از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مريم محراب بگي - دانشنامه قرآن کریم مشکات
وَ قَطَّعْناهُمُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً وَ أَوْحَیْنا إِلى‏ مُوسى
قَطَّعْنَاهُمُ = فعل ماضی و مبنی بر سکون، وَقَطَّعْنَاهُمُ = «نا» ضمیر متّصل و فاعل است، «ه» ضمیر متّصل، مفعولٌ به، محلّاً منصوب.
اثْنَتَیْ = حال، منصوب
أَسْبَاطًا = بدل، اعرابش تابع مبدّل منه.
أُمَمًا = صفت (نعت)، اعرابش تابع موصوف.
أَوْحَیْنَا = فعل ماضی و مبنی بر سکون، «نا» ضمیر متّصل و فاعل است.
إِلَى = حرف جر و محلّی از اعراب ندارد. (حروف معانی محلّی از اعراب ندارند)
مُوسَى = اسم، مجرور یا محلّاً مجرور است.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصاکَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ
إِذِ = ظرف یا مفعول فیه، منصوب یا محلٌاً منصوب.
اسْتَسْقَاهُ = فعل ماضی و مبنی بر فتح مقدّر است، «ه» ضمیر متّصل، مفعولٌ به، محلّاً منصوب.
قَوْمُهُ = فاعل و اعرابش رفع یا محلّاً مرفوع، «ه» ضمیر متّصل، مضافٌ الیه، محلّاً مجرور.
أَنِ = حرف تفسیر است.
اضْرِب = فعل امر، مبنی بر سکون است، «انت» ضمیر و فاعل است.
بِّعَصَاکَ = حرف جرّ و اسم مجرور، «ک» ضمیر متّصل و مضاف الیه است.
الْحَجَرَ = مفعولٌ به و منصوب یا محلّاً منصوب.
انبَجَسَتْ = فعل ماضی و مبنی بر فتح است، «ت» نشانه تأنیث است.
مِنْهُ = حرف جرّ و اسم مجرور. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
اثْنَتا عَشْرَةَ عَیْناً قَدْ عَلِمَ کُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ
اثْنَتَا = فاعل و اعرابش رفع یا محلّاً مرفوع.
عَشْرَةَ = محلّی از اعراب ندارد.
عَیْنًا = تمییز، منصوب.
قَدْ = حرف تحقیق و تثبیت است.
عَلِمَ = فعل ماضی و مبنی بر فتح است.
کُلُّ = فاعل و اعرابش رفع یا محلّاً مرفوع.
أُنَاسٍ = مضافٌ الیه، مجرور یا محلّاً مجرور.
مَّشْرَبَهُمْ = مفعولٌ به و منصوب یا محلّاً منصوب، «ه» ضمیر متّصل، مضافٌ الیه، محلّاً مجرور. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
وَ ظَلَّلْنا عَلَیْهِمُ الْغَمامَ وَ أَنْزَلْنا عَلَیْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى‏ کُلُوا
وَظَلَّلْنَا = فعل ماضی و مبنی بر سکون، «نا» ضمیر متّصل و فاعل است.
عَلَیْهِمُ = حرف جرّ و اسم مجرور.
کُلُواْ = فعل امر، مبنی بر حذف نون (ن) است، «واو» ضمیر متّصل و فاعل است.
الْغَمَامَ = مفعولٌ به و منصوب یا محلّاً منصوب.
أَنزَلْنَا = فعل ماضی و مبنی بر سکون، «نا» ضمیر متّصل و فاعل است.
عَلَیْهِمُ = حرف جرّ و اسم مجرور.
الْمَنَّ = مفعولٌ به و منصوب یا محلّاً منصوب.
السَّلْوَى = معطوف، اعرابش تابع معطوفٌ علیه. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ ما ظَلَمُونا وَ لکِنْ کانُوا أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ
طَیِّبَاتِ = اسم، مجرور یا محلّاً مجرور است
مَا = مضافٌ الیه، مجرور یا محلّاً مجرور.
رَزَقْنَاکُمْ = «نا» ضمیر متّصل و فاعل است، «نا» ضمیر متّصل و فاعل است، «ک» ضمیر و مفعول به است.
مَا = حرف نفی است و عامل نیست.
ظَلَمُونَا = فعل ماضی و مبنی بر ضمّ است، «واو» ضمیر متّصل و فاعل است، «نا» ضمیر متّصل و مفعول به است.
وَلَـکِن = حرف استدراک و برگشت است.
کَانُواْ = فعل ماضی و مبنی بر ضمّ است، «واو» ضمیر و اسم کان است. (افعال ناقصه؛ رافع اسم و ناصب خبر)
أَنفُسَهُمْ = مفعول به، و مقدّم شده است، «ه» ضمیر متّصل، مضافٌ الیه، محلّاً مجرور.
یَظْلِمُونَ = فعل مضارع، مرفوع، رفعش به ثبوت نون (ن)، «واو» ضمیر متّصل و فاعل است. / خبر «کان» محذوف یا در تقدیر.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  زهرا قرباني پشت مشهدي - نقطه وقران
یاخذون: حال از ضمیر «ورثوا» وَرِثُوا الْکِتابَ: صفت براى «خلف» أَ لَمْ یُؤْخَذْ عَلَیْهِمْ ... إِلَّا الْحَقَّ: جمله معترضه. وقف جز بر سر «ما فیه» جایز نیست.

إِنَّا لا نُضِیعُ ... خبر الَّذِینَ یُمَسِّکُونَ .. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.