از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید سوالی در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  بهشت و دوزخ - مسعود ورزيده

اولا: آیا بهشت و دوزخ هم اکنون آفریده شده و وجود خارجى دارند یا بعدا در پرتو اعمال مردم ایجاد مى شوند؟
ثانیا: اگر آنها آفریده شده اند جاى آنها کجا است ، (با توجه به اینکه قرآن مى گوید وسعت بهشت به اندازه آسمانها و زمین است ).

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تفسیرنمونه قالب : تفسیری موضوع اصلی : بهشت گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
پاسخهای کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : آخرت با همه نعمتها و عذابهایش هر چند که شباهتى با دنیا و لذائذ و آلامش دارد، و همچنین انسانى که در آخرت وارد شده هر چند که همان انسانى است که به عینه در دنیا بود- هم چنان که مقتضاى ظواهر کتاب و سنت همین است، الا اینکه نظامى که حاکم در آخرت است غیر از نظامى است که در دنیا حاکم است، چون آخرت دار ابدیت و بقا است، و دنیا دار زوال و فنا است، و به همین جهت انسان در بهشت مى‏خورد، و مى‏نوشد و نکاح مى‏کند و لذت شهوانى مى‏برد، ولى در آنجا دچار عوارضى که در دنیا بر او وارد مى‏شد نمى‏گردد و همچنین انسان دوزخى در آخرت بین آتش مى‏سوزد، و سوزش آتش را مى‏چشد و از خوردنیها و نوشیدنیها و مسکن و هم‏نشین دوزخیش شکنجه مى‏بیند، ولى آثار سوختن دنیایى را ندارد، (نه ذغال مى‏شود و نه خاکستر و نه مى‏میرد) و همچنین در آخرت عمرى ابدى و بى پایان دارد، ولى آثار طول عمر دنیایى از قبیل کهولت و پیرى و سال‏خوردگى را ندارد، و همچنین سایر شؤون حیاتى دنیایى را دارد ولى آثار دنیایى آن را ندارد، و این نیست مگر به خاطر اینکه عوارض و لوازم نامبرده از لوازم نظام دنیوى است، نه از لوازم مطلق نظام (چه دنیایى و چه آخرتى) پس دنیا دار تزاحم و تمانع است، ولى آخرت چنین نیست (پس مى‏شود پهناى آسمانها و زمین را بهشت اشغال کرده باشد، و در عین حال جهنم نیز آن را اشغال کند).
2) وقاری : انسان چون اساسا روح فناناپذیر دارد این روح بسیار اثر پذیر است اثاری چون لذت و شادی و سرور را میتواند به قدر تلاش خود حس کند لذت ارامش و شادی و حس بهشتی داشتن قابل رشد و پرورش است مقصود این است که برای شتاب شما در ترک گناه هر چند کوچک یا بزرگ قابلیت رشد چندین برابری به قدر وسعت اسمان و زمین مهیاست یعنی شتاب در تو ترک گناه و ورود به پاکی و درستی مقیاسی و پاداشی قیاسی با وسعت زمبن و زمان دارد ترک گناه و ترک زشتی و شتاب در مسیر الهی لطف مضاعف خدا را دارد باید نا امید نبود و به بهشت حقیقی نزدیک شد
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، پاسخ شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت پاسخ عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
پاسخ شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  بهشت و دوزخ - مسعود ورزيده
بهشت و دوزخ در کجا هستند؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تفسیرنمونه قالب : تفسیری موضوع اصلی : بهشت گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
پاسخهای کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : آخرت با همه نعمتها و عذابهایش هر چند که شباهتى با دنیا و لذائذ و آلامش دارد، و همچنین انسانى که در آخرت وارد شده هر چند که همان انسانى است که به عینه در دنیا بود- هم چنان
__________________________________________________
(1) مجمع البیان ج 1- 2 ص 504.
که مقتضاى ظواهر کتاب و سنت همین است، الا اینکه نظامى که حاکم در آخرت است غیر از نظامى است که در دنیا حاکم است، چون آخرت دار ابدیت و بقا است، و دنیا دار زوال و فنا است، و به همین جهت انسان در بهشت مى‏خورد، و مى‏نوشد و نکاح مى‏کند و لذت شهوانى مى‏برد، ولى در آنجا دچار عوارضى که در دنیا بر او وارد مى‏شد نمى‏گردد و همچنین انسان دوزخى در آخرت بین آتش مى‏سوزد، و سوزش آتش را مى‏چشد و از خوردنیها و نوشیدنیها و مسکن و هم‏نشین دوزخیش شکنجه مى‏بیند، ولى آثار سوختن دنیایى را ندارد، (نه ذغال مى‏شود و نه خاکستر و نه مى‏میرد) و همچنین در آخرت عمرى ابدى و بى پایان دارد، ولى آثار طول عمر دنیایى از قبیل کهولت و پیرى و سال‏خوردگى را ندارد، و همچنین سایر شؤون حیاتى دنیایى را دارد ولى آثار دنیایى آن را ندارد، و این نیست مگر به خاطر اینکه عوارض و لوازم نامبرده از لوازم نظام دنیوى است، نه از لوازم مطلق نظام (چه دنیایى و چه آخرتى) پس دنیا دار تزاحم و تمانع است، ولى آخرت چنین نیست (پس مى‏شود پهناى آسمانها و زمین را بهشت اشغال کرده باشد، و در عین حال جهنم نیز آن را اشغال کند).
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، پاسخ شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت پاسخ عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
پاسخ شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.