از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الظله انه کان عذاب یوم عظیم ): (پس اورا تکذیب کردند و به عذاب روز سایبان آتشبار دچار شدند که همانا عذاب روزی بزرگ بود) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - اثنی عشری
فَکَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذابُ یَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ کانَ عَذابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ (189)
فَکَذَّبُوهُ‌: پس تکذیب کردند شعیب را و مخالفت نمودند اوامر او را.
فَأَخَذَهُمْ عَذابُ یَوْمِ الظُّلَّةِ: پس فرا گرفت آنها را عذاب روز سایبان که حق تعالى هفت شبانه روز آفتاب را به غایت گرمى و حرارت بر ایشان گماشت به مثابه اى که آب چاه و چشمه آنها به جوش آمد و نفسهاى آنها فرو گرفت، به درون خانه‌ها در آمدند؛ حرارت زیاده شد، در سردابها و جاهاى خنک رفتند، فایده‌اى نبخشید و گرما زیاده شد؛ روى به بیشه نهادند هر یک پاى درختى افتاده از تاب گرما پخته مى‌شدند که ناگاه ابرى سیاه در هوا پدید آمد و نسیم خنک از آن وزید. اصحاب «ایکه» خوشدل شده یکدیگر را صدا نمودند که‌
بیائید تا در زیر سایه این ابر آسایش کنیم، همینکه تمام آنها در زیر آن مجتمع شدند، آتشى از آن بیرون آمد و همه ایشان را بسوزانید. إِنَّهُ کانَ عَذابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ‌: بدرستى که عذاب روز ظلّه بود عذاب روز بزرگ.
نکته: اسناد عذاب به «یوم» به جهت ابلغیت و اشدیت آن عذاب است. قول دیگر آنکه حق تعالى هفت شبانه روز گرما را بر ایشان مسلط فرمود تا نفسهاى آنها برگرفت، پس در ولایات آنها کوهى را امر فرمود تا از جاى خود حرکت کرد و مانند سایه در هوا بایستاد و در زیر آن آبها و هواهاى خنک پدید آمد، یکى از آنها سایه را دید به آنجا رفت، و در پیرامون آن کوه و چشمه‌ها آسایش نموده برگشت. دیگران را خبر داد، اهل شهر به هیئت مجموعى آنجا جمع شدند و هیچکس باقى نماند مگر آنکه در زیر آن آمدند، یک مرتبه کوه بر ایشان وارد و همه را هلاک نمود. از قتاده و غیر آن منقول است که حق تعالى شعیب را به دو گروه فرستاد: یکى اهل مدین و دیگرى اصحاب ایکه، اهل مدین به صیحه جبرئیل هلاک گشتند، و اصحاب ایکه به عذاب ظله. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » اطیب البیان
فَکَذَّبُوه‌ُ فَأَخَذَهُم‌ عَذاب‌ُ یَوم‌ِ الظُّلَّةِ إِنَّه‌ُ کان‌َ عَذاب‌َ یَوم‌ٍ عَظِیم‌ٍ (189)
‌پس‌ تکذیب‌ کردند شعیب‌ ‌را‌ ‌پس‌ گرفت‌ ‌آنها‌ ‌را‌ عذاب‌ روز ظله‌ محققا ‌بود‌ ‌آن‌ عذاب‌ عذاب‌ روز عظیم‌.
‌در‌ سوره اعراف‌ میفرماید فَأَخَذَتهُم‌ُ الرَّجفَةُ (آیه 78) ‌در‌ سوره هود می‌فرماید:
أَخَذَت‌ِ الَّذِین‌َ ظَلَمُوا الصَّیحَةُ (‌آیه‌ 94) گفتند هوا بسیار حرارت‌ پیدا کرد سپس‌ ابری‌ پیدا شد تماما رفتند زیر سایه ابر، ابر شکاف‌ پیدا کرد و صیحه‌ عظیمی‌ ‌ یا ‌ ‌از‌ ملک‌ ‌ یا ‌ ‌از‌ رعد بلند شد ‌که‌ بدنهای‌ ‌آنها‌ برعشه‌ آمد و برقی‌ فرود آمد و تمام‌ ‌آنها‌ ‌را‌ سوزانید. ابر ظلة ‌بود‌، رعد صیحه‌ ‌بود‌، برق‌ صاعقه‌ ‌بود‌ و بالجمله‌ عذاب‌ نازل‌ شد و تمام‌ هلاک‌ شدند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.