از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 590 حزب : 118 جزء : سي ام سوره : بروج
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(ان بطش ربک لشدید):(محققا دستگیری و مؤاخذه پروردگارت بسیارشدید است ) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
إِن‌َّ بَطش‌َ رَبِّک‌َ: ‌به‌ درستی‌ ‌که‌ گرفتن‌ پروردگار تو ‌به‌ عقوبت‌ سخط،لَشَدِیدٌ: ‌هر‌ آینه‌ سخت‌ ‌است‌، ‌یعنی‌ مضاعف‌ ‌در‌ عنف‌. و شبهه‌ای‌ نیست‌ ‌در‌ آنکه‌ ‌هر‌ ‌که‌ ‌را‌ ‌به‌ سبب‌ کفر و سرکشی‌ ‌در‌ سلسله‌ عذاب‌ و عقبه عقاب‌ کشد، هرگز امید نجات‌ ‌او‌ نخواهد ‌بود‌.

تنبیه‌‌-‌ آیه شریفه‌ تهدید عظیمی‌ ‌است‌ نسبت‌ ‌به‌ متمرّدان‌ اوامر الهی‌ و سرکشان‌ ‌از‌ فرامین‌ سبحانی‌ ‌که‌ ترسناک‌ شوند ‌از‌ گرفتن‌ عذاب‌ قهّاری‌ ‌که‌ ‌در‌ نهایت‌ شدّت‌ و حدّت‌ ‌باشد‌. چنانچه‌ بگیرد، دمار ‌از‌ روزگار برآید و هیچ‌ چیز و کسی‌ آنرا دفع‌ ننماید.

‌در‌ کافی‌‌-‌ حضرت‌ صادق‌ ‌علیه‌ السّلام‌ فرمود: تعوّذوا باللّه‌ ‌من‌ سطوات‌ اللّه‌ باللّیل‌ و النّهار: ‌قال‌: قلت‌ و ‌ما سطوات‌ اللّه‌! ‌قال‌ الأخذ ‌علی‌ المعاصی‌: پناه‌ برید ‌به‌ ‌خدا‌ ‌از‌ قهر و سطوات‌ الهی‌ ‌به‌ شب‌ و روز. راوی‌ عرض‌ کرد: سطوات‌ ‌خدا‌ چیست‌! فرمود: گرفتن‌ ‌بر‌ گناهان‌ ‌به‌ شدت‌ و سختی‌«1».
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیر راهنما
مؤاخذه و مجازات خداوند، قهرآمیز و شدید است.

إنّ بطش ربّک لشدید

«بطش»، به معناى گرفتن چیزى با قهر، غلبه و زور است. (مقاییس اللغة)

2 - خداوند، با سخت گیرى و اقتدار، کافران را گرفتار خواهد ساخت.

إنّ بطش ربّک لشدید

3 - کافران عصر بعثت، مورد تهدید شدید خداوند به مقابله اى سریع و برخوردى سخت با آنان

إنّ بطش ربّک لشدید

لسان العرب از ابن سیده نقل مى کند که «بطش» به معناى هجوم سریع است.

4 - هیچ چیز نمى تواند در برابر خداوند، به هنگام کیفر رساندن کافران، مانع ایجاد کند.

إنّ بطش ربّک لشدید

واژه «بطش»، در خود معناى زور، قهر و غلبه را دارد و تأکید آن با کلمه «لشدید»، بر شدّت قهر و غلبه در آن دلالت مى کند. مراد از قاهر و غالب بودن خداوند، بى تأثیر بودن موانع در برابر کیفررسانى است.

5 - سخت گیرى بر کافران، مقتضاى ربوبیت خداوند و در جهت پیشبرد اهداف رسالت پیامبر(ص) است.

ربّک

6 - وعده رویارویى قهرآمیز و سریع خداوند با کافران و گرفتار ساختن آنان در قبضه قدرت خود، مایه آرامش و تسلاّى خاطر پیامبر(ص) و مؤمنان

إنّ بطش ربّک لشدید

خطاب به پیامبر(ص)، به هنگام بیان مؤاخذه کافران، بیانگر تأثیر مثبت این خبر در روحیه آن حضرت و پیروان ایشان است.

7 - گرفتار ساختن کافران به عذاب جهنم و عذاب هاى سوزان تر از آن، جلوه سخت گرفتن خداوند و هجوم ضربتى او است.

فلهم عذاب جهنّم و لهم عذاب الحریق ... إنّ بطش ربّک لشدید

حرف «إنّ»، براى بیان علت است و دلیل دچار کردن کافران به عذاب را بیان مى کند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر هدایت
[12] سوگند ‌به‌ آسمان‌ دارای‌ بروج‌ و ‌به‌ روز موعود و ‌به‌ شاهد و مشهود ‌که‌:

مورد مؤاخذه‌ ‌خدا‌ قرار گرفتن‌، ‌در‌ ‌آن‌ روز ‌که‌ طاغوتان‌ و ستمگران‌ ‌را‌ چنین‌ می‌کند، بسیار سخت‌ و شدید ‌است‌.

إِن‌َّ بَطش‌َ رَبِّک‌َ لَشَدِیدٌ‌-‌ مؤاخذه‌ و سختگیری‌ پروردگارت‌ بسیار سخت‌ ‌است‌.»

گفتند ‌که‌: ‌اینکه‌ جمله‌ پاسخ‌ سوگند ‌در‌ آغاز سوره‌ ‌است‌. و شاید ‌اینکه‌ گفته‌ ‌خدا‌: قُتِل‌َ أَصحاب‌ُ الأُخدُودِ نیز پاسخ‌ دیگری‌ ‌برای‌ قسم‌ بوده‌ ‌باشد‌، و بدین‌ گونه‌ سوگند چارچوبی‌ ‌برای‌ همه‌ حقایق‌ یاد ‌شده‌ ‌در‌ ‌اینکه‌ سوره‌ می‌شود.

‌از‌ ‌اینکه‌ ‌آیه‌ آشکار می‌شود ‌که‌ ‌خدا‌ اصحاب‌ اخدود ‌را‌ ‌به‌ عذابی‌ دردناک‌ گرفت‌، ‌به‌ همان‌ گونه‌ ‌که‌ ‌با‌ دیگر گردنکشان‌ نیز چنین‌ کرد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجمع البیان
سپس در هشدارى دیگر به بیدادگران و پایمال کنندگان حقوق مردم مى افزاید:

إِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ

راستى که به کیفرگرفتن پروردگارت سخت دردناک است.

آرى، حسابرسى پروردگارت از کفرگرایان و گناه ورزان سخت دقیق و باز خواست و عذاب او براى آنان شدید و دردناک است. خود واژه «بطش» به معنى به کیفرگرفتن آمده است، و زمانى که این واژه با «شدید» وصف گردد، نشانگر چندین و چند برابر بودن سختى عذاب و شکنجه براى آنان است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.