از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(الذین طغوا فی البلاد):(اینها اقوامی بودند که در سرزمینها طغیان کردند) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
و چون‌ قبیله‌ عاد و ثمود و فرعون‌ ‌در‌ نهایت‌ کفر و طغیان‌ و فساد بودند، ‌از‌ ‌اینکه‌ جهت‌ فرماید:الَّذِین‌َ طَغَوا فِی‌ البِلادِ (11)

الَّذِین‌َ طَغَوا فِی‌ البِلادِ: ‌اینکه‌ ‌هر‌ سه‌ کسانی‌ بودند ‌که‌ ‌از‌ حدّ بندگی‌ ‌در‌ گذشتند و ‌بر‌ انبیا تجبّر و تکبر نمودند ‌در‌ شهرهائی‌ ‌که‌ حاکم‌ بودند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - فرعون و قوم عاد و ثمود، در ممالک و سرزمین ها، به طغیان گرى پرداخته، در گناه فرورفتند.

الذین طغوا فى البلـد

طغیان، از حد گذراندن گناه است (مقاییس اللغة) و هر چیز که از مقدار خود فراتر رود، طغیان کرده است (العین). حرف «ال» در «البلاد»، براى استغراق عرفى است و مراد تمام سرزمین هایى است که براى اقوام یاد شده، دسترسى به آن امکان پذیر بوده است و مى توان گفت: اصل آن «بلادهم» بوده و حرف «ال»، جانشین ضمیر «هم» است و مراد سرزمین هایى است که در قلمرو آنان بوده است.

2 - گناه پیشگى و طغیان گرى، عامل گرفتارى به عذاب الهى

ألم تر کیف فعل ربّک ... الذین طغوا فى البلـد

3 - برخوردارى از امکانات مادى و قدرت، زمینه ساز طغیان و تعرض به حقوق دیگران

الذین طغوا فى البلـد

4 - طغیان، عامل هلاکت قوم عاد و ثمود و زمینه ساز نابودى فرعون

ألم تر کیف فعل ربّک بعاد ... و ثمود ... وفرعون ... الذین طغوا فى البلـد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر منهج الصادقین
(11)‌-‌ الَّذِین‌َ و ‌اینکه‌ مجرور المحل‌ ‌است‌ صفت‌ عاد و ثمود و فرعونست‌، و می‌تواند ‌که‌ منصوب‌ ‌ یا ‌ مرفوع‌ المحل‌ ‌باشد‌ ‌بر‌ ذم‌ و ‌بر‌ ‌هر‌ تقدیر مراد آنست‌ ‌که‌ ‌اینکه‌ ‌هر‌ سه‌ گروه‌ آنانند ‌که‌ بجهل‌ و غوایت‌ طَغَوا ‌از‌ حد بندگی‌ ‌در‌ گذشتند و ‌بر‌ انبیاء تجبر و تکبر نمودند فِی‌ البِلادِ ‌در‌ شهر هایی‌ ‌که‌ حاکم‌ بودند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرآسان
الَّذِین‌َ طَغَوا فِی‌ البِلادِ‌-‌ ‌اینکه‌ ‌آیه‌ صفت‌ قوم‌ عاد و ثمود و فرعون‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌در‌ آیات‌ قبل‌ گفته‌ شد بیان‌ میکند
و میفرماید:

همان‌ افرادی‌ ‌که‌ ‌در‌ شهیرها طغیان‌ و سرکشی‌ نمودند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
[11] ظاهرا مقصود ‌در‌ ‌اینکه‌ جا ‌از‌ فرعون‌ آل‌ فرعون‌ ‌است‌، ‌ یا ‌ ‌او‌ و کسانی‌ ‌است‌ ‌که‌ تأیید ‌او‌ می‌کردند و ‌از‌ همین‌ روی‌ پروردگار ‌ما درباره آنان‌ چنین‌ گفته‌ ‌است‌:

«الَّذِین‌َ طَغَوا فِی‌ البِلادِ‌-‌ کسانی‌ ‌که‌ ‌در‌ شهرها ‌به‌ طغیان‌ و گردنکشی‌ پرداختند.»

و ‌از‌ ‌آن‌ جهت‌ چنین‌ ‌است‌ ‌که‌ آدمی‌ قدرت‌ محدودی‌ ‌برای‌ تحمل‌ فشارهای‌ تملک‌ ‌را‌ دارد: گروهی‌ ‌با‌ مال‌ و نعمتی‌ اندک‌ سر ‌به‌ طغیان‌ ‌بر‌ می‌دارند، و بعضی‌ چنان‌اند ‌که‌ ‌اگر‌ همه دنیا ‌را‌ مالک‌ باشند، می‌توانند ‌به‌ فرزانگی‌ و پیروی‌ ‌از‌ عقل‌رفتار کنند، و آدمی‌ هنگامی‌ ‌به‌ تراز رسیدن‌ ‌به‌ نعمت‌ و اسیر ‌آن‌ نشدن‌ و ‌به‌ بادهای‌ ‌آن‌ تزلزل‌ پیدا نکردن‌ می‌رسد ‌که‌ ‌به‌ ‌خدا‌ و ‌به‌ روز دیگر مؤمن‌ ‌باشد‌. و آل‌ فرعون‌ ‌از‌ کسانی‌ بودند ‌که‌ نعمت‌ ‌ایشان‌ ‌را‌ ‌از‌ ‌خود‌ بی‌ ‌خود‌ کرد، و چون‌ دیدند ‌که‌ رود نیل‌ ‌با‌ همه خیرات‌ ‌آن‌ ‌در‌ سرزمین‌ ‌ایشان‌ جریان‌ دارد، و اقوام‌ ناتوان‌ پیرامون‌ سر انقیاد ‌در‌ پیش‌ ‌ایشان‌ فرود آورده‌اند، و ‌از‌ پاره‌ای‌ دانشهای‌ تازه‌ ‌در‌ ساختمان‌ و کشاورزی‌ و مومیایی‌ کردن‌ مردگان‌ آگاهی‌ دارند، ‌به‌ گردنکشی‌ ‌در‌ زمین‌ و طغیان‌ پرداختند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - تدبرقران
بعد می فرماید که :« الَّذِینَ طَغَوْا فِی الْبِلادِ (١١)فَأَکْثَرُوا فِیهَا الْفَسَادَ (١٢)

جرم اینها چه بود؟ طغیان کردند و در زمینها فساد فراوان کردند. تا اینجا نفرموده که چه کار کرد.

در این آیه که می‌فرماید : فَصَبَّ عَلَیْهِمْ رَبُّکَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣)«الم تر کیف فعل» را باز

می‌کند و جواب می‌دهد که: تازیانه عذاب را پروردگارت بر سر آنها فرو ریخت و نمی‌فرماید تازیانۀ عذاب را زد، بلکه فرو ریخت. فرو ریختن تازیانۀ عذاب دو معنا می‌تواند داشته باشد:۱- عذاب اینها همین بوده که این بناهایشان را بر سرشان آوار کرده ۲- یا اینکه بگوییم که فرو ریختن عذاب به معنی شدت نواختن تازیانۀ عذاب هست و دار و ندار آنها را از بین برد. چرا؟

چون:

إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ (١۴)همانا پروردگار تو در کمین گاه هست. درست است که اینها «ارم ذات العماد» بودند و یا در صخره‌ها بناها ایجاد کرده بودند و یا صاحب «اوتاد» بودند و دیدند که هر کار که دلشان بخواهد می‌توانند بکنند و طغیان کردند و در زمینها، فساد کردند.

و در ظاهر این سه گروه خیال کردند که آزاد هستند و هر کاری که دلشان می‌خواست می‌کردند. اما خدا هم در کمین بود، ظاهرش این بود که آنها آزاد هستند، ظاهرش این بود که هر کاری دلشان بخواهد می‌توانند بکنند، ولی واقعیت قضیۀ این بود که خدا در کمین است. پس فَصَبَّ عَلَیْهِمْ رَبُّکَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣)چون إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ (١۴)

یکی از بناهایی که فراعنه می‌ساختند اهرام مصر بودند و فرعون مشخص ذکر شده در قرآن هم، سازندۀ همین اهرام بوده است که می‌تواند ناظر اینها هم باشد چون مثل کوه هم هستند.

تا اینجا ما دو دسته آیات داشتیم:

دستۀاول: قسمها بودند و یک آیه جمع بندی این قسمها.

دسته دوم: از آیۀ ششم تا آیۀ چهاردهم راجع به عاد و ثمود و فرعون بود، که اینها کی بودند؟ و چه کاره بودند؟ و خدا با آنها چه کرد؟‌ اینها انسانهایی بودند که متکی به آن وضعیت ظاهریشان و اقتداری که در دنیا داشتند و امنیتی که احساس می‌کردند، در زمین فساد انگیزی کردند، ولی خدا در کمین است و نمی‌گذارد که اینها به طغیانگری خود ادامه دهند.

امروز هم کم نیستند کسانی که احساس قدرت و امنیت می‌کنند و فکر می‌کنند که کسی جلو دار آنها نیست، و بر دنیا آقایی می‌کنند و غافل از اینکه «إن ربک لبالمرصاد»: خدا در کمین گاه است و خودش به موقع و غافل‌گیرانه به حساب آنها خواهد رسید. وقتی که می‌بینیم که امام خمینی (ره) با اطمینان از فروپاشی نظام سوسیالیستی خبر می‌دهد، و این طور هم می‌شود، و یا مقام معظم رهبری با اطمینان از فروپاشی تمدن و نظام امپریالیستی خبر می‌دهد، و اتفاق خواهد افتاد إن شاءاللّه، و ما در زمان حیاتمان خواهیم دید، همه مبتنی بر سنتهای قرآنی هستند.

این سنت خداست همه قدرقدرتها فرو خواهند ریخت. و در مقابل این سنتها کسی نمی‌تواند، مقاومت کنند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر مجمع البیان
همان حکومت‏ها و گروه‏هاى سرکشى که در شهرها و سرزمین‏هاى خود طغیان کردند.
منظور از این گروه‏ها و حکومت‏هاى بیدادپیشه، عادیان و ثمودیان و فرعونیان هستند که در قلمرو اقتدار خویش به جاى عملکرد عادلانه و بر اساس حق و عدالت، با سرکشى و بیداد رفتار کردند و بر ضد پیامبران خدا و برنامه‏هاى خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان طغیان نمودند و به گناه و نافرمانى خدا و پایمال‏ساختن حقوق مردم دست یازیدند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.