از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - نرم افزار ترنم وحی
وَ «واو عطف»
ما «حرف نفی غیر عامل»
أُمِرُوا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «واو محذوفی که در محل رفع می باشد نائب فاعل است»
إِلاَّ «حرف استثناء»
لِیَعْبُدُوا «(ل)نصب» «فعل مضارع منصوب به حذف نون»«(و)فاعل»
اللَّهَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
مُخْلِصِینَ «حال منصوب»
لَهُ «حرف جر و اسم مجرور»
الدِّینَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
حُنَفاءَ «حال منصوب»
وَ «(و)نصب»
یُقِیمُوا «فعل مضارع منصوب به حذف نون» «(و)فاعل»
الصَّلاةَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
وَ «(و)نصب»
یُؤْتُوا «فعل مضارع منصوب به حذف نون» «(و)فاعل»
الزَّکاةَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
وَ «(و)استثناف»
ذلِکَ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
دِینُ «خبر مرفوع یا در محل رفع»
الْقَیِّمَةِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏30، ص: 378
(الواو) عاطفة فی المواضع الثلاثة، و استئنافیّة فی الموضع الرابع (ما) نافیة، و (الواو) فی (أمروا) نائب الفاعل (إلّا) للحصر (اللام) للتعلیل (یعبدوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام (مخلصین) حال منصوبة من فاعل یعبدوا (له) متعلّق ب (مخلصین) (الدین) مفعول به لاسم الفاعل مخلصین (حنفاء) حال ثانیة منصوبة ..
و المصدر المؤوّل (أن یعبدوا) فی محلّ جرّ باللام متعلّق ب (أمروا) «1».
(یقیموا) مضارع منصوب معطوف على (یعبدوا)، و کذلک (یؤتوا) ..
و جملة: «ما أمروا ...» لا محلّ لها معطوفة على جملة ما تفرّق الذین «2» ..
و جملة: «یعبدوا ...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفیّ (أن) المضمر.
و جملة: «یقیموا ...» لا محلّ لها معطوفة على جملة یعبدوا.
و جملة: «یؤتوا ...» لا محلّ لها معطوفة على جملة یقیموا.
و جملة: «ذلک دین ...» لا محلّ لها استئنافیّة. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه هندياني - تدبر شخصی
امروا: فعل مضارع مجهول جمله فعلیه: نایب فاعل: واو در امروا
یعبدوا: مضارع منصوب به أن (در تقدیر لام) ، صله موصول حرفی (أن )، جمله فعلیه: فاعل: واو در یعبدوا، مفعول: الله،
الله: مفعول به و منصوب
مخلصین: حال و منصوب
له: جار و مجرور متعلق به مخلصین
الدین: مفعول و منصوب
حنفاء: حال دوم و منصوب
و: عطف
یقیموا: معطوف به لیعبدوا، فعل مضارع منصوب، جمله فعلیه: فاعل: واو ، مفعول: الصلاة
الصلاة: مفعول به و منصوب
و: عطف
یؤتوا: معطوف به لیعبدوا، مضارع منصوب، جمله فعلیه: فاعل: واو، مفعول: الزکاة
ازکاة: مفعول به و منصوب
و: استیناف
ذلک دین : جمله اسمیه
ذلک: مبتدا و مرفوع
دین : خبر و مرفوع
القیمة: مضاف الیه و مجرور [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.