از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و اذ واعدنا موسی اربعین لیله ):(و هنگامی که با موسی چهل شب وعده کردیم )هنگامی که موسی (ع ) برای مناجات با پروردگار به کوه رفت (ثم اتخذتم العجل ): (سپس گوساله پرست شدید و آن را عبادت کردید)،(من بعده ):(یعنی پس از رفتن موسی )،(و انتم ظالمون ): (وشما ستمکار بودید)،چون عبادت خدا را ترک کردید و از نبی خدا اطاعت ننمودید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  hakime zanjani - تفسیر المیزان-خلاصه
در روایات امده که موسی 30 رو در میقات باشد ولیکن از خدا بدائی حاصل شد و 10 روز بر ان اضافه کرد درنتیجه میقات اولی و دومی مجموعا 40 روز تمام شد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر راهنما

1 - خداوند، پس از نجات بنى اسرائیل از سیطره فرعونیان، موسى (ع) را براى عبادت و مناجاتى خاص فرا خواند.

و إذ وعدنا موسى أربعین لیلة

به کارگیرى کلمه «لیلة» (شب) - با وجود اینکه معمولا در بیان شبانه روز و مانند آن، از کلمه «یوم» (روز) استفاده مى شود - اشاره به این معنا دارد که: وعده خدا با موسى (ع) براى عبادت و مناجات بوده است. از آن جا که موسى (ع) در میان بنى اسرائیل نیز اعمال عبادى داشته، معلوم مى شود آن دعوت براى عبادت و مناجاتى خاص بوده است.

2 - موسى (ع) داراى مقامى والا در پیشگاه خداوند

و إذ وعدنا موسى أربعین لیلة

3 - مدت زمان عبادت و مناجات ویژه موسى (ع)، چهل شب تعیین شد.

و إذ وعدنا موسى أربعین لیلة

4 - کناره گیرى رهبران الهى از جامعه براى مدتى محدود به منظور عبادت خدا، کارى شایسته و نیکو

و إذ وعدنا موسى أربعین لیلة

5 - عبادت و مناجات شبانه، داراى اهمیّتى خاص

و إذ وعدنا موسى أربعین لیلة

6 - عبادت و مناجات چهل شبه و به دور از مردم، داراى اثرى خاص

و إذ وعدنا موسى أربعین لیلة

7 - بنى اسرائیل، در غیاب موسى (ع) به گوساله پرستى روى آوردند.

ثم اتخذتم العجل من بعده

«من بعده»; یعنى پس از غیاب موسى (ع) و دور شدنش از بنى اسرائیل. «اتخذتم» از افعال تصییر است. کلمه «العجل» مفعول اول آن و مفعول دومش «الهاً» است که به خاطر وضوحش در کلام آورده نشده است; یعنى: «ثم جعلتم العجل الهاً لکم».

8 - نقش شخصیتها در رویدادهاى تاریخى و اجتماعى

ثم اتخذتم العجل من بعده

آوردن کلمه «من بعده» - که مراد از آن غیاب موسى است - به این نکته اشاره دارد که: تا موسى در میان بنى اسرائیل حضور داشت، آنان به شرک گرایش پیدا نکردند و این گویاى نقش شخصیتها در رویدادهاى مهم تاریخى است.

9 - امتها در خطر انحراف، با غیبت پیامبران و رهبران الهى

ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون

10 - گرایش بنى اسرائیل به گوساله پرستى، پس از عبورشان از دریا و نجات یافتن از سیطره فرعونیان بود.

و إذ فرقنا بکم البحر ... و إذ وعدنا ... ثم اتخذتم العجل من بعده


11 - بنى اسرائیل، هیچ بهانه و عذرى براى گرایش به گوساله پرستى نداشتند.

ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون

جمله حالیه «أنتم ظالمون» (در حالى که ظالم بودید) ظهور در این معنا دارد که: ظالم بودن حالتى بوده مقارن گوساله پرستى; یعنى، گرایش بنى اسرائیل به شرک از سر ظلم بود و هیچ توجیهى هر چند واهى از قبیل جهل و مانند آن - که بتواند بهانه و عذرى براى آنان باشد - در میان نبوده است.

12 - بنى اسرائیل، مردمى بسیار ناسپاس در برابر نعمتهاى خداوند

فأنجینکم و أغرقنا ءال فرعون ... ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون

هدف از بیان گرایش بنى اسرائیل به پرستش غیر خدا، پس از بیان نعمتهاى بزرگ الهى به آنان، نشان دادن روحیه ناسپاسى در آنان است.

13 - داستان غیبت موسى (ع) از میان قوم خویش و گرایش آن قوم به گوساله پرستى، داستانى عبرت آموز و شایسته یاد آوردن

و إذ وعدنا موسى أربعین لیلة ثم اتخذتم العجل من بعده

14 - ستمکارى، عادت و رویه بنى اسرائیل

و أنتم ظلمون

برداشت فوق، بر این اساس است که: جمله «و أنتم ظالمون» جمله اى معترضه باشد نه حالیه; یعنى، شما مردمى ستم پیشه هستید و گوساله پرستى نمودى از آن مى باشد.

15 - گوساله پرستى بنى اسرائیل از جمله ستمکاریهاى آنان بود.

ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون

16 - پرستش غیر خداوند، ظلم است.

ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظلمون

17 - «عن أبى جعفر (ع) فى قوله: «و إذ واعدنا موسى أربعین لیلة» قال کان فى العلم و التقدیر ثلثین لیلة ثم بدا للّه فزاد عشراً فتمّ میقات ربه للأول و الآخر أربعین لیلة;(1)

از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند که فرموده «و واعدنا موسى أربعین لیلة» روایت شده که در علم و تقدیر الهى این بود که سى شب باشد; سپس براى خدا بدا حاصل شد و ده روز اضافه گردید پس میقات موسى (ع) در وعده اول و آخر چهل شب شد».

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر مجمع البیان
روى سخن این آیه شریفه نیز فرزندان اسرائیل است؛ مى فرماید:

و هنگامى را بیاد آورید که به موسى وعده دادیم در چهل شب نیایش، یا پس از آن، به او الواحى ارزانى داریم که در آن تورات باشد؛ همان کتاب آسمانى که مایه شفا براى مردم و بیانگر مقررّات بندگى و ترسیم کننده راه افتخارآفرین توحید و تقواست.

در آیه دیگرى نیز از این وعده نیایش سخن بمیان مى آید؛ مى فرماید:

«وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثینَ لَیْلَةً وَ اَتْمَمْناها بِعَشْرٍ ...»(157)

و سى شب با موسى وعده گذاردیم و آن را با ده شب دیگر تمام کردیم.

مشهور است که این چهل شب نیایش، شبهاى ماه ذیقعده و ده شب از ذیحجّه بود.

به عقیده مفسّران، بعد از نابودى فرعون و سپاهیانش و نجات بنى اسرائیل، موسى (ع) آنان را به مصر راه نمود؛ و خداوند براى اداره شایسته آن جامعه نوین وعده فرمود تا مقررّاتى عادلانه فروفرستد. از این رو، موسى (ع) جامعه تازه تأسیس خویش را به سرپرستى برادرش هارون (ع) وانهاد و خود به کوه «طور» شتافت و چهل شبانه روز در آنجا خدا را عاشقانه و خالصانه خواند؛ و آنگاه بود که تورات بر او فرود آمد.

«ثمّ اتّخذتم العجل»

این فراز از آیه بیانگر این واقعیت دردناک است که آنان گوساله را به خدایى گرفتند؛ نه چنانکه برخى پنداشته اند که تصویر آن را کشیدند؛ چرا که ترسیم شکل حیوانات نه گناه بود و نه ترسیم کننده آن درخور چنین کیفر شدیدى.

«من بعده»

منظور از این دو کلمه این است که شما این شرک گرایى را بعد از غیبت موسى (ع) از جامعه خویش مرتکب شدید، یا پس از دریافت وعده تورات، و یا بعد از نجات خودتان از دریا و نابودى دشمن و دیدن نشانه هاى روشنى از قدرت خدا.

«و انتم ظالمون»

و مردمى که از پس این همه نشانه روشن و ارزانى شدن نعمتها به چنین انحراف عظیم و سهمگینى دست یازند، به خود ستم کرده اند؛ چرا که کیفر خداى را براى خود خواسته اند.

گوساله ساز فریبکار

عدّه اى - ازجمله ابن عبّاس - نقل کرده اند که: «سامرى» عنصرى گاوپرست بود و «میخا» یا «موسى» نام داشت. او در ظاهر به خدا و پیام آورش موسى (ع) ایمان آورده بود، امّا در دل همچنان شرک گرا و گاوپرست بود. بعد از شتافتن موسى (ع) به کوه طور براى نیایش، هارون (ع) به مردم گفت: «هان اى بنى اسرائیل! شما پس از نابودى فرعونیان، مقدارى از زیورآلات آنان را با خود برداشته و گویى به آنها دل بسته اید. اینک برخیزید و خود را از وسوسه آنها نجات دهید».

گفتند: چگونه؟

پاسخ داد: آتشى برافروزید و آنها را به کام آن فرو ریزید.

آنگاه به بیان جبایى، سامرى گوساله ساز، از آن زیورآلات بهره جست و مجسّمه گوساله اى تراشید و به گونه اى آن را ردیف ساخت که هوا بر آن وارد و خارج مى شد و با دمیدن آن، صدایى بسان صداى گاو طنین افکن مى ساخت. او در پى این گوساله سازى، مردم را بعد از توحیدگرایى، دگرباره به گوساله پرستى و کفر بازگردانید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نمونه
بزرگترین انحراف بنى اسرائیل قرآن در این چهار آیه به بخش دیگرى از تاریخ پر ماجراى بنى اسرائیل اشاره کرده ، و خاطرات تکان دهنده اى را به یهودیان یادآور مى شود. این آیات از بزرگترین انحراف بنى اسرائیل در طول تاریخ زندگیشان سخن مى گوید، و آن انحراف از اصل توحید، به شرک و گوساله پرستى است ، و به آنها هشدار مى دهد که شما یکبار در تاریختان بر اثر اغواگرى مفسدان گرفتار چنین سرنوشتى شدید اکنون بیدار باشید راه توحید خالص (راه اسلام و قرآن ) به روى شما گشوده شده ، آن را رها نکنید نخست مى گوید: به خاطر بیاورید زمانى را که با موسى چهل شب وعده گذاشتیم (و اذ واعدنا موسى اربعین لیلة ). هنگامى که او از شما جدا شد، و میعاد سى شبه او به چهل شب تمدید گردید شما گوساله را بعد از او به عنوان معبود انتخاب کردید، در حالى که با این عمل ، به خود ستم مى کردید (ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون ). شرح این ماجرا در سوره اعراف از آیه 142 به بعد، و در سوره طه آیه 86 به بعد مشروحا خواهد آمد و خلاصه آن چنین است : بعد از نجات بنى اسرائیل از چنگال فرعونیان و غرق شدن آنها در نیل ، موسى ماءموریت پیدا مى کند براى گرفتن الواح تورات ، مدت سى شب به کوه طور برود، ولى بعدا براى آزمایش مردم ، ده شب تمدید مى گردد، سامرى که مردى نیرنگ باز بود از این فرصت استفاده کرده ، از طلا و جواهراتى که نزد بنى اسرائیل از فرعونیان به یادگار مانده بود گوساله اى مى سازد که صداى مخصوصى از آن بگوش مى رسد و بنى اسرائیل را به پرستش آن دعوت مى کند. اکثریت قاطع بنى اسرائیل به او مى پیوندند، هارون (علیه السلام ) جانشین و برادر موسى (علیه السلام ) با اقلیتى بر آئین توحید باقى مى مانند، اما هر چه مى کوشند دیگران را از این انحراف بزرگ باز گردانند توفیق نمى یابند، بلکه چیزى نمانده بود که خود هارون را هم از بین ببرند. موسى پس از بازگشت از کوه طور از مشاهده این صحنه شدید ناراحت مى شود و آنها را سخت ملامت مى کند،آنها متوجه زشتى کار خود مى شوند و در صدد توبه بر مى آیند، موسى از طرف خداوند پیشنهاد یک توبه بى سابقه به آنها مى دهد که شرح آن در آیات آینده خواهد آمد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر کشاف

لما دخل بنو إسرائیل مصر بعد هلاک فرعون و لم یکن لهم کتاب ینتهون إلیه ، وعد الله موسی أن ینزل علیه التوراة، و ضرب له میقاتا ذا القعدة و عشر ذی الحجة. و قیل (أربعین لیلة) لان الشهور غررها باللیالی . و قرئ (واعدنا) لان الله تعالی وعده الوحی و وعد المجی ء للمیقات إلی الطور (من بعده ) من بعد مضیه إلی الطور (و أنتم ظالمون ) بإشراککم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - روان جاوید
وَ إِذْ واعَدْنا مُوسى‌ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ (51)

ترجمه‌

و هنگامیکه مواعده نمودیم با موسى چهل شب را پس گرفتید گوساله را بعد از آن با آنکه بودید شما ستمکاران.

تفسیر

خداوند بحضرت موسى وعده فرموده بود که پس از نصرت بنى اسرائیل کتابى بآنحضرت عنایت فرماید که مشتمل باشد بر اوامر و نواهى و مواعظ و پندیات و امثال و آنحضرت هم بنى اسرائیل را باین بشارت خرسند فرموده بود و چون خداوند بآنها فرج داد و دشمنان ایشان را هلاک فرمود بامر الهى عازم میعاد شد و سى روز روزه گرفت و در آخر روز سى‌ام مسواک نمود پیش از افطار پس وحى رسید که اى موسى آیا نمیدانى بوى دهان روزه‌دار خوش‌تر است نزد من از مشک ده روزه دیگر روزه بگیر و مسواک نکرده بیا موسى اطاعت نمود و این چهل شبانه روز تمام شد و کتاب را باو انعام فرمود در موعد مقرر و در این اوان سامرى آمد و شبهه نمود بر مردمان سست اعتقاد بنى اسرائیل و گفت موسى وعده نمود که مراجعت نماید بعد از چهل شب و الان بیست شب و بیست روز تمام است عدد چهل تمام شد و موسى نیامد و در راه خداوند بخطا رفت و خدا خودش آمد تا بشما بفهماند که او قادر است‌بخودى خود شما را دعوت بحق نماید و موسى را که مبعوث نموده براى آن نبوده که محتاج باو بوده و اظهار نمود براى ایشان گوساله را که خودش ساخته بود بنى اسرائیل گفتند چگونه گوساله خداى ما است گفت خداوند بتوسط این گوساله با شما سخن میگوید چنانچه بتوسط درخت با موسى سخن میگفت پس خدا در گوساله است چنانچه در درخت بود و باین جهت گمراه شدند و گمراه کردند و موسى بگوساله گفت آیا پروردگار مادر تو است چنانچه اینها تصور میکنند گوساله بزبان آمد و گفت خداوند اجل از آنستکه در گوساله یا درخت باشد سامرى مرا نصب نموده بود کنار دیوارى و در طرف دیگر دیوار زمین را گود کرده بود و یکى از مریدان خود را در آن گودال مخفى نموده بود و دهن او وصل بود بدبر من او میگفت من خداى شما و خداى موسى هستم و آنها تصور میکردند من میگویم اى موسى بن عمران قسم بخداوند مخذول نشدند این جماعت بسبب پرستش من مکر براى آنکه کندى نمودند در ذکر صلوات بر محمد و آل او و انکار کردند دوستى این خانواده و نبوت نبى و وصیت وصى را خداوند فرموده وقتى مخذول شدند پرستش کنندگان گوساله براى کندى و سستى آنها در صلوات بر محمد (ص) و على (ع) پس چگونه نمیترسید از مزید خذلان در دشمنى با آندو در صورتى که مشاهده نمودید آندو را و واضح شد بر شما آیات و دلائل حقیت ایشان، و قمى فرموده که موسى (ع) وقتى میرفت بمیقات تا براى بنى اسرائیل الواح توریة را بیاورد بآنها وعده داد که بعد از سى روز مراجعت نماید و چون سى روز گذشت و نیامد شیطان بصورت پیرمردى درآمد و به بنى اسرائیل گفت موسى فرار کرد و دیگر برنمیگردد بروید زیورهاى خودتان را بیاورید تا من براى شما خدائى بسازم که پرستش کنید او را و سامرى در روز که خداوند غرق نمود فرعون و اصحابش را در مقدمه لشگر موسى بود و از اصحاب خاص آن حضرت بود و او دید جبرئیل را که بر مرکبى بشکل اسب سوار است و هر جا آن اسب سم خود را میگذارد زمین در زیر پاى او حرکت مى‌کند خاک زیر سم اسب جبرئیل را جمع‌آورى نموده و در کیسه محفوظ داشت و افتخار مینمود بر بنى اسرائیل بآن خاک پس چون شیطان براى آنها گوساله را ساخت بسامرى گفت آن خاک را بیاور و او آورد و شیطان ریخت در شکم گوساله پس حرکت کرد و صدا داد و روئید بر او مو و کرک و بنى اسرائیل سجده نمودند آنرا و عدد سجده کننده بگوساله هفتاد هزار بود، حقیر عرض میکنم معلوم‌میشود عدد آنها خیلى زیادتر از عدد پیروان سامرى و گوساله این امت بوده با وجود این کسى استبعاد ننموده است از اعراض آنها از حق چون همیشه مردان خدا کم بوده‌اند نمیدانم چه شده که استبعاد نمودند از اعراض اصحاب از نص ولایت با اعتراف بصحت آن البته کسى بى‌جهت امام المشککین نمیشود باید شیطان را درس بگوید تا به این مقام برسد خدا ما را از وساوس حفظ فرماید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.