از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و آنها را به دوازده قبیله از نوادگان ( یعقوب ) که هر یک امتی بود تقسیم کردیم ، و به موسی هنگامی که قومش از وی آب طلبیدند وحی کردیم که عصای خود را بر آن سنگ ( مکعّبی که از کوه طور آورده ای ) بزن. پس از آن دوازده چشمه ( از هر جانب چهارگانه اش سه چشمه ) بجوشید ، هر امتی آبشخور خود را شناختند و ابر سفید و متراکم را بر بالای سر آنها سایبان کردیم ، و بر آنان ترنجبین و کبک فرو فرستادیم ( و گفتیم ) از روزی پاکیزه ای که به شما داده ایم بخورید. و آنها ( با نافرمانی خود ) به ما ستم نکردند و لکن به خودشان ستم می کردند. ( به آیه 57 بقره رجوع شود. ) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
ما آنها را به دوازده گروه- که هر یک شاخه ای ( از دودمان اسرائیل ) بود- تقسیم کردیم. و هنگامی که قوم موسی ( در بیابان ) از او تقاضای آب کردند ، به او وحی فرستادیم که: «عصای خود را بر سنگ بزن!» ناگهان دوازده چشمه از آن بیرون جست آن چنان که هر گروه ، چشمه و آبشخور خود را می شناخت. و ابر را بر سر آنها سایبان ساختیم و بر آنها «مَن» و «سَلوی» فرستادیم ( و به آنان گفتیم: ) از روزیهای پاکیزه ای که به شما داده ایم ، بخورید! ( و شکر خدا را بجا آورید! آنها نافرمانی و ستم کردند ولی ) به ما ستم نکردند ، لکن به خودشان ستم می نمودند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
آنان را به دوازده سبط دوازده گروه تقسیم کردیم ، و چون قوم موسی از او آب خواستند بدو وحی کردیم که عصای خود را به این سنگ زن و از آن دوازده چشمه بشکافت و هر گروهی آبخورگاه خویش را بدانست ، و ابر را سایه بان ایشان کردیم و ترنجبین و مرغ بریان به ایشان نازل کردیم ، از چیزهای پاکیزه که روزیتان کرده ایم بخورید ، با کفران نعمت به ما ستم نکردند بلکه به خودشان ستم می کردند [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و قوم موسی را به دوازده سبط منشعب کردیم که هر سبطی طایفه ای باشند. و چون امت موسی ( در آن بیابان بی آب ) از او آب طلبیدند به موسی وحی کردیم که عصای خود را بر سنگ زن ، پس دوازده چشمه آب از آن سنگ جوشید و جاری شد ، هر قبیله آبشخور خود را دانستند. و ما به واسطه ابر بر سر آنها سایه افکندیم و نیز بر آنها من و سلوی ( مرغ و ترنجبین ) فرستادیم ( تا تغذیه کنند ، و گفتیم ) از لذیذ و پاکیزه قوتی که روزیتان کردیم تناول کنید. و آنها نه بر ما بلکه بر خویش ستم می کردند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و آنان را به دوازده عشیره که هر یک امّتی بودند تقسیم کردیم ، و به موسی- وقتی قومش از او آب خواستند- وحی کردیم که با عصایت بر آن تخته سنگ بزن. پس ، از آن ، دوازده چشمه جوشید. هر گروهی آبشخور خود را بشناخت و ابر را بر فراز آنان سایبان کردیم ، و گزانگبین و بلدرچین بر ایشان فرو فرستادیم. از چیزهای پاکیزه ای که روزیتان کرده ایم بخورید. و بر ما ستم نکردند ، لیکن بر خودشان ستم می کردند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و بنی اسرائیل را به دوازده قبیله که هر یک امّتی بودند تقسیم کردیم ، و به موسی آن گاه که قومش از او آب خواستند وحی نمودیم که با عصایت بر این سنگ بزن . و چون عصایش را بر آن زد ، دوازده چشمه آب به تعداد قبایل بنی اسرائیل از آن جوشید که هر گروهی از آن قبایل آبشخور خود را شناخت ، و ابرها را ـ آن گاه که در بیابانی سوزان در حرکت بودند ـ بر آنان سایه گستر کردیم و ( مَنّ ) و ( سلوی ) بر آنان فروفرستادیم و به آنان گفتیم : از روزی هایی که به شما داده ایم و همه خوب و پاکیزه اند بخورید . آنان ] با سرکشی ها [ بر ما ستم نکردند ، بلکه بر خود ستم روا می داشتند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و ما بنی اسرائیل را به دوازده قبیله که هر یک امتی بودند ، تقسیم کردیم ، و به موسی هنگامی که قومش از او درخواست آب کردند ، وحی نمودیم که: عصایت را بر این سنگ بزن در نتیجه دوازده چشمه از آن جوشید هر گروهی چشمه ویژه به خود را شناخت و ابر را بر سر آنان سایبان قرار دادیم ، و برای آنان منّ و سلوی [ یعنی ترنجبین و مرغی مخصوص ] نازل کردیم [ و به آنان گفتیم: ] از روزی های پاکیزه ای که به شما دادیم ، بخورید. و [ آنان با سرپیچی از فرمان های ما ] بر ما ستم نکردند ، ولی همواره بر خود ستمی می ورزیدند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
nous les répartîmes en douze Tribus, (en douze) communautés. et nous révélâmes à Moïse, Lorsque son peuple Lui demanda de l'eau: ‹Frappe le rocher avec Ton bâton.› et voilà qu'en jaillirent douze sources. chaque tribu sut son abreuvoir. nous les couvrîmes de l'ombre du nuage, et fîmes descendre sur eux la manne et les cailles: ‹Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées.› et ce n'est pas à nous qu'ils ont fait du tort, mais C'est à eux même qu'ils en faisaient [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - امید مجد
بشد قوم موسی به فرمان رب
بر اسباط بس مختلف منشعب
شدندی دوزده گروه و طریق
که هر سبط باشد خودش یک فریق
چو اندر بیابان و در آفتاب
ز موسی طلب کرده بودند آب
به موسی یکی وحی آمد ز ما
که بر سنگ میزن کنون آن عصا
به تعداد آن سبط ها ناگهان
بشد چشمه های زلالی روان
چو آن آب جاری بیامد پدید
به هر سبط آبشخوری میرسید
بر آنها ز ابری که پرداختیم
یکی سایبان نکو ساختیم
بسی مرغ و گزانگبین از سپهر
بر آنها فرستاد یزدان ز مهر
به آنها بگفتیم این رزق پاک
که دادیم بهر شما روی خاک
تناول نمایید و سودی برید
مبادا که بر ظلم دست آورید
ولی باز راندند ایشان ستم
نه بر ما که بر خویش کردند هم
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حمزه خان بيگي - نور = دکتر خرم دل
بنی‌اسرائیل را به دوازده قبیله و شاخه تقسیم کردیم‌، و هنگامی که آنان از موسی تقاضای آب کردند، به موسـی وحی کردیم که با عصای خود بر سنگ بـزن‌. بناگاه دوازده چشمه از آن سنگ بیرون جوشید. هر دسته‌ای از مردمان با آبشخور خود آشنا شد (‌و هیچ قبیله‌ای مزاحم قبیلۀ دیگری نگردید) و ابر را سـایبان ایشــان کردیم (‌و بدین‌ وسیله آنان را از گرمای سوزان بیابان محفوظ داشتیم‌) و ترنجبین و بلدرچین نصیب ایشـان کردیم (‌و بدانان گفتیم‌:‌) از چیزهای پاکی بخورید کـه روزی شما کرده‌ایـم‌. (‌ولی آنان در حقّ ایـن نعمتها ناشکری کردند و ستم ورزیدند) امّا به ما ستم نکـردند بلکه به خودشان ستم نمودند (‌و زیان ناسپاسی متوجّه خودشان گردید)‌.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رضا رضائي - سایت تبیان
ترجمه آیتی :
بنی اسرائیل را به دوازده سبطتقسیم کردیم و چون قوم موسی از او آب ، خواستند به او وحی کردیم که عصایت را بر سنگ بزن از آن سنگ دوازده چشمه روان شد و هر گروه آبشخور خویش را بشناخت و ابر را سایبانشان ساختیم و برایشان من و سلوی نازل کردیم بخورید از این چیزهای پاکیزه که بر شما روزی داده ایم و آنان به ما ستم نکردند بلکه به خودشان ستم می کردند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه مجتبوی
و آنان را به دوازده گروه- که هر یک شاخه‏اى از نوادگان یعقوب بودند- بخش کردیم و به موسى هنگامى که قوم وى از او آب خواستند وحى کردیم که عصایت را بر سنگ بزن، پس دوازده چشمه از آن جوشید، هر گروهى آبشخور خویش را بشناخت. و ابر را بر آنان سایبان ساختیم و بر آنان مَنّ و سَلوى- دو نوع خوراکى- فروفرستادیم، [و گفتیم:] از پاکیزه‏هاى آنچه روزیتان کردیم بخورید. و بر ما ستم نکردند بلکه بر خویشتن ستم مى‏کردند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
160. And We divided them into twelve tribes, as nations; and We revealed to Musa when his people asked him for water: Strike the rock with your staff, so outnowed from it twelve springs; each tribe knew its drinking place; and We made the clouds to give shade over them and We sent to them manna and quails: Eat of the good things We have given you. And they did not do Us any harm, but they did injustice to their own souls.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه فرانسوی :
Traduction 1
Nous les répartîmes en douze tribus, (en douze) communautés. Et Nous révélâmes à Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l'eau: "Frappe le rocher avec ton bâton." Et voilà qu'en jaillirent douze sources. Chaque tribu sut son abreuvoir. Nous les couvrîmes de l'ombre du nuage, et fîmes descendre sur eux la manne et les cailles: "Mangez des bonnes choses que Nous vous avons attribuées." Et ce n'est pas à Nous qu'ils ont fait du tort, mais c'est à eux-mêmes qu'ils en faisaient.

Traduction 2
Nous les répartîmes en douze tribus, (en douze) communautés. Et Nous révélâmes à Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l'eau : "Frappe le rocher avec ton bâton." Et voilà qu'en jaillirent douze sources. Chaque tribu sut son abreuvoir. Nous les couvrîmes de l'ombre du nuage, et fîmes descendre sur eux la manne et les cailles : "Mangez des bonnes choses que Nous vous avons attribuées." Et ce n'est pas à Nous qu'ils ont fait du tort, mais c'est à eux même qu'ils en faisaient.

Traduction 3
Nous les répartîmes en douze tribus, (en douze) communautés. Et Nous révélâmes à Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l'eau : «Frappe le rocher avec ton bâton.» Et voilà qu'en jaillirent douze sources. Chaque tribu sut son abreuvoir. Nous les couvrîmes de l'ombre du nuage, et fîmes descendre sur eux la manne et les cailles : «Mangez des bonnes choses que Nous vous avons attribuées.» Et ce n'est pas à Nous qu'ils ont fait du tort, mais c'est à eux même qu'ils en faisaient.

Traduction 4
Nous les répartîmes en douze tribus, [en douze] communautés. Et Nous révélâmes à Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l'eau: «Frappe le rocher avec ton bâton.» Et voilà qu'en jaillirent douze sources. Chaque tribu sut son abreuvoir. Nous les couvrîmes de l'ombre du nuage, et fîmes descendre sur eux la manne et les cailles: «Mangez des bonnes choses que Nous vous avons attribuées.» Et ce n'est pas à Nous qu'ils ont fait du tort, mais c'est à eux-mêmes qu'ils en faisaient. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه آلمانی :
Und wir zerteilten sie (d. h. die Kinder Israels) in zwِlf Stämme und Gemeinschaften. Und wir gaben dem Mose, als sein Volk ihn um Wasser bat, (die Weisung) ein:, Schlag mit deinem Stock auf den Felsen!` (Er tat so.) Da strِmten zwِlf Quellen aus ihm hervor. Nun wuکte jedermann, wo es für ihn zu trinken gab. Und wir lieکen die Wolke über sie Schatten werfen: Und wir sandten das Manna und die Wachteln auf sie hinunter (indem wir sie aufforderten):,Eکt von den guten Dingen, die wir euch beschert haben!` (Doch die Kinder Israels waren undankbar und widerspenstig.) Und sie frevelten (damit) nicht gegen uns, sondern gegen sich selber.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه اسپانیائی :
Los dividimos en doce tribus, como comunidades. Cuando el pueblo pidió agua a Moisés, inspiramos a éste «¡Golpea la roca con tu vara!». Y brotaron de ella doce manantiales. Todos sabían de cuál debían beber. Hicimos que se les nublara y les enviamos de lo alto el maná y las codornices: «¡Comed de las cosas buenas de que os hemos proveído.» Y no fueron injustos con Nosotros, sino que lo fueron consigo mismos.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه ترکی :
Onları oniki kabîleye, on iki topluluğa böldük ve kavmi, Musa'dan su isteyince ona, sopanla taşa vur diye vahyettik, derken o taştan oniki kaynak aktı. Her topluluk, su içecekleri kaynağı belledi ve onları bulutla gölgelendirdik, onlara kudret helvasiyle bıldırcın kuşu indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temizlerini yeyin dedik. Onlar bize zulmedemediler, ancak kendilerine zulmettiler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali
Biz onları oniki kabileye, o kadar ümmete ayırdık. Ve kavmi kendisinden su istediği zaman Musa'ya, elindeki asâ ile taşa vur, diye vahyettik, vurunca hemen o taştan oniki pınar akmaya başladı. Halkın her biri su alacağı yeri iyice öğrendi. Bulutu da

Süleyman Ateş Meali
Biz onları (Ya'kûb'un oniki oğlundan gelen) oniki torun kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su isteyince, Mûsâ'ya: "Asânla taşa vur!" diye vahyettik. Taştan oniki göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri bildi. (Ayrıca) üzerlerine bulutla gölge yaptık v

Muhammed Esed Meali
Onları on iki kabîleye, on iki topluluğa böldük ve kavmi, Mûsâ'dan su isteyince ona, sopanla taşa vur diye vahyettik, derken o taştan on iki kaynak aktı. Her topluluk, su içecekleri kaynağı belledi ve onları bulutla gölgelendirdik, onlara kudret helv

Ali Bulaç Meali
Biz onları (İsrailoğullarını) ayrı ayrı oymaklar olarak on iki topluluk (ümmet) olarak ayırdık. Kavmi kendisinden su istediğinde Musa'ya: 'Asan'la taşa vur' diye vahyettik. Ondan on iki pınar sızıp-fışkırdı; böylece her bir insantopluluğu su içeceği

Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Derken Biz İsrailoğullarını on iki boya, (ya da) oymağa ayırdık. Ve halkı Musadan su istediğinde, ona, "Asânla taşa vur!" diye vahyettik. Ve o (taş)tan on iki göze fışkırdı, ki her topluluk kendi su içeceği yeri bilsin. Ve onları bulutlarla gölgelen
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مريم السادات خطيبي - ترجمه راهنما
و آنان را گروه گروه به دوازده تیره تقسیم کردیم، و به موسى ـ آن گاه که قومش [در بیابان ]از او آب خواستند ـ وحى کردیم که با عصاى خود بر آن سنگ بزن [و اوزد]، پس دوازده چشمه از آن جارى شد، در حالیکه هر تیره اى آبشخور خود را دانستند; و [نیز ]آن ابر را بر آنان سایبان ساختیم و منّ و سلوى برایشان نازل کردیم [و گفتیم: ]از چیزهاى دلپذیر که به شما عطا کردیم بهره مند شوید. و آنان به ما ظلم نکردند بلکه به خودشان ظلم کردند. ( 160 ) و [یاد کن ]وقتى را که به آنان گفته شد: در این شهر ساکن شوید و از [نعمت هاى ]آن هر جا که خواستید بهره ببرید، و بگویید: <خدایا گناهان ما را فرو ریز> و از این در با حال سجده (خضوع) درآیید تا خطاهاى شما را بر شما ببخشیم. به زودى [پاداش ]نیکوکاران را خواهیم افزود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مريم محراب بگي - ترجمه خرمشاهی
و ایشان را به دوازده سبط و امت تقسیم کردیم‏؛ و به موسى چون قومش از او آب خواستند وحى کردیم که با عصایت به سنگ بزن‏، آنگاه از آن دوازده چشمه شکافت‏. هر گروهى (از اسباط) آبشخور خود را شناختند و ابر را سایبانشان گرداندیم و بر ایشان من و سلوى فرو فرستادیم (و گفتیم‏) از پاکیزه‏هاى آنچه روزیتان کرده‏ایم بخورید و بر ما ستم نکردند، بلکه بر خویشتن ستم کردند.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
و ایشان را به دوازده سبط و امت تقسیم کردیم‏؛ و به موسى چون قومش از او آب خواستند وحى کردیم که با عصایت به سنگ بزن‏، آنگاه از آن دوازده چشمه شکافت‏. هر گروهى (از اسباط) آبشخور خود را شناختند و ابر را سایبانشان گرداندیم و بر ایشان من و سلوى فرو فرستادیم (و گفتیم‏) از پاکیزه‏ هاى آنچه روزیتان کرده‏ ایم بخورید و بر ما ستم نکردند، بلکه بر خویشتن ستم کردند.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » قرآن کریم با ترجمه و شرح واژگان از استاد ابوالفضل بهرام پور
و آنان را به دوازده عشیره که هر یک شاخه ای بود بخش کردیم، و به موسی هنگامی که قومش از او آب خواستند وحی کردیم که با عصایت به این سنگ بزن. آنگاه از این 12 چشمه جوشید که هر گروهی آبخور خویش را بشناخت؛ و ابر را سایبانشان نمودیم و برایشان من و سلوی نازل کردیم، { و گفتیم:} از این چیزهای پاکیزه ای که روزیتان کرده ایم، بخورید. و آن ها بر ما ستم نکردند بلکه بر خودشان ستم می کردند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ghaf : عدد 12 در کتاب خدا عدد مهمی است .
همه از یک چشمه ننوشیدن ( اختلاف تغذیه روحی و معنوی ) جایز است اما سررشته این غذا از پیامبر و خالق باید باشد .
( قد علم کل اناس مشربهم ) بیان میدارد که جایگاههای تغذیه باید سیستمی علمی داشته باشد .
ابر آسایش و آرامش در شناخت علمی و استفاده از تغذیه قومی باید سایه گستر باشد .
یکی از زوایای شناخت ستم و ظلم ، عدم شناخت علمی نسبت به تغذیه های وجودیست و عدم استفاده از پایگاههای پاکیزه و طیب
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجمع البیان
و ما آنان را به دوازده دودمان تقسیم کردیم که گروه‏هایى [از یکدیگر جدا ] بودند؛ و به موسى - آن گاه که قوم او از وى آب خواستند - وحى کردیم که با عصاى خویش بر آن تخته سنگ بزن، پس [به ناگاه بر اثر زدن او] از آن [سنگ سخت ]دوازده چشمه جوشیدن گرفت، [به گونه ‏اى که‏] هر گروهى [از بنى اسرائیل، چشمه و ] آبشخور خود را به خوبى مى‏ شناخت. و ابر را بر فراز سرشان سایبان ساختیم و بر ایشان «من» و «سلوى» فروفرستادیم، [و به آنان پیام دادیم که‏] از چیزهاى [پاک و ] پاکیزه ‏اى که روزى شما ساخته ‏ایم بخورید. و آنان [باحق نا شناسى خویش‏] بر ما ستم نکردند، بلکه به خویشتن ستم روا مى ‏داشتند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مجيد مهري - موسوی گرمارودی
وآنان را به دوازده سبط که هریک امتی بود بخش کردیم وچون قوم موسی از وی آب خواستند به موسی وحی کردیم که با چوبدست خود به (آن) سنگ بزن!ودوازده چشمه از آن فراجوشید،هر گروهی آبشخور خویش بازشناخت، وابر را بر آنان سایه بان کردیم وبر آنها ترانگبین وبلدرچین فروفرستادیم (وگفتیم:) از چیزهای پاکیزه ای که روزیتان کرده ایم بخورید وآنان به ما ستم نورزیدندکه بر خویشتن ستم می کردند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيد مصطفي فاطمي کيا - حجت الاسلام قرائتی
و آنان (قوم موسى) را به دوازده گروه تقسیم کردیم که هر یک شاخه‏اى از دودمان بنى‏اسرائیل و اُمّتى بودند، و به موسى آنگاه که قومش از او آب طلبیدند، وحى کردیم که عصاى خود را بر آن سنگ بزن، پس از آن سنگ، دوازده چشمه جوشید (و به اطراف سرازیر شد، آن گونه که) هر گروه آبشخور (سهم آب) خود را به خوبى شناختند. و ابر را بر فراز آنان سایه‏بان ساختیم و «مَنّ» و «سَلوى‏» (دو نوع خوراکى) بر آنان نازل کردیم (و به آنان گفتیم:) از پاکیزه‏هایى که روزى شما کرده‏ایم، بخورید. آنان (با ناسپاسى خود) بر ما ستم نکردند، بلکه بر خویشتن ستم کردند.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عصمت زارع بيدکي - قران پارسی

و آنان را به دوازده عشیره که هر یک امتى بودند تقسیم کردیم و به موسى وقتى قومش از او آب خواستند وحى کردیم که با عصایت بر آن تخته سنگ بزن پس از آن دوازده چشمه جوشید هر گروهى آبشخور خود را بشناخت و ابر را بر فراز آنان سایبان کردیم و گزانگبین و بلدرچین بر ایشان فرو فرستادیم از چیزهاى پاکیزه‏اى که روزیتان کرده‏ایم بخورید و بر ما ستم نکردند لیکن بر خودشان ستم مى‏کردند (۱۶۰)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - معنای ایه
چون قوم موسی را12قسمت کردیم و دربیابان وزیرافتاب ماندند ازموسی اب خواستندبه موسی وحی امد که عصایت رابه سنگ بزن وبه تعدادقوم چشمه ها جاری شدند هر قوم از چشمه خودش مینوشیدوازابرهاجلوی افتاب سایبان ساختیم ومرغان اسمانی رابمنظور غذافرستادیم تاهدایت شده وستم نکنند ولی بازانهابه ستم خود ادامه دادند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا در ترجمه، به کلمات و واژه‌های خود آیه توجه فرمایید و سپس ترجمه آنها را یاداشت کنید. ضمنا به نکات قواعد عربی که در ترجمه بسیار کاربرد دارند توجه نمایید مثلا ترجمه جمله «وَ لَکِن کَانُواْ أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ» با رعایت نکات فوق چنین می شود: لیکن بر خودشان ستم مى‏کردند.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - کوثر
و آنها را به دوازده سبط که امتهایى بودند تقسیم کردیم، و هنگامى که قوم موسى از او آب خواستند، به موسى وحى کردیم که عصاى خود را به سنگ بزن، پس دوازده چشمه از آن جوشید، هر گروهى آبشخور خود را شناخت. و ابر را بر آنان سایبان کردیم و بر آنان انگبین و بلدرچین فرستادیم. از پاکیزه‏هاى آنچه به شما روزى داده‏ایم بخورید. آنها بر ما ستم نکردند بلکه بر خویشتن ستم نمودند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سید محمدرضا واحدی
ما بنی اسراییل را به دوازده قبیله تقسیم کرده بودیم که هر کدام به یکی از فرزندان یعقوب می‌رسیدند. هنگامی که در بیابان از موسی تقاضای آب کردند، به او وحی فرستادیم که عصایش را به آن سنگ بزند. چون چنین کرد، معجزه‌ی الهی نمایان گشت و ناگاه دوازده چشمه از آن جاری شد که هر قبیله، آبشخور خود را می‌شناخت. از دیگر نعمت‌های خدا بر آنان این بود که چون در آفتاب بیابان حرکت می‌کردند، ابر را سایبان‌شان قرار دادیم و چون دست‌رسی به غذای تازه نداشتند، بر آنان شیره‌ی لذیذ درختان و مرغان آسمانی نازل کردیم و گفتیم: از خوراکی‌های پاکی که روزی‌تان کرده‌ایم، بخورید و شکرگزاری کنید. البته آنها در قبال این همه نعمت، ناشکری و نافرمانی کردند و نه به ما، که به خود ستم کردند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.