از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و ارسل علیهم طیرا ابابیل ):(و پرندگان ابابیل را بسوی آنان نفرستاد) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر انگلیسی- ابن کثیر
﴿طَیْراً أَبَابِیلَ﴾

(birds Ababil.) "In groups.'' Ibn `Abbas and Ad-Dahhak both said, "Ababil means some of them following after others.'' Al-Hasan Al-Basri and Qatadah both said, "Ababil means many.'' Mujahid said, "Ababil means in various, successive groups.'' Ibn Zayd said, "Ababil means different, coming from here and there. They came upon them from everywhere.'' Al-Kasa'i said, "I heard some of the grammarians saying, "The singular of Ababil is Ibil.'' Ibn Jarir recorded from Ishaq bin `Abdullah bin Al-Harith bin Nawfal that he said concerning Allah's statement,


﴿وَأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْراً أَبَابِیلَ ﴾


(And He sent against them birds, Ababil.) "This means in divisions just as camels march in divisions (in their herds).'' It is reported that Ibn `Abbas said,


﴿وَأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْراً أَبَابِیلَ ﴾


(And He sent against them birds, Ababil.) "They had snouts like the beaks of birds and paws like the paws of dogs.'' It has been reported that `Ikrimah said commenting on Allah's statement,


﴿طَیْراً أَبَابِیلَ﴾


(birds, Ababil.) "They were green birds that came out of the sea and they had heads like the heads of predatory animals.'' It has been reported from `Ubayd bin `Umayr that he commented:


﴿طَیْراً أَبَابِیلَ﴾


(birds, Ababil.) "They were black birds of the sea that had stones in their beaks and claws.'' And the chains of narration (for these statements) are all authentic. It is reported from `Ubayd bin `Umayr that he said, "When Allah wanted to destroy the People of the Elephant, he sent birds upon them that came from sea swallows. Each of the birds was carrying three small stones -- two stones with its feet and one stone in its beak. They came until they gathered in rows over their heads. Then they gave a loud cry and threw what was in their claws and beaks. Thus, no stone fell upon the head of any man except that it came out of his behind (i.e., it went through him), and it did not fall on any part of his body except that it came out from the opposite side. Then Allah sent a severe wind that struck the stones and increased them in force. Thus, they were all destroyed.''
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - خداوند، پرندگانى فراوان و ناشناخته را بر اصحاب فیل، حملهور ساخت و آنها گروه گروه و پیاپى بر آنان هجوم بردند.

و أرسل علیهم طیرًا أبابیل

نکره آمدن «طیراً» (اسم جمع «طائر») بر ناشناخته بودن آنها دلالت دارد. توصیف آن به «أبابیل» ـ که یا به معناى دسته دسته و یا پى درپى است (قاموس) ـ بیانگر آن است که یورش پرندگان بر اصحاب فیل، تدریجى بوده است.

2 - پرندگان، مطیع فرمان خداوند و در خدمت اهداف او هستند.

و أرسل علیهم طیرًا أبابیل

3 - عوامل طبیعى، در اختیار خداوند و مجراى اراده او در کیفرهاى دنیوى مخالفان

و أرسل علیهم طیرًا أبابیل

4 - شکست دشمنان قوى پنجه و آشفته ساختن نقشه هاى آنان، به وسیله پرندگانى کوچک و ضعیف، نشانه قدرت خداوند و سزاوار تأمل و اندیشه

ألم تر کیف فعل ربّک ... ألم یجعل کیدهم فى تضلیل . و أرسل علیهم طیرًا أبابیل

جمله «و أرسل علیهم...»، هجوم پرندگان را مصداق مطالبى قرار داده که در آیات قبل آمده بود.

5 - «عن أبى مریم عن أبى جعفر(ع) قال سألته عن قول اللّه عزّوجلّ «و أرسل علیهم طیراً أبابیل . ترمیهم بحجارة من سجّیل» قال: کان طیر سافٌّ جاءهم من قِبَل البحر رؤوسهم کأمثال رؤوس السباع و أظفارها کأظفار السباع من الطیر مع کلّ طائر ثلاثة أحجار فى رجلیه حجران و فى منقاره حجر فجعلت ترمیهم بها حتّى جُدِّرَتْ أجسادهم فقتلهم [فقتلتهم خ ل ]بها...;(1)

ابى مریم گوید: از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند عزّوجلّ «و أرسل علیهم طیراً أبابیل . ترمیهم بحجارة من سجّیل» سؤال کردم حضرت فرمود: پرندگانى که در سطح پایین پرواز مى کردند از جانب دریا به سوى آنان آمدند. سرهاى آنها مثل سرهاى درندگان و چنگال هاى آنها نیز مثل چنگال هاى پرندگان درنده بود و با هر پرنده سه سنگ [بود]; دو سنگ در پاهایش و سنگى در منقارش با آن سنگ ها [سپاه ابرهه] را هدف قرار مى دادند تا این که در بدن هاى آنان آبله پدیدار شد که با همان سنگ ها آنان را نابود کردند». [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی ش‍اه‌
‌خود‌ فرستاد ‌او‌ ‌بر‌ ‌ایشان‌ باشکوه‌ فوج‌ مرغان‌ ‌را‌ گروه‌ اندر گروه‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر مجمع البیان
سپس در تفسیر و بیان روشن بى اثر ساختن نقشه ظالمانه آنان مى فرماید:

وَ أَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْراً أَبابِیلَ

و پرندگانى را به صورت گروه گروه بر سر آن تجاوزکاران فرستاد.

واژه «ابابیل» نه نام و عنوان آن پرنده ها، بلکه گروه گروه آمدن آن ها را وصف مى کند؛ چرا که این واژه بسان «اقاطیع» به معنى گروه هایى است که بسان شترانِ رم کرده پى در پى مى آیند.

«ابن عباس» در مورد این پرندگان مى گوید: آن ها داراى منقارهایى بسان منقار پرندگان و پنجه هایى بسان پنجه سگ ها بودند. و به بیان «ربیع» داراى دندان هایى بسان دندان هاى درندگان بودند.

«سعید بن حبیر» مى گوید: آن پرندگان، سبز رنگ و داراى منقارى زرد بودند.

و از دیدگاه برخى آن ها پرنده هاى سیاه رنگى بودند که سنگریزه ها را بر منقار و پنجه هاى خود داشتند.

یاد آورى مى گردد که: ممکن است آن پرندگان در گروه ها و رنگ هاى گوناگون بودند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نمونه
سپس بر شرح این ماجرا پرداخته ، مى فرماید: ((خداوند پرندگانى را گروه گروه بر سر آنها فرستاد)) (و ارسل علیهم طیرا ابابیل ).
((ابابیل )) بر خلاف آنچه در زبانهاى مشهور است نام آن پرنده نبود، بلکه معنى وصفى دارد، بعضى آن را به معنى جماعات متفرقه دانسته اند، به این معنى که پرندگان مزبور ((گروه ، گروه )) از هر طرف به سوى لشکر فیل آمدند.
این کلمه معنى جمعى دارد که بعضى مفرد آن را ابابله به معنى گروهى از پرندگان یا اسبها و شتران دانسته اند، و بعضى مى گویند جمعى است که مفرد از جنس خود ندارد.
به هر حال ((طیر)) در اینجا معنى جمعى دارد و این دو واژه طیر و ابابیل مجموعا به معنى پرندگان گروه گروه است (نه اینکه ابابیل نام آن پرندگان باشد).
در اینکه این پرنده چه پرنده اى بوده است ؟ همانطور که در شرح داستان آورده ایم مشهور این است پرندگانى شبیه به پرستو و چلچله بودند که از طریق دریاى احمر برخاستند و به سراغ لشگر فیل آمدند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر کشاف
فضلل بإرسال الطیر علیهم ( أبابیل ) حزائق ، الواحدة : إبالة . وفی أمثالهم : ضغث علی إبالة ، وهی : الحزمة الکبیرة ، شهت الحزقة من الطیر فی تضامها بالإبالة . وقیل : أبابیل مثل عبادید ، وشماطیط لا واحد لها . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
[3] شک‌ ‌در‌ ‌آن‌ نیست‌ ‌که‌ بزرگترین‌ حادثه‌ای‌ ‌که‌ ‌برای‌ ‌ایشان‌ پیش‌ آمد و ‌از‌ حمله آنان‌ ‌به‌ مکه‌ جلوگیری‌ کرد، پرندگانی‌ ناشناخته‌ ‌بود‌ ‌که‌‌-‌ ‌به‌ گفته تاریخ‌‌-‌ ‌از‌ طرف‌ دریا ‌به‌ سوی‌ ‌ایشان‌ ‌به‌ پرواز درآمدند و سنگهای‌ کشنده‌ای‌ ‌را‌ ‌بر‌ سرشان‌ فرو ریختند.

«وَ أَرسَل‌َ عَلَیهِم‌ طَیراً أَبابِیل‌َ‌-‌ و پرندگانی‌ ‌را‌ گروه‌ گروه‌ ‌بر‌ سر ‌ایشان‌ فرو فرستاد.»

پرندگان‌ درست‌ ‌به‌ بالای‌ سر ‌ایشان‌ رسیدند، و گروه‌ گروه‌ دنبال‌ یکدیگر روان‌ بودند، و همین‌ کیفیت‌ پرواز مرغان‌ ‌است‌ ‌که‌ کلمه ابابیل‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌آن‌ تفسیر کرده‌اند و ‌یعنی‌ ‌اینکه‌ کلمه‌ ‌را‌ «‌با‌ ‌هم‌» و «‌در‌ پی‌ یکدیگر» و «‌به‌ صورت‌ پراکنده‌» ‌که‌ ‌از‌ جاهای‌ مختلف‌ می‌رسیدند دانسته‌اند. و اصل‌ کلمه ابابیل‌ ‌از‌ ‌اینکه‌ عبارت‌ گرفته‌ ‌شده‌ ‌که‌: «فلان‌ یؤبل‌ ‌علی‌ فلان‌» ‌یعنی‌ ‌از‌ ‌آن‌ بزرگتر و بیشتر ‌است‌، و ‌از‌ أبل‌ اشتقاق‌ پیدا کرده‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » یوسفعلی
6272. The miracle consisted in the birds coming in large flights and flinging stones at the army which caused a great pestilence to arise and destroy the whole of Abrahah's army. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.