از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(فاکثروا فیها الفساد):(و در نتیجه طغیانشان ، فساد بسیاری در آن سرزمینهابپا کردند) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
فَأَکثَرُوا فِیهَا الفَسادَ (12)

فَأَکثَرُوا فِیهَا الفَسادَ: ‌در‌ ‌آن‌ شهرها فساد ‌را‌‌-‌ ‌که‌ گمراه‌ کردن‌ مردمان‌ و کشتن‌ آنان‌ ‌به‌ ‌غیر‌ حق‌ و غصب‌ اموال‌ ‌ایشان‌ و ‌غیر‌ ‌آن‌ ‌از‌ انواع‌ اذیت‌ و آزار ‌بود‌‌-‌ زیاد کردند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - فرعون و قوم عاد و ثمود، در ممالک و مناطق خود، به فساد و ناهنجارى ها دامن زده، و آن را گسترش مى دادند.

فأکثروا فیها الفساد

2 - تجاوز از حریم خویش و نقض حقوق دیگران، زمینه ساز افزایش فساد در جوامع است.

الذین طغوا ... فأکثروا فیها الفساد

حرف «فاء» در «فأکثروا...»، افزایش فساد را بر طغیان (مذکور در آیه قبل) تفریع کرده است.

3 - فراوانى قدرت و امکانات مادى، زمینه افزایش فساد در جوامع انسانى است.

إرم ذات العماد ... ذى الأوتاد ... فأکثروا فیها الفساد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر منهج الصادقین
(12)‌-‌ فَأَکثَرُوا ‌پس‌ بسیار کردند فِیهَا الفَسادَ ‌در‌ ‌آن‌ شهرها تباهیرا ‌که‌ ‌آن‌ قتل‌ مردمان‌ ‌بود‌ بغیر حق‌ و غصب‌ اموال‌ ‌ایشان‌ و ‌غیر‌ ‌آن‌ ‌از‌ انواع‌ تعدی‌ و چون‌ کفر و ظلم‌ ‌ایشان‌ بسر حد افراط رسید و مستوجب‌ عذاب‌ گشتند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
[12] و بدین‌ گونه‌ ‌بر‌ مرکب‌ سرکشی‌ سوار شدند، و مخالفان‌ ‌با‌ ‌خود‌ ‌را‌ خاموش‌ کردند، و ‌به‌ منطق‌ نیرومندی‌ مسلح‌ شدند، و راه‌ حقه‌بازی‌ و گمراه‌ کردن‌ مردمان‌ ‌را‌ ‌در‌ پیش‌ گرفتند، و دستگاه‌ سلطنت‌ ‌به‌ صورت‌ مرکزی‌ ‌برای‌ ‌هر‌ فاسد مفسد و منافق‌ متملق‌ و زبان‌باز و دروغگو و خودپسند ‌در‌ آمد و ‌از‌ مردمان‌ بریده‌ شد، و رحلت‌ نهایی‌ ‌را‌ ‌در‌ ‌آن‌ هنگام‌ آغاز کردند ‌که‌ قدرت‌ دستگاه‌ حاکم‌ ‌به‌ جای‌ صلاح‌ فساد و ‌به‌ جای‌ عدالت‌ ستمگری‌ ‌را‌ ‌در‌ میان‌ مردم‌ رواج‌ می‌داد.

«فَأَکثَرُوا فِیهَا الفَسادَ‌-‌ ‌پس‌ ‌به‌ زیاد کردن‌ فساد ‌در‌ ‌آن‌ پرداختند.» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر مجمع البیان
و در شهرها و سرزمین‏هاى خود تباهى و فسادى بسیار برانگیختند و به بار آوردند.
به باور «کلبى» آنان به کشتارها و گناهان بسیارى دست زدند.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.