مجتبی برخورداری
[ همه پیام ها ] پیام های مجتبي برخورداري (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 170 - پیروی از سنت‌های باطل
سنت‌هایی که مورد تایید عقل و وحی قرار ندارند بی ارزش هستند.
[ همه سوال ها ] سوال های مجتبي برخورداري (3 مورد)
  سوره بقرة آیه 53 - منظور از فرقان
منظور از فرقان چیست؟ آیا منظور چیزی جدا از کتاب است یا منظور قدرت تشخیص و درک حقیقت کتاب است. به عبارت دیگر کتاب در اختیار همه قرار گرفت ولی دستیابی به فرقان برای همه مقدور نبود.
  سوره بقرة آیه 34 - کبر شیطان
دلیل خروج شیطان از آن مقام عالی به پست‌ترین مقامات تکبر و نافرمانی خداوند بیان می‌شود. با این حال تکبر صفتی نیست که بدون پیش‌زمینه ایجاد شود. آیا نشانه‌هایی از دلایل بروز این صفت هم در ایات یا روایات ذکر شده است؟ چطور یک بنده‌ی عابد ناگهان ( بدون پیش زمینه) نافرمان می‌شود؟
  سوره بقرة آیه 21 - مخاطب آیه
آیا مخاطب این آیه منحصر به مسلمانان است؟ به عبارت دیگر آیا ممکن است بتوان چنین برداشتی را نیز از این آیه کرد که پرستش خدا واحد و بندگی او ( با فرض عدم اطلاع دقیق از حقانیت اسلام و لزوم گرویدن به این ایین) برای غیر مسلمانان نیز موجب پرهیزکاری آنها می‌گردد؟