از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(الا علی ازواجهم اوما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین ): (مگر ازهمسران و کنیزان خود که در این صورت ملامتی متوجه آنها نخواهد بود) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - اثنی عشری
إِلاَّ عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ «6»
إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ‌: مگر بر زنهاى خودشان که بر ایشان عقد بسته‌اند، أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ‌: یا بر زنانى که مالک شدند دستهاى ایشان. مراد ملک یمین و کنیز باشند. فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ‌: پس بدرستى که ایشان غیر ملامت شوندگان، یعنى به وطى این دو نوع مذمت و ملامت نشوند، زیرا شرع مقدس اسلام به این دو سبب حلال فرموده: یکى عقد به دوام، یا متعه و دیگر به ملک یمین. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » اطیب البیان
إِلاّ عَلی‌ أَزواجِهِم‌ أَو ما مَلَکَت‌ أَیمانُهُم‌ فَإِنَّهُم‌ غَیرُ مَلُومِین‌َ «6»
مگر ‌بر‌ زوج‌های‌ ‌خود‌ ‌ یا ‌ کسانی‌ ‌که‌ ‌به‌ ملک‌ یمین‌ مالک‌ شده‌اند ‌که‌ کنیزان‌ باشند، بعضی‌ گفتند، ‌اینکه‌ ‌آیه‌ و ‌آیه‌ قبل‌ اختصاص‌ دارد ‌به‌ رجال‌ نظر ‌به‌ اینکه‌ رجال‌ ‌اگر‌ ‌به‌ ملک‌ یمین‌ مالک‌ شدند می‌توانند نزد کنیزان‌ ‌خود‌ بروند و اما نساء ‌اگر‌ مالک‌ عبید شدند نزد غلام‌ ‌خود‌ نمیتوانند بروند و ‌اینکه‌ اشکال‌ ‌در‌ ‌اینکه‌ صورت‌ ‌هم‌ وارد ‌است‌ زیرا رجال‌ ‌هم‌ نمی‌توانند نزد غلام‌ ‌خود‌ بروند ‌که‌ ‌با‌ ‌آنها‌ لواط کنند و ‌ما می‌گوییم‌ ‌که‌ آیه قبل‌ مطلق‌ ‌است‌.
غایة الامر ‌اینکه‌ ‌آیه‌ فقط استثناء می‌کند ‌که‌ زنها و کنیزان‌ نباید حفظ فروج‌ کنند ‌از‌ شوهرها و موالیان‌ ‌خود‌ ‌از‌ رجال‌ ‌حتی‌ ‌اگر‌ مالک‌ ‌آنها‌ زن‌ ‌باشد‌ کنیز ‌هم‌ میتواند نزد مالکه‌ ‌خود‌ برود، بلی‌ زن‌ مطلقا بزن‌ ‌تا‌ اندازه محرم‌ ‌است‌ ‌که‌ صورت‌ و بدن‌ ‌را‌ نباید حفظ کنند همین‌ نحوی‌ ‌که‌ بزنهای‌ دیگر ‌باشد‌، و اما عورت‌ ‌را‌ فقط ‌به‌ شوهر و مولای‌ ‌خود‌ محرم‌ هست‌ ‌که‌ نباید حفظ کند، و اما بزنهای‌ دیگر ‌حتی‌ مادر و دختر و خواهر و سایر اقوام‌ ‌حتی‌ ‌از‌ کنیز ‌خود‌ باید حفظ کند بناء ‌علی‌ ‌هذا‌ می‌گوئیم‌ زن‌ و شوهر ‌هر‌ دو بعورت‌ دیگری‌ محرم‌ هستند ‌که‌ نزدیک‌ دیگر بروند و همچنین‌ مولی‌ و کنیز ‌هر‌ دو بیک‌ دیگر محرم‌ هستند مشروط باین‌ ‌که‌ کنیز شوهر نداشته‌ ‌باشد‌، ‌ یا ‌ ‌در‌ عده شوهر نباشد، بلکه‌ بسا شوهر و زن‌ ‌هم‌ حرام‌ ‌است‌ نزدیک‌ ‌هم‌ بروند مثل‌ حال‌ حیض‌ و نفاس‌ و ‌در‌ حال‌ احرام‌ و ‌در‌ مورد لعان‌ ‌تا‌
کفاره‌ نداده‌ و ‌از‌ ‌اینکه‌ جهت‌ می‌گوئیم‌ ‌در‌ موضوع‌ حج‌ ‌تا‌ طواف‌ نساء و نماز ‌آن‌ نشده‌ نزد زنهای‌ ‌خود‌ حرام‌ ‌است‌ و اولاد حرام‌زاده‌ می‌شود، و عامه‌ طواف‌ نساء ندارند چون‌ خلیفه‌ ثانی‌ ‌گفت‌: (متعتان‌ کانتا ‌فی‌ عهد ‌رسول‌ اللّه‌ محلّلتان‌ و انا احرّمهما و اعاقب‌ علیهما). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.