از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد):(و یا قوم ثمود که صخره های بیابان رامی بریدند) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
وَ ثَمُودَ الَّذِین‌َ جابُوا الصَّخرَ بِالوادِ (9)

وَ ثَمُودَ: و آیا ندیدی‌ و خبر ‌به‌ تو نرسید ‌که‌ چه‌ کرد پروردگار تو ‌به‌ ثمود، ‌که‌ قوم‌ صالح‌ پیغمبر بودند! الَّذِین‌َ جابُوا الصَّخرَ: آنان‌ ‌که‌ می‌بریدند سنگ‌ها و کوه‌ها ‌را‌ ‌برای‌ مأوای‌ ‌خود‌، بِالوادِ: ‌به‌ وادی‌ ‌که‌ می‌تراشیدند ‌از‌ کوه‌ها، خانه‌های‌ مخروطی‌ و منحوطی‌ موافق‌ زندگانی‌ ‌خود‌، ‌که‌ هزار هزار خانه‌ها بنا نمودند. قوّت‌ و جسیم‌ اولاد زیاد و عمر بسیار داشتند. حضرت‌ صالح‌ ‌علیه‌ السّلام‌ ‌را‌ ‌خدا‌ ‌بر‌ ‌آنها‌ مبعوث‌ و دعوت‌ ‌به‌ توحید نمود. شتر سرخ‌ موی‌ ‌به‌ اوصاف‌ خاصّه‌ ‌از‌ ‌آن‌ حضرت‌ طلبیدند، ‌به‌ شرایط ‌به‌ ‌آنها‌ عطا شد. عاقبت‌ سرکشی‌ نمودند و شتر ‌را‌ پی‌ کرده‌، مستوجب‌ عذاب‌ شدند. ‌پس‌ فرا گرفت‌ ‌ایشان‌ ‌را‌ صیحه‌ و صاعقه آسمانی‌ و همه‌ مستأصل‌ و هلاک‌ شدند، ‌در‌ حالتی‌ ‌که‌ همه‌ سوخته‌ و خاکستر گردیدند و کسی‌ ‌از‌ ‌آنها‌ باقی‌ نماند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - خداوند، قوم ثمود را به سختى کیفر داد.

کیف فعل ربّک بعاد ... و ثمود

قوم ثمود، امت حضرت صالح(ع) بودند که بر اثر مخالفت با تعالیم او عقوبت شدند.

2 - آگاهى دقیق پیامبر(ص)، به فرجام هلاکت بار قوم ثمود

ألم تر کیف ... و ثمود

3 - فرجام قوم ثمود، درس عبرت براى همگان

ألم تر ... و ثمود

4 - قوم ثمود با بریدن صخره ها، میان درّه و دشت، خانه هاى سنگى بنا کرده بودند.

و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد

«صخر» (جمع «صخرة») به معناى سنگ هاى بزرگ و سخت و «جَوْب» (مصدر «جابوا») به معناى پاره کردن و نیز پیمودن است. گفتنى است که اسناد آن به سنگ، با معناى پاره کردن سازگار است. «وادى» ـ که حرف آخر آن به دلیل آخر آیه بودن حذف شده است ـ به معناى فاصله بین کوه ها و تپه ها است. (قاموس)

5 - خانه هاى سنگى و مستحکم قوم ثمود، بى ثمر در نجات آنان از عذاب الهى

ألم تر کیف فعل ربّک ... و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد

6 - خداوند، تهدیدکننده کافران عصر بعثت، به فرجامى نظیر هلاکت قوم ثمود

ألم تر کیف فعل ربّک ... و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد

7 - قوم ثمود، پس از دوران قوم عاد مى زیستند.

بعاد ... و ثمود

8 - آگاهى قوم ثمود، به نحوه بریدن سنگ هاى کوه و ایجاد خانه هاى سنگى

جابوا الصخر
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر منهج الصادقین
(9)‌-‌ وَ ثَمُودَ آیا ندیدی‌ و خبر بتو نرسید ‌که‌ چه‌ کرد آفریدگار تو ‌به‌ ثمود ‌که‌ قوم‌ صالح‌ پیغمبر بودند الَّذِین‌َ جابُوا الصَّخرَ آنان‌ ‌که‌ می‌بریدند سنگها و کوه‌ها ‌را‌ ‌برای‌ مأوی‌ ‌خود‌ بِالوادِ بوادی‌ قری‌ کقوله‌ ‌تعالی‌ وَ تَنحِتُون‌َ مِن‌َ الجِبال‌ِ بُیُوتاً فارِهِین‌َ ‌از‌ سنگ‌، و چوب‌ بمعنی‌ قطع‌ ‌است‌، و گویند اول‌ کسی‌ ‌که‌ نحت‌ جبال‌ و صخور و رخام‌ نمود قوم‌ ثمود بودند و ‌ایشان‌ هزار و هفتصد شهر بنا کردند، و ‌در‌ بعضی‌ تفاسیر آمده‌ ‌که‌ هزار هزار و نهصد و نود هزار هزار و هشتاد و هفت‌ خانه‌ ‌از‌ سنگ‌ بریدند و حق‌ سبحانه‌ صالح‌ ‌علیه‌ السّلام‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌ایشان‌ فرستاد متابعت‌ نکردند و آخر عذاب‌ ‌بر‌ ‌ایشان‌ نازل‌ شد و همه‌ مستأصل‌ گشتند، و تفصیل‌ ‌آن‌ ‌در‌ ‌ما تقدم‌ سمت‌ تحریر پذیرفته‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرآسان
9‌-‌ وَ ثَمُودَ الَّذِین‌َ جابُوا الصَّخرَ بِالوادِ‌-‌ منظور ‌از‌ (ثمود) قوم‌ حضرت‌ صالح‌ ‌علیه‌ السّلام‌ ‌است‌ ‌که‌ کوه‌ها ‌را‌ می‌بریدند و ساختمان‌هائی‌ ‌از‌ سنگ‌ می‌تراشیدند. آنان‌ قومی‌ بودند نیرومند و ثروتمند. اما هنگامی‌ ‌که‌ طغیان‌ و ستم‌ کردند و ‌از‌ پیامبر نافرمانی‌ نمودند خدای‌ توانا آنانرا ‌به‌ سرنوشت‌ قوم‌ عاد گرفتار کرد‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محمد حسینی همدانی
وَ ثَمُودَ الَّذِین‌َ جابُوا الصَّخرَ بِالوادِ
بیان‌ قوم‌ ثمود ‌است‌ پروردگار رسولی‌ بنام‌ صالح‌ بسوی‌ آنان‌ اعزام‌ فرمود و ‌در‌ حالی‌ متنعم‌ ‌به‌ نعمتها بوده‌ ‌از‌ جمله‌ خانه‌ و منازل‌ وسیع‌ داشته‌ ‌که‌ زندگی‌ ‌در‌ ‌آنها‌ گوارا ‌است‌ ‌با‌ مهارت‌ ‌در‌ کوهها ‌از‌ سنگ‌ خانه‌ها تراشیده‌ سکونت‌ مینمودند.

و ‌در‌ اثر درخواست‌ امر خارق‌ عادتی‌ ‌که‌ صالح‌ پیامبر شتر سرخی‌ ‌از‌ کوه‌ پدید آورد دعوت‌ ‌او‌ ‌را‌ خواهند پذیرفت‌ و ‌پس‌ ‌از‌ اجرای‌ امور و اینکه‌ صالح‌ پیامبر ‌علیه‌ السّلام‌ ‌بر‌ حسب‌ درخواست‌ ‌از‌ پروردگار شتر سرخی‌ ‌با‌ نوزاد ‌آن‌ ‌از‌ کوه‌ پدید آورد بعهد ‌خود‌ وفاء ننموده‌ ‌آن‌ ‌را‌ پی‌ نموده‌ کشتند.

و ‌بر‌ حسب‌ ‌آیه‌ (فَعَقَرُوها فَأَصبَحُوا نادِمِین‌َ فَأَخَذَهُم‌ُ العَذاب‌ُ) نظر ‌به‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ عهد نموده‌ بودند ‌که‌ ایمان‌ آورند و ‌در‌ مقام‌ تمرد و مخالفت‌ برآمدند پروردگار همه‌ آنان‌ ‌را‌ بهلاکت‌ افکند.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
[9] ‌به‌ همین‌ گونه‌ قوم‌ ثمود ‌که‌ ساکنان‌ شمال‌ جزیرة العرب‌ ‌در‌ فاصله میان‌ مدینه‌ و شام‌ بودند، ‌برای‌ ‌خود‌ کاخهایی‌ ‌از‌ راه‌ بریدن‌ سنگهای‌ کوه‌ها و ‌بر‌ ‌هم‌ سوارکردن‌ ‌آنها‌ و حفر کردن‌ پناهگاهها و مخازنی‌ ‌در‌ همان‌ کوه‌ها بنا کردند ... و سرنوشت‌ آنان‌ نیز دمار و نابودی‌ ‌بود‌.

«وَ ثَمُودَ الَّذِین‌َ جابُوا الصَّخرَ بِالوادِ‌-‌ و ثمودیان‌ ‌که‌ سنگها ‌را‌ ‌در‌ دره‌های‌ میان‌ کوه‌ها بریدند.» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر مجمع البیان
در آیات پیش پس از سوگندى بیدارگر و توجه دادن به پدیدآورنده پدیده‏ها، به گوشه‏اى از سرنوشت جامعه ستمکار «عاد» توجه داد، اینک در اشاره به سرنوشت قوم دیگرى از اقوام پیشین مى‏فرماید:
وَ ثَمُودَ الَّذِینَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ
آیا ندیدى پروردگارت با ثمودیان چه کرد؟ همان کسانى که در آن سرزمین کوها و صخره‏ها را مى‏بریدند و کاخ‏ها و دژها و مؤسسات گوناگون مى‏ساختند.
به باور «ابن عباس» منظور این است که: همان کسانى که در آن سرزمین کوه‏ها را سوراخ مى‏کردند؛ چرا که خداى فرزانه در آیه دیگرى مى‏فرماید: و تنحتون من الجبال بیوتاً فارهین وبراى خود هنرمندانه از کوه‏ها، خانه‏هایى تماشایى مى‏تراشیدند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.