از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و امه و ابیه ):(و از مادر و پدرش ) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر راهنما

1 - قیامت، صحنه گریزان بودن انسان; حتى از پدر و مادر خویش

و أمّه و أبیه

2 - قیامت، روز بى اثر بودن عواطف و روابط و جاذبه نداشتن پدر و مادر در چشم فرزندان

و أمّه و أبیه [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیر هدایت
[35] و پس از پیوند برادرى، علاقه فرزند به پدر و مادر مى‏آید، و این علاقه نیز در آن روز به درجه‏اى گسیخته مى‏شود که شخص از پدر و مادر خود مى‏گریزد و آنان چگونه مى‏توانند در آن روز بر وى اعتماد کنند.

وَ أُمِّهِ وَ أَبِیهِ- و از مادرش و از پدرش.»

آیا روا نیست که دینمان را براى رضایت پدر و مادرانى ترک نکنیم که گاه در دنیا براى ما سودى نداشته‏اند، پس چگونه در آخرت چنین باشیم، و چه بسیار کسانند که از ارزشهاى خود به خاطر والدین دست کشیده و حلال را از حرام تمیز نداده‏اند، پس آیا اینها مى‏توانند فردا به ایشان فایده‏اى برسانند؟ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - تفسیر نمونه

و همچنین از مادر و پدرش ( و امه و ابیه).
و زن و فرزندانش ( و صاحبته و بنیه).
و به این ترتیب انسان نزدیکترین نزدیکانش را که برادر و پدر و مادر و زن و فرزند هستند نه فقط فراموش مى‏نماید بلکه از آنها فرار مى‏کند ، و این نشان مى‏دهد هول و وحشت محشر آنقدر زیاد است که انسان را از تمام پیوندها وعلائقش جدا مى‏کند .
مادرى که به او عشق مى‏ورزید.
پدرى که سخت مورد احترام او بود.
همسرى که شدیدا به او محبت داشت.
و فرزندانى که میوه قلب و نور چشمان او محسوب مى‏شدند.
بعضى گفته‏اند منظور فرار از برادران و پدران و مادران و همسر و فرزندانى است که راه ایمان و تقوا و اطاعت خدا را نپیمودند ، او از آنها فرار مى‏کند مبادا به سرنوشتشان گرفتار شود.
بعضى نیز گفته‏اند این فرار به خاطر آن است مبادا اینها حقوقى به گردن او داشته باشند و از او مطالبه کنند ، و او از اداى آن عاجز باشد.
در میان این سه تفسیر ، تفسیر اول مناسبتر به نظر مى‏رسد ، گرچه جمع میان آنها نیز بى‏مانع است .
در این که چرا نخست از برادر ، و بعد مادر ، سپس پدر ، و بعد همسر ، و در آخرین مرحله سخن از فرزندان به میان آمده ؟ بعضى معتقدند به خاطر این است که در تمام اینها از مرحله پائین‏تر به مرحله بالاتر منتقل مى‏شود و مقتضاى بلاغت همین است که نخست بگوید انسان از برادرش مى‏گریزد ، بعد از مادر و پدر ، و بعد از همسر و فرزندان.
ولى با توجه به این که همه مردم در مورد علاقه و رابطه با این پنج گروه یکسان نیستند گاه برادر نقش مهمترى در زندگى انسان دارد بیشتر مورد علاقه او است ، و گاه همسر ، و گاه فرزند ، و لذا نمى‏توان یک قاعده کلى در اینجا به دست داد .
البته براى اهمیت پیوند انسان با هر یک از این گروه پنجگانه مطالب بسیارى مى‏توان گفت ولى چنان نیست که بطور مطلق بتوان یکى را بر دیگرىاز تمام جهات - مخصوصا به شکلى که در آیه آمده است ترجیح داد ، بنا بر این ترتیب فوق روى حساب ترتیب در اهمیت نیست. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.