از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(ولا تحاضون علی طعام المسکین ):(و یکدیگر را بر طعام دادن مسکینان تشویق نمی کنید) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - احسن الحدیث
وَ لا تَحَاضُّونَ عَلى‏ طَعامِ الْمِسْکینِ
و ‌در‌ کار مسکینان‌ بی‌ اعتنائید ... و نیز ‌اینکه‌ آیات‌ روشن‌ می‌کند ‌که‌ اکرام‌ ‌خدا‌ ‌در‌ صورتی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌اینکه‌ فرمانها و تحریمها عمل‌ کنند.و ‌اگر‌ یکدیگر ‌را‌ ‌بر‌ انفاق‌ و طعام‌ نیازمندان‌ تشویق‌ کردید و جامعه‌ ‌را‌ متعادل‌ نمودید، [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر اثنا عشری‏
وَ لا تَحَاضُّون‌َ عَلی‌ طَعام‌ِ المِسکِین‌ِ (18)

وَ لا تَحَاضُّون‌َ: و تحریص‌ نمی‌کنید یکدیگر [‌را‌]، عَلی‌ طَعام‌ِ المِسکِین‌ِ:

‌بر‌ دادن‌ طعام‌ ‌به‌ فقرا. مراد ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌به‌ جهت‌ فرط محبت‌ ‌شما‌ ‌بر‌ حطام‌ دنیا و بخل‌ ‌بر‌ ‌آن‌ نه‌ یتیم‌ ‌را‌ دلنوازی‌ می‌کنید و نه‌ مسکین‌ نوازش‌ می‌نمائید. ‌ یا ‌ معنی‌ آنکه‌ ‌من‌ مال‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌شما‌ دادم‌ ‌تا‌ ‌به‌ ‌آن‌ اکرام‌ کنید یتیم‌ ‌را‌ و اعطا نمائید ‌به‌ مسکین‌ و ‌شما‌ ترک‌ اعطا و اکرام‌ نمائید و ‌اینکه‌ موجب‌ اهانت‌ ‌شما‌ می‌شود، نه‌ سختی‌ و تنگی‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - بى توجهى به مستمندان و ترغیب نکردن یکدیگر به تأمین غذاى آنان، فرهنگى حاکم بر عصر بعثت

و لاتحـضّون على طعام المسکین

«تحاضّ» (مصدر «تحاضّون»)، به معناى ترغیب کردن یکدیگر است (قاموس). گفتنى است که از عبارت «طعام المسکین»، «بذل طعام المسکین» اراده شده است. البته «طعام» مى تواند به معناى «اطعام» باشد ـ مانند «عطاء» به معناى «اعطاء» ولى تقدیر بهتر است. (البحرالمحیط)

2 - مسکین، داراى سهم غذا در اموال مردم*

طعام المسکین

اضافه «طعام» به «مسکین»، بیانگر استحقاق است.

3 - ریشه کن ساختن گرسنگى در جامعه، نیازمند همکارى مردمى و تلاش همگانى است.

و لاتحـضّون على طعام المسکین

4 - تأمین غذاى نیازمندان و ترویج فرهنگ یارى رسانى به تهى دستان، تکلیفى الهى است.

و لاتحـضّون على طعام المسکین

5 - پندار مرفّهان به گرامى بودن نزد خداوند، با وجود بى توجهى آنان به مساکین، پندارى بى پایه و نادرست است.

ربّى أکرمن . کلاّ ... و لاتحـضّون على طعام المسکین

6 - ذلّت و خوارى در پیشگاه خداوند، نتیجه بى توجّهى به نیازمندان است; نه کمبود ثروت.

ربّى أهـنن . کلاّ بل ... و لاتحـضّون على طعام المسکین

7 - بى توجّهى ثروتمندان به مستمندان و پرهیز آنان از کمک رسانى به بینوایان، به دور از انتظار و نشانه رد شدن در امتحان الهى است.

إذا ما ابتلیه ربّه فأکرمه و نعّمه ... کلاّ بل ... و لاتحـضّون على طعام المسکین

8 - راه رسیدن به عزّت و شرافت در پیشگاه خداوند، احسان به مسکینان و تشویق دیگران به آن است; نه افزایش ثروت و رفاه.

ربّى أکرمن ... کلاّ بل ... و لاتحـضّون على طعام المسکین

9 - رفع نیاز غذایى فقیران، مهم تر از حمایت هاى دیگر و برترین مساعدت به آنان است.

و لاتحـضّون على طعام المسکین

ذکر خصوص «طعام»، بیانگر برداشت یاد شده است.

10 - ثروتمندان، در انجام دادن وظیفه رسیدگى به یتیمان و مسکینان، همواره مورد آزمایش الهى اند.

ابتلیه ربّه فأکرمه و نعّمه ... الیتیم ... طعام المسکین

11 - کسانى که در تنگناى اقتصادى به سر مى برند، در صورت احترام به یتیمان و ترغیب دیگران به فقرزدایى از جامعه، نزد خداوند گرامى بوده و از حقارت و خوارى مبرّا خواهند بود.

فیقول ربّى أهـنن . کلاّ بل لاتکرمون الیتیم . و لاتحـضّون على طعام المسکین
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر منهج الصادقین
(18)‌-‌ وَ لا تَحَاضُّون‌َ و تحریص‌ نمی‌کنید یکدیگر ‌را‌ عَلی‌ طَعام‌ِ المِسکِین‌ِ ‌بر‌ دادن‌ طعام‌ بدرویش‌، مراد ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ بجهت‌ فرط محبت‌ ‌شما‌ ‌بر‌ حطام‌ دنیا و بخل‌ ‌بر‌ ‌آن‌ نه‌ یتیم‌ ‌را‌ دلنوازی‌ میکنید و نه‌ مسکین‌ ‌را‌ نوازش‌ می‌نمائید و نه‌ یکدیگر ‌را‌ ‌بر‌ ‌آن‌ ترغیب‌ مینمائید، و بعضی‌ گفته‌اند ‌که‌ معنی‌ ‌آیه‌ ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌من‌ مال‌ ‌را‌ بشما داده‌ام‌ ‌تا‌ بآن‌ اکرام‌ ایتام‌ نمائید و اعطای‌ مساکین‌ و چون‌ ‌شما‌ ترک‌ اعطا و اکرام‌ مینمائید موجب‌ اهانت‌ ‌شما‌ می‌شود نه‌ تقتیر سبب‌ اهانت‌ ‌شما‌ ‌باشد‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرآسان
18‌-‌ وَ لا تَحَاضُّون‌َ عَلی‌ طَعام‌ِ المِسکِین‌ِ‌-‌ ‌یعنی‌ ‌از‌ جمله‌ معصیت‌های‌ ‌شما‌ ‌اینکه‌ ‌است‌ ‌که‌ یکدیگر ‌را‌ ‌برای‌ طعام‌ و غذا رساندن‌ ‌به‌ بی‌نوایان‌ وادار و ترغیب‌ نمیکنید. و حال‌ آنکه‌ آنان‌ ‌هم‌ بندگان‌ خدایند.

و چه‌ بسا ‌که‌ ‌ایشان‌ نزد ‌خدا‌ ‌از‌ ‌شما‌ گرامی‌تر باشند. ‌خدا‌ آنانرا ‌برای‌ آزمایش‌ ‌شما‌ ثروتمندان‌ تهیدست‌ قرار داده‌، ‌تا‌ ‌اگر‌ حق‌ ایشانرا ادا کنید بهشتی‌ و الا دوزخی‌ باشید‌-‌ مؤلف‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محمد حسینی همدانی
وَ لا تَحَاضُّون‌َ عَلی‌ طَعام‌ِ المِسکِین‌ِ وَ تَأکُلُون‌َ التُّراث‌َ أَکلًا لَمًّا:

چه‌ کرامتی‌ ‌برای‌ انسان‌ سرمایه‌دار خواهد ‌بود‌ ‌با‌ کمال‌ رفاه‌ زندگی‌ ‌خود‌ ‌را‌ تأمین‌ نماید ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ فقیر و تهیدست‌ ‌با‌ کمال‌ سختی‌ و گرسنگی‌ ‌خود‌ و عایله‌اش‌ بسر ببرد فطرت‌ و خرد ‌از‌ ‌اینکه‌ رفتار ابا دارد و آنرا فساد و اخلال‌ جامعه‌ معرفی‌ می‌نماید.

‌از‌ ‌رسول‌ صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌ رسیده‌ ‌که‌ میفرمود محبوب‌ترین‌ خانواده‌ نزد پروردگار خانه‌ای‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ ‌آن‌ کودک‌ بی‌پدری‌ ‌را‌ تربیت‌ و نوازش‌ نمایند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
[18] ‌در‌ اجتماع‌ جاهلی‌ ‌که‌ مال‌ ارزش‌ ‌به‌ شمار می‌رود، بی‌چیزان‌ ‌را‌ فقر و فاقه‌ گرفتار رنج‌ و سختی‌ فراوان‌ می‌سازد، بدان‌ سبب‌ ‌که‌ کسی‌ مردمان‌ ‌را‌ ‌به‌ توجه‌ کردن‌ ‌به‌ حال‌ آنان‌ ‌بر‌ نمی‌انگیزد و تشویق‌ نمی‌کند.

«وَ لا تَحَاضُّون‌َ عَلی‌ طَعام‌ِ المِسکِین‌ِ‌-‌ و ‌بر‌ خوراک‌ دادن‌ ‌به‌ درویش‌ و مسکین‌ یکدیگر ‌را‌ تشویق‌ نمی‌کنید.»

مسکین‌ کیست‌! انسانی‌ ‌است‌ همچون‌ ‌من‌ و تو ‌که‌ عوامل‌ قاهری‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌از‌ دست‌ یافتن‌ ‌به‌ روزی‌ بازداشته‌ ‌است‌، آیا ‌به‌ ‌او‌ رحم‌ نمی‌کنی‌! ‌اگر‌‌-‌ خدای‌ ناخواسته‌‌-‌ همچون‌ ‌او‌ بودی‌، آیا ‌از‌ مردمان‌ توقع‌ توجّه‌ ‌به‌ ‌خود‌ ‌را‌ می‌کردی‌! آیا ممکن‌ نیست‌ ‌که‌ تو ‌ یا ‌ یکی‌ ‌از‌ کسانی‌ ‌که‌ دوست‌ می‌داری‌ مسکین‌ شود، آیا دوست‌ می‌داری‌ ‌که‌ ‌او‌ شب‌ گرسنه‌ بخوابد و اطرافیان‌ ‌او‌ ‌از‌ سیری‌ سر دل‌ کرده‌ باشند! و آیا انسان‌ صاحب‌ وجدانی‌ ‌به‌ ‌اینکه‌ امر راضی‌ می‌شود!

کمترین‌ چیزی‌ ‌که‌ ‌به‌ مسکین‌ می‌دهیم‌ خوراک‌ ‌است‌ ... ‌اینکه‌ حق‌ چارپایان‌ و گیاهان‌ ‌است‌، ‌تا‌ چه‌ رسد ‌به‌ کسی‌ ‌که‌ شبیه‌ ‌ما ‌در‌ آفرینش‌ ‌است‌!؟ پروردگار ‌ما گفته‌ ‌است‌ ‌که‌ آنان‌ ‌از‌ ‌آن‌ جهت‌ یکدیگر ‌را‌ ‌به‌ طعام‌ دادن‌ ‌به‌ درویشان‌ تشویق‌ نمی‌کنند و فرمان‌ نمی‌دهند ‌که‌ اجتماع‌ ارزشهای‌ انسانی‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌از‌ دست‌ داده‌ ‌است‌، چه‌ بسا هست‌ ‌که‌ شخصی‌ ‌به‌ سبب‌ بخلی‌ ‌که‌ دارد، ‌از‌ طعام‌ دادن‌ ‌به‌ مسکینان‌ خودداری‌ می‌کند، ولی‌ آمادگی‌ ‌آن‌ دارد ‌که‌ دیگری‌ ‌را‌ ‌به‌ ‌اینکه‌ کار دعوت‌ کند، و می‌بینیم‌ ‌که‌ بخیل‌ آرزومند ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ دیگری‌ ‌به‌ جای‌ وی‌ ‌به‌ اطعام‌نیازمندی‌ بپردازد، ولی‌ چون‌ اجتماع‌ چندان‌ فرو افتد ‌که‌ دیگر کسی‌ شخص‌ دیگری‌ ‌را‌ ‌به‌ اطعام‌ مسکین‌ ‌بر‌ نینگیزد، ‌به‌ اسفل‌ السافلین‌ سقوط کرده‌ ‌است‌. و ‌اینکه‌ ‌است‌ پایان‌ ‌آن‌ تصور ‌که‌ ثروت‌ ‌را‌ گرامی‌ داشت‌ خدایی‌ و فقر ‌را‌ خواری‌ و پستی‌ می‌پندارد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - تفسیرنمونه
و یکدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمى‏کنید ( و لا تحاضون على طعام المسکین).
قابل توجه اینکه در مورد یتیمان از اطعام سخن نمى‏گوید ، بلکه از اکرام سخن مى‏گوید ، چرا که در مورد یتیم تنها مساله گرسنگى مطرح نیست ، بلکه از آن مهمتر جبران کمبودهاى عاطفى او است ، یتیم نباید احساس کند که چون پدرش را از دست داده خوار و ذلیل و بى‏مقدار شده ، باید آنچنان مورد اکرام قرار گیرد که جاى خالى پدر را احساس نکند ، و لذا در روایات اسلامى به مساله محبت و نوازش یتیمان اهمیت خاصى داده شده است : در حدیثى از امام صادق (علیه‏السلام‏) مى‏خوانیم ما من عبد یسمح یده على رأس یتیم رحمة له الا اعطاه الله بکل شعرة نورا یوم القیامة : هیچ بنده‏اى دست مرحمت بر سر یتیمى نمى‏کشد مگر اینکه خداوند به تعداد موهائى که از زیردست او مى‏گذرد نورى در قیامت به او مى‏بخشد.
در آیه 9 سوره ضحى نیز آمده است : فاما الیتیم فلا تقهر : اما یتیم را مورد قهر و تحقیر قرار مده.
و این درست در مقابل چیزى است که در جوامع دور از ایمان و اخلاق همچون جامعه عصر جاهلیت دیروز و امروز رواج داشته و دارد ، که نه تنها به انواع حیله‏ها براى تملک اموال یتیمان متوسل مى‏شوند بلکه خود او را در جامعه چنان تنها مى‏گذارند که درد یتیمى و فقدان پدر را به تلخ‏ترین صورتى احساس مى‏کند.
از آنچه گفتیم روشن مى‏شود که اکرام یتیمان منحصر به حفظ اموال آنها نیست ، آنچنانکه بعضى از مفسران پنداشته‏اند ، بلکه معنى وسیع و گسترده‏اى دارد که هم آن ، و هم امور دیگر را شامل مى‏شود .
جمله تحاضون از ماده حض به معنى تحریص و ترغیب است ، اشاره به اینکه تنها اطعام مسکین کافى نیست ، بلکه مردم باید یکدیگر را بر این کار خیر تشویق کنند ، تا این سنت در فضاى جامعه گسترش یابد.
عجب اینکه در آیه 34 سوره حاقه این موضوع را همردیف عدم ایمان به خداوند بزرگ ذکر کرده مى‏فرماید : انه کان لا یؤمن بالله العظیم و لا یحض على طعام المسکین : او به خداوند بزرگ ایمان نمى‏آورد و دیگران را به اطعام مستمندان تشویق نمى‏کند . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر مجمع البیان
پاره‏اى واژه «تحاضّون» را، «تحضّون» قرائت کرده‏اند که در این صورت منظور این است که: و شما مردم را به خوراک‏دادن و انفاق به بینوایان فرمان نمى‏دهید و تشویق نمى‏کنید.
و بدین وسیله روشنگرى مى‏کند که آنچه باعث دورى از خدا مى‏گردد، اهانت به یتیمان و پایمال ساختن کرامت و حقوق آنان، و خوددارى از سیر کردن گرسنگان و محرومان، و عدم ترغیب دیگران به این کار است، نه آن گونه که شما مى‏پندارید. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.