چگونه توجیه می شود؟
🌱آیا دلیلی بر این امر وجود دارد که انسان قبلاً؛ جهنم را تجربه کرده و بعد از وقوع قیامت، مجدداً به آنجا بر می گردد؟
توجیهی هم برای این سئوال با این بیان که خود انسان سبب روشن شدن آتشى است که به آن بازگشته‏ است و منزلى است که خود بنا کرده و برگزیده است" ذکر شده (تفسیر هدایت) که علاوه بر آنکه سئوال تجربه سکنی یا گذر از محلی در معنای بازگشت را بدون پاسخ می گذارد، تحلیلی ذوقی و بدون مرجع می باشد.

توضیح : 🔺 پیشنهاد:
#ماب_بمعنی_جایگاه
اگر پاسخ به سئوال صدرالاشاره؛ منفی باشد، باید در معنی کردن "ماب" به "محل بازگشت"، تجدید نظر کرد.
🌱پیشنهاد می شود،برای معنای واژه "مَآب" حداقل در ایمن محل ، از "جایگاه و منزلگاه" به مفهوم "محل استقرار" استفاده شود.
میتوان "مَآب" را کلمه ای چند معنایی معرفی کرد که در آیه شریفه 22 سوره مبارکه نباء؛ معنای "جایگاه" برای آن متناسب تر است. والله اعلم🌷
🌿از دوستانی که نظرات خود را ارسال می کنند بیشتر ممنون خواهیم بود.

[ همه ترجمه ها ] ترجمه های مرتضي حاجي احمدي (10 مورد)
  سوره حمد آیه 1 - کانال آیه روز Aye_Rooz@
به نام خداوند بخشنده ی مهربان

توضیح :
1- "بنام " صفت است. بهتر است بنویسیم به نام
2- در آیه شریفه، بین صفات رحمان و رحیم، " واو" وجود ندارد. در ترجمه عادت به اضافه کردن واو شده است.
  سوره بروج آیه 5 - مرتضی حاجی احمدی-کانال تلگرامی آیه روز https://t.me/Aye_rooz
آتش مایه دار
  سوره تکویر آیه 4 - مرتضی حاجی احمدی-کانال تلگرامی آیه روز https://t.me/Aye_rooz
و آنگاه که شتران آبستن ده ماهه رها شوند
[ همه لغت ها ] لغت های مرتضي حاجي احمدي (37 مورد)
  سوره تکویر آیه 11 - کانال تلگرامی آیه روز
کُشِطَت : برداشتن پوشش از چیزى؛قلع و کندن چیزی که سخت به چیز دیگر چسبیده؛ در اصطلاح به معانی برداشته شد، پرده کنار رفت
 توضيح : ● کُشطت؛ پرده برداری از اسرار آسمان
1-کشطت از ماده کشط ( بر وزن کشف)، در اصل چنانکه راغب در مفردات مى‏گوید : به معنى کندن پوست حیوان است ،
«کَشْط» (مصدر «کشطت») در لغت به معناى برداشتن پوشش از چیزى است؛ همان گونه که پوست حیوان هنگام سلاّخى از آن برچیده گردد و همان گونه که سقف از جاى کنده مى شود (لسان العرب).
2- در مجمع البیان،کلمه "کشط" به معنای قلع و کندن چیزی است که سخت به چیز دیگر چسبیده ، و قهراً کندنش نیز به شدت انجام می‏ شود .
3- کشطت در اصطلاح به معانی برداشته شد، پرده کنار رفت؛ قلع شد و زایل شد، بکار رفته است.
4-گفته شده است "کشط" به معنای کندن‌ و جدا کردن‌ ‌از‌ شدت‌ چسبندگی‌ است. کشط شتر ‌یعنی‌ کندن‌ پوست‌ ‌آن‌.
5- به نظر اغلب مفسران، منظور از کشط آسمان درآیه شریفه 11 سوره مبارکه تکویر؛ پرده برداری از اسرار آن است.🌷
  سوره عبس آیه 35 - مرتضی حاجی احمدی؛ کانال تلگرامی آیه روز قرآن https://telegram.me/Aye_rooz
اَب : پدر
  سوره عبس آیه 35 - مرتضی حاجی احمدی؛ کانال تلگرامی آیه روز قرآن https://telegram.me/Aye_rooz
اُمّ : مادر