از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(یومئذ تحدث اخبارها):(در آن روز زمین ، اخبار و اسرار خود را شرح می دهد) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
یَومَئِذٍ تُحَدِّث‌ُ: ‌آن‌ روز سخن‌ گوید زمین‌. ‌یعنی‌ حق‌ ‌تعالی‌ قوه تکلّم‌ ‌در‌ ‌آن‌ ایجاد فرماید، چنانچه‌ ‌در‌ شجره حضرت‌ موسی‌ ‌علیه‌ السّلام‌، ‌تا‌ ‌در‌ سخن‌ آید و گوید أَخبارَها: خبرهای‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌به‌ آنچه‌ ‌در‌ روی‌ ‌آن‌ واقع‌ ‌شده‌.

1‌-‌ چنانچه‌ حضرت‌ پیغمبر صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌ و سلّم‌ فرمود باصحاب‌: أ تدرون‌ ‌ما اخبارها! قالوا اللّه‌ و رسوله‌ اعلم‌. ‌قال‌ اخبارها ‌ان‌ تشهد ‌علی‌ کل‌ّ ‌عبد‌ و امة ‌بما‌ عمل‌ کل‌ّ ‌علی‌ ظهرها یقول‌ عمل‌ کذا و کذا یوم کذا و کذا فهذا اخبارها. آیا می‌دانید خبرهای‌ زمین‌ چه‌ ‌باشد‌! گفتند ‌خدا‌ و پیغمبر داناترست‌. فرمود اخبار زمین‌ ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ گواهی‌ دهد ‌بر‌ ‌هر‌ مرد و زنی‌ ‌به‌ آنچه‌ عمل‌ کرده‌ ‌باشد‌ ‌هر‌ یک‌ ‌بر‌ روی‌ ‌آن‌ و گوید فلان‌ و فلان‌ عمل‌ چنین‌ و چنان‌ کرد ‌در‌ روز چنین‌ و چنان‌، ‌پس‌ اخبار زمین‌ ‌اینکه‌ ‌باشد‌.«1»

2‌-‌ ‌عبد‌ اللّه‌ ‌بن‌ صعصعه‌ ‌از‌ پدر ‌خود‌ نقل‌ کند ‌که‌ ‌من‌ ‌در‌ حجره‌ ابو سعید خدری‌ بودم‌. مرا ‌گفت‌ چون‌ بانگ‌ نماز گوئی‌، ‌در‌ صحرا صدا بکن‌ ‌که‌ ‌من‌ ‌از‌ حضرت‌ پیغمبر شنیدم‌ فرمود هیچ‌ جن‌ و انس‌ و سنگ‌ و کلوخ‌ نمی‌شنود، مگر روز قیامت‌ گواهی‌ دهد و ‌اینکه‌ آیه ‌را‌ تلاوت‌ نمود (یَومَئِذٍ تُحَدِّث‌ُ أَخبارَها).«2» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
یَومَئِذٍ تُحَدِّث‌ُ أَخبارَها (4)

یَومَئِذٍ تُحَدِّث‌ُ: ‌آن‌ روز سخن‌ گوید زمین‌. ‌یعنی‌ حق‌ ‌تعالی‌ قوه تکلّم‌ ‌در‌ ‌آن‌ ایجاد فرماید، چنانچه‌ ‌در‌ شجره حضرت‌ موسی‌ ‌علیه‌ السّلام‌، ‌تا‌ ‌در‌ سخن‌ آید و گوید أَخبارَها: خبرهای‌ ‌خود‌ ‌را‌ ‌به‌ آنچه‌ ‌در‌ روی‌ ‌آن‌ واقع‌ ‌شده‌.

1‌-‌ چنانچه‌ حضرت‌ پیغمبر صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌ و سلّم‌ فرمود باصحاب‌: أ تدرون‌ ‌ما اخبارها! قالوا اللّه‌ و رسوله‌ اعلم‌. ‌قال‌ اخبارها ‌ان‌ تشهد ‌علی‌ کل‌ّ ‌عبد‌ و امة ‌بما‌ عمل‌ کل‌ّ ‌علی‌ ظهرها یقول‌ عمل‌ کذا و کذا یوم کذا و کذا فهذا اخبارها. آیا می‌دانید خبرهای‌ زمین‌ چه‌ ‌باشد‌! گفتند ‌خدا‌ و پیغمبر داناترست‌. فرمود اخبار زمین‌ ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ گواهی‌ دهد ‌بر‌ ‌هر‌ مرد و زنی‌ ‌به‌ آنچه‌ عمل‌ کرده‌ ‌باشد‌ ‌هر‌ یک‌ ‌بر‌ روی‌ ‌آن‌ و گوید فلان‌ و فلان‌ عمل‌ چنین‌ و چنان‌ کرد ‌در‌ روز چنین‌ و چنان‌، ‌پس‌ اخبار زمین‌ ‌اینکه‌ ‌باشد‌.«1»

2‌-‌ ‌عبد‌ اللّه‌ ‌بن‌ صعصعه‌ ‌از‌ پدر ‌خود‌ نقل‌ کند ‌که‌ ‌من‌ ‌در‌ حجره‌ ابو سعید خدری‌ بودم‌. مرا ‌گفت‌ چون‌ بانگ‌ نماز گوئی‌، ‌در‌ صحرا صدا بکن‌ ‌که‌ ‌من‌ ‌از‌ حضرت‌ پیغمبر شنیدم‌ فرمود هیچ‌ جن‌ و انس‌ و سنگ‌ و کلوخ‌ نمی‌شنود، مگر روز قیامت‌ گواهی‌ دهد و ‌اینکه‌ آیه ‌را‌ تلاوت‌ نمود (یَومَئِذٍ تُحَدِّث‌ُ أَخبارَها).«2» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر انگلیسی- ابن کثیر
Then they will be presented before Allah, the One, the Irresistible. Concerning Allah's statement,


﴿یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾


(That Day it will declare its information.) meaning, it will speak of what the people did upon its surface. Imam Ahmad, At-Tirmidhi and Abu `Abdur-Rahman An-Nasa'i all recorded a Hadith from Abu Hurayrah -- and in the wording of An-Nasa'i's version it states -- that he said, "The Messenger of Allah recited this Ayah,


﴿یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾


(That Day it will declare its information.) Then he said,


«أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟»


(Do you know what is its information) They said, `Allah and His Messenger know best.' He said,


«فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى کُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا أَنْ تَقُولَ: عَمِلَ کَذَا وَکَذَا یَوْمَ کَذَا وَکَذَا، فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا»


(Verily, its information is that it will testify against every male and female servant, about what they did upon its surface. It will say that he did such and such on such and such day. So this is its information.)'' Then At-Tirmidhi said, "This Hadith is Sahih Gharib.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر حسینی همدانی
یَومَئِذٍ تُحَدِّث‌ُ أَخبارَها:

‌از‌ جمله‌ حوادث‌ روز قیامت‌ آنستکه‌ زمین‌ ‌هر‌ قطعه‌ ‌از‌ ‌آن‌ آنچه‌ ‌از‌ اخبار و حوادث‌ و رویدادها ‌که‌ ارتباط ‌با‌ حرکات‌ ارادی‌ و افعال‌ اختیاری‌ بشر دارد اعلام‌ می‌نماید.

بدیهی‌ ‌است‌ قوام‌ اعلام‌ خبر و حوادث‌ بآنستکه‌ صاحب‌ خبر و فعل‌ اختیاری‌ و خصوصیات‌ ‌هر‌ یک‌ ‌از‌ افراد و تشخصات‌ ‌هر‌ یک‌ ‌از‌ افعال‌ و حوادث‌ ‌را‌ نیز اعلام‌ نماید و گر نه‌ اعلام‌ حادثه‌ و خبر بطور ابهام‌ و اجمال‌ اخبار و تحدیث‌ بطور اطلاق‌ نخواهد ‌بود‌.

‌در‌ اینصورت‌ تحدیث‌ و اعلام‌ اخبار ‌هر‌ قطعه‌ ‌از‌ قطعات‌ زمین‌ چگونه‌ خواهد ‌بود‌ ‌با‌ اینکه‌ خبر رویدادهای‌ ‌هر‌ قطعه‌ ‌از‌ زمین‌ اختصاص‌ بافراد خاصی‌ و ‌در‌ زمان‌ مخصوص‌ دارد و بسیاری‌ ‌از‌ قطعات‌ زمین‌ اخبار و حوادثی‌ بی‌شمار بطور تسلسل‌ ‌در‌ ‌هر‌ عصری‌ ‌از‌ اعصار مربوط بگروه‌ خاصی‌ خواهد داشت‌ ‌با‌ ‌اینکه‌ تشتت‌ و کثرت‌ افراد نسلها و اختلاف‌ ‌از‌ ‌منه‌ و اعصار اعلام‌ ‌هر‌ قطعه‌ ‌از‌ قطعات‌ زمین‌ اعلام‌ اخبار و حوادثی‌ ‌که‌ بتدریج‌ ‌در‌ اعصار ‌از‌ بشر ‌در‌ ‌آنها‌ بودیعت‌ نهاده‌ ‌شده‌ چگونه‌ خواهد ‌بود‌ آیا بطور تمثل‌ تدریجی‌ ‌است‌ و ‌ یا ‌ بطور دفعی‌ و دائمی‌ خواهد ‌بود‌ ‌هم‌ چنانکه‌ سایر شهداء ‌بر‌ اعمال‌ بشر ‌از‌ فرشتگان‌ و هم‌چنین‌ اعضاء و جوارح‌ ‌هر‌ فردی‌ قیام‌ باداء شهادت‌ خواهد نمود.

و ‌از‌ ‌رسول‌ صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌ روایت‌ ‌شده‌ ‌که‌ میفرمود اخبار زمین‌ بآنستکه‌ شهادت‌ دهد ‌بر‌ ‌هر‌ مرد و زن‌ بآنچه‌ عمل‌ ‌بر‌ سطح‌ ‌آن‌ نموده‌ اعلام‌ نماید ‌که‌ فلان‌ عمل‌ ‌را‌ روز معین‌ بجا آورده‌ ‌است‌.

‌هم‌ چنانکه‌ روایت‌ ‌شده‌ ‌که‌ امیر مؤمنان‌ ‌علیه‌ السّلام‌ هنگام‌ ‌که‌ ‌از‌ رسیدگی‌ ‌به‌ بیت‌ المال‌ فراغت‌ می‌یافت‌ ‌در‌ ‌آن‌ مکان‌ دو رکعت‌ نماز میخواند و میفرمود ‌برای‌ اینکه‌ بیت‌ المال‌ شهادت‌ دهد ‌که‌ ‌من‌ بحق‌ اموال‌ بیت‌ المال‌ ‌را‌ گرفته‌ و نیز بحق‌ بمصرف‌ رسانیده‌ام‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر خسروی
4‌-‌ ‌در‌ ‌اینکه‌ روز زمین‌ حکایت‌ میکند و خبر میدهد خبرهای‌ ‌خود‌ ‌را‌ (‌یعنی‌ آنچه‌ ‌بر‌ روی‌ ‌آن‌ عمل‌ ‌شده‌ ‌است‌).
(‌در‌ حدیث‌ آمده‌ ‌است‌ ‌که‌ پیغمبر صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌ فرمود آیا میدانید اخبار ‌آن‌ چیست‌!

عرض‌ کردند ‌خدا‌ و رسولش‌ داناترند. فرمود: اخبار زمین‌ اینستکه‌ شهادت‌ میدهد ‌بر‌ ‌هر‌ بنده‌ای‌ ‌از‌ زن‌ و مرد بآنچه‌ ‌بر‌ پشت‌ ‌آن‌ عمل‌ ‌شده‌ ‌است‌. میگوید ‌در‌ روز فلان‌ و فلان‌ چنین‌ و چنان‌ کرد).

(و گفته‌اند خدایرا ‌بر‌ تو هفت‌ گواه‌ ‌است‌: اوّل‌ مکان‌ چنانکه‌ فرمود یَومَئِذٍ تُحَدِّث‌ُ أَخبارَها.

دوّم‌ زمان‌ چنانکه‌ ‌در‌ خبر ‌است‌ ینادی‌ ‌کل‌ یوم انا یوم جدید و انا ‌علی‌ ‌ما تعمل‌ فی‌ّ شهید.

سوّم‌ زبان‌ چنانکه‌ خدای‌ ‌تعالی‌ فرماید یَوم‌َ تَشهَدُ عَلَیهِم‌ أَلسِنَتُهُم‌.

چهارم‌ ارکان‌ چنانکه‌ می‌فرماید وَ تُکَلِّمُنا أَیدِیهِم‌ وَ تَشهَدُ أَرجُلُهُم‌.

پنجم‌ ملکان‌ ‌یعنی‌ دو فرشته‌ای‌ ‌که‌ فرمود وَ إِن‌َّ عَلَیکُم‌ لَحافِظِین‌َ.

ششم‌ دیوان‌ چنانکه‌ خدای‌ ‌تعالی‌ فرماید: هذا کِتابُنا یَنطِق‌ُ عَلَیکُم‌ بِالحَق‌ِّ.

هفتم‌ رحمان‌ چنانکه‌ فرمود: إِلّا کُنّا عَلَیکُم‌ شُهُوداً‌-‌ ‌پس‌ ای‌ بنده‌ گناهکار نافرمان‌ ‌بعد‌ ‌از‌ آنکه‌ ‌اینکه‌ شهود ‌بر‌ ضد تو گواهی‌ دهند حال‌ تو چون‌ خواهد ‌بود‌!) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - زمین، حافظ خبرهایى فراوان و داراى قابلیت بازگویى و ارائه آن

یومئذ تحدّث أخبارها

2 - زمین در قیامت، پس از لرزش شدید و بیرون ریختن دفینه هاى خویش، اطلاعات ذخیره شده خود را برملا خواهد ساخت.

یومئذ تحدّث أخبارها

3 - زمین پس از تحوّلاتى در سه مرحله («لرزش ویرانگر در پایان عمر دنیا»، «اخراج مردگان از درون خود در آغاز قیامت» و «اظهار اطلاعات بایگانى شده در خود»)، مکان حسابرسى اعمال انسان ها خواهد شد.

إذا زلزلت ... و أخرجت ... تحدّث أخبارها

آیات این سوره مى تواند بیانگر حوادث آخرت باشد که از پایان نظام موجود، شروع مى شود. تعبیر «یومئذ» ـ در این احتمال ـ نشانگر وقوع تمام آن حوادث، در یک زمان گسترده است.

4 - زمین گزارش هاى فراوانى را درباره انسان ها در خود، بایگانى کرده، در قیامت آنها را بازگو خواهد کرد.

یومئذ تحدّث أخبارها

این آیه گرچه مصداق «أخبارها» را بیان نکرده است; ولى آیات بعد، مى تواند قرینه باشد که مراد اخبار مربوط به انسان ها است.

5 - زمین در قیامت، داراى شعور و کلام و گواه آنچه بر روى آن اتفاق افتاده است.

تحدّث

6 - «عن أبى هریرة قال قرء رسول اللّه(ص) هـذه الآیة «یومئذ تحدث أخبارها» قال: أتدرون ما إخبارها؟ قالوا: اللّه و رسوله أعلم، قال: فانّ إخبارَها أن تشهد على کلّ عبد أو أمة بما عمل على ظهرها;(1)

از ابوهریره روایت شده که رسول خدا(ص) آیه «یومئذ تحدث أخبارها» را قرائت کرد و فرمود: آیا مى دانید خبردادن زمین چیست؟ گفتند خدا و رسولش آگاه تراند; فرمود: إخبار زمین گواهى دادن آن است بر هر مرد و زنى به آنچه بر روى آن انجام داده است.». [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر مجمع البیان
در آیه بعد در مورد گزارش زمین از عملکردها مى فرماید:

یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها

در آن روز هراس انگیز، زمین خبرهاى خود را باز مى گوید و از عملکرد درست و نادرست انسان ها گزارش مى دهد.

از پیامبر آورده اند که به هنگام تلاوت این آیات رو به مردم نمود و فرمود:

اتدرون ما اخبارها؟

آیا مى دانید که خبرهاى زمین در روز رستاخیز چیست؟

قالوا: اللّه و رسوله اعلم.

آنان گفتند: خدا و پیام آورش داناترند.

پیامبر فرمود:

اخبارها آن تشهد على کل عبد، و انّه بما عمل على ظهرها، تقول: عمل کذا و کذا یوم کذا و کذا و هذا اخبارها.(254)

گزارش ها و خبرهاى زمین این است که بر عملکرد هر انسانى که در روى زمین انجام داده است، به طور روشن و مشخص گواهى مى دهد و به هر کسى با نام و نشان مى گوید: هان! تو بودى که چنین کارى را در آن ساعت، و آن روز، و آنجا انجام دادى.

در این مورد که زمین چگونه گزارش مى دهد و گواهى مى کند، دیدگاه ها متفاوت است:

1 - به باور گروهى نسبت سخن و گواهى به زمین مجازى است، ممکن است خداى توانا قدرت سخن و کلام را به زمین بدهد؛ امّا به باور برخى ممکن است زمین را در چهره اى زنده پدید آورد تا سخن گوید و گواهى کند.

و از دیدگاه برخى منظور گواهى و گزارش حال زمین و فیلم رویدادهاست، نه گزارش زبانى. بسان رنگ و چهره انسان که از راز درون او گزارش مى دهد، و بسان دیدگان انسان و سبک نگاه او که از کم خوابى و بیدارى شبانه و خستگى و آشفتگى او حکایت مى کند، و نیز بسان واکنش انسان در برابر گفتار و یا رفتارهاست که نشانگر موافقت یا مخالفت او با سخن و یاکارى است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نمونه
و از آن مهمتر اینکه : زمین در آن روز تمام خبر خود را باز مى گوید (یومئذ تحدث اخبارها).
آنچه از خوبیها و بدیها، و اعمال خیر و شر، بر صفحه زمین واقع شده است ، همه را برملا مى سازد، و یکى از مهمترین شهود اعمال انسان در آن روز همین زمینى است که ما اعمال خود را بر آن انجام مى دهیم ، و شاهد و ناظر ما است .
در حدیثى از پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم که فرمود، ((ا تدرون ما اخبارها))؟: آیا مى دانید منظور از اخبار زمین در اینجا چیست ؟
قالوا: الله و رسوله اعلم : گفتند: خدا و پیغمبرش آگاه تر است فرمود: اخبارها ان تشهد على کل عبد و امة بما عملوا على ظهرها، تقول عمل کذا و کذا، یوم کذا، فهذا اخبارها: منظور از خبر دادن زمین این است که اعمال هر مرد و زنى را که بر روى زمین انجام داده اند خبر مى دهد، مى گوید: فلان شخص در فلان روز فلان کار را انجام داد، این است خبر دادن زمین !. <8>
در حدیث دیگرى از پیغمبر اکرم (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) مى خوانیم : حافظوا على الوضوء و خیر اعمالکم الصلاة ، فتحفظوا من الارض فانها امکم ، و لیس فیها احد یعمل خیرا او شرا الا و هى مخبرة به !: مواظبت بر وضو کنید، و بهترین اعمال شما نماز است ، و مراقب زمین باشید که مادر شما است ، هیچ انسانى کار خیر یا شرى بجا نمى آورد مگر اینکه زمین از آن خبر مى دهد!. <9>
از ابوسعید خدرى نقل شده که مى گفت : هر گاه در بیابان هستى صدایت را به اذان بلند کن ، چرا که از رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله و سلّم ) شنیدم که میفرمود: لا یسمعه جن و لا انس و لا حجر الا یشهد له : هیچ جن و انس و قطعه سنگى آن را نمى شنود مگر اینکه براى او (در قیامت ) گواهى مى دهد. <10>
آیا راستى زمین به فرمان خدا زبان مى گشاید و تکلم مى کند؟ یا اینکه منظور ظاهر شدن آثار اعمال انسان بر صفحه زمین است ؟ زیرا مى دانیم هر عملى که انسان انجام دهد، خواه ناخواه در اطراف او آثارى بجا مى گذارد، هر چند امروز براى ما محسوس نباشد، درست همانند آثارى که از خطوط انگشتان یک دوست یا دشمن بر روى دستگیره درمى ماند، و در آن روز همه این آثار ظاهر مى شود، و سخن گفتن زمین چیزى جز این ظهور بزرگ نیست ، همانگونه که گاه به یک شخص ‍ خواب آلود مى گوئیم چشمان تو مى گوید که دیشب نخوابیده اى ، یعنى آثار بى خوابى در آن نمایان است .
به هر حال این موضوع عجیبى نیست ، چرا که هم امروز با پیشرفت علم و دانش بشر ابزار و وسائلى اختراع شده که در همه جا، و هر لحظه ، مى تواند صداى انسان را ضبط کند، یا از انسان و اعمالش عکسبردارى نماید، و به عنوان یک سند مسلم در دادگاه مطرح شود، به گونه اى که قابل هیچگونه انکار نباشد.
اگر در گذشته بعضى از شهادت زمین تعجب مى کردند امروز یک نوار نازک یا یک دستگاه ضبط که به صورت یک دکمه به لباس دوخته مى شود مى تواند مسائل بسیارى بازگو کند.
جالب اینکه در حدیثى از على (علیه السلام ) مى خوانیم که فرمود: صلوا المساجد فى بقاع مختلفة ، فان کل بقعة تشهد للمصلى علیها یوم القیامة : در قسمتهاى مختلف مساجد نماز بخوانید، زیرا هر قطعه زمینى در قیامت براى کسى که روى آن نماز خوانده گواهى مى دهد. <11>
و در حدیث دیگرى آمده است که امیر مؤ منان على (علیه السلام ) هنگامى که بیت المال را تقسیم مى کرد و خالى مى شد، دو رکعت نماز بجا مى آورد و مى فرمود:
اشهدى انى ملا تک بحق ، و فرغتک بحق : (روز قیامت ) گواهى ده که من تو را به حق پر کردم و به حق خالى کردم !. <12> [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر کشاف
قلت : ( یومئذ ): بدل من ( إذا )، وناصبهما ( تحدث ). ویجوز أن ینتصب ( إذا ) بمضمر ، و ( یومئذ ) بتحدث . فإن قلت : أین مفعولا ( تحدث ) ؟ قلت : قد حذف أولهما ، والثانی أخبارها ، وأصله تحدث الخلق أخبارها ، إلا أن المقصود ذکر تحدیثها الأخبار لا ذکر الخلق تعظیما للیوم . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  احمد يوسفي - تفسیر الجلالین
«یومئذ» بدل من إذا وجوابها «تُحدث أخبارها» تخبر بما عمل علیها من خیر وشر. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر تقریب القرآن إلى الأذهان آیة الله العظمى السید محمد الحسینی الشیرازی
((یَوْمَئِذٍ)) أی فی ذلک الیوم - هو یوم القیامة - ((تُحَدِّثُ)) الأرض ((أَخْبَارَهَا)) ورد عن رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) أنه قال: "أتدرون ما أخبارها؟" قالوا: "الله ورسوله أعلم،" قال: "أخبارها أن تشهد على کل عبد، وأنه بما عمل على ظهرها." [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رعنا سليمان عباسي - تفسیر جوامع جلد 6ابو على ابن الحسن الطبرسى
یومئذ تحدث اخبارها, یعنى زمین از اعمالى که انسان بر روى آن انجام داده خبرمى دهد, این تعبیر مجازى است و منظور این است که خدا در زمین چیزى را پدیدمى آورد که قائم مقام سخن گفتن بـا زبـان اسـت تـا کسى که مى گوید زمین را چه شده است به این احوال بنگرد و بداند که چرا به شدت مى لرزد و چرا مردگان از زمین بیرون افکنده شده اند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيد مصطفي فاطمي کيا - تفسیر المیزان
یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها
آنگاه زمین به اعمالى که بنى آدم کردند شهادت مى دهد، همانطور که اعضاى بدن خود انسانها و نویسندگان اعمالش یعنى ملائکه رقیب و عتید و نیز شاهدان اعمال که از جنس بشر و یا غیر بشرند همه بر اعمال بنى آدم شهادت مى دهند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
[4] و ‌اینکه‌ تعجب‌ چندان‌ طول‌ نمی‌کشد، بدان‌ سبب‌ ‌که‌ زمین‌ ‌به‌ پاسخ‌ دادن‌ آغاز می‌کند، و ‌اینکه‌ ‌خود‌ گواهی‌ ‌بر‌ ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ دگرگونی‌ بزرگی‌ ‌در‌ جهان‌ طبیعت‌ صورت‌ گرفته‌ ‌که‌ نه‌ تنها ‌به‌ مظاهر و نمودهای‌ ‌آن‌ ارتباط پیدا می‌کند، بلکه‌ ‌در‌ ماهیت‌ ‌آنها‌ نیز تأثیر دارد، ‌پس‌ ‌اگر‌ تغییر بزرگی‌ صورت‌ نگرفته‌ ‌بود‌، چگونه‌ زمین‌ می‌توانست‌ سخن‌ بگوید، و چگونه‌ امکان‌ داشت‌ ‌که‌ گوش‌ آدمی‌ ‌اینکه‌ سخن‌ ‌را‌ بشنود و منظور ‌از‌ ‌آن‌ ‌را‌ بفهمد!

«یَومَئِذٍ تُحَدِّث‌ُ أَخبارَها‌-‌ ‌در‌ ‌آن‌ روز ‌از‌ اخبار ‌خود‌ سخن‌ می‌گوید.»

نخستین‌ خبری‌ ‌که‌ زمین‌ ‌از‌ ‌آن‌ خبر می‌دهد و ‌به‌ زبان‌ ‌خود‌ حوادث‌ ‌آن‌ ‌را‌ باز گو می‌کند: ‌اینکه‌ ‌است‌ ‌که‌ ساعت‌ قیامت‌ ‌به‌ پا خاسته‌، و ‌اینکه‌ ‌که‌ دنیا پشت‌ کرده‌ ‌است‌، و شاید دومین‌ خبر بیان‌ حکمت‌ فزع‌ و هراس‌ بزرگی‌ ‌باشد‌ ‌که‌ ‌بر‌ پشت‌ زمین‌ جریان‌ دارد، اما مهمترین‌ خبر گواهی‌ دادن‌ زمین‌ ‌بر‌ کارهایی‌ ‌است‌ ‌که‌ مردم‌ ‌بر‌ روی‌ ‌آن‌ ‌به‌ انجام‌ دادن‌ ‌آن‌ مشغول‌ بوده‌اند، و ‌در‌ حدیثی‌ مأثور ‌از‌ ‌رسول‌ اللّه‌‌-‌ ‌صلی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌‌-‌ آمده‌ ‌است‌ ‌که‌ چون‌ ‌اینکه‌ سوره‌ ‌را‌ خواند، ‌گفت‌: «آیا می‌دانید ‌که‌ اخبار ‌آن‌ چیست‌!» گفتند: ‌خدا‌ و فرستاده‌اش‌ داناترند، ‌گفت‌: «اخبار ‌آن‌ ‌اینکه‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌بر‌ ‌هر‌ بنده خدای‌ مرد ‌ یا ‌ زن‌ گواهی‌ می‌دهد ‌که‌ ‌بر‌ پشت‌ ‌آن‌ چه‌ کرده‌ ‌است‌، و می‌گوید ‌که‌ کار فلان‌ روز ‌او‌ فلان‌ و فلان‌ بوده‌ ‌است‌» و ‌گفت‌: «‌اینکه‌ ‌است‌ اخبار ‌آن‌».«3»و ‌در‌ حدیثی‌ دیگر چنین‌ آمده‌ ‌است‌: ‌از‌ ‌رسول‌‌-‌ ‌صلی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌‌-‌ روایت‌ ‌شده‌ ‌است‌: «مراقب‌ وضو باشید و بدانید ‌که‌ بهترین‌ اعمال‌ ‌شما‌ نماز خواندن‌ ‌است‌، و ‌از‌ زمین‌ محافظت‌ کنید ‌که‌ ‌آن‌ مادر ‌شما‌ ‌است‌، و هیچ‌ کس‌ ‌در‌ ‌آن‌ نیست‌ ‌که‌ کار نیک‌ ‌ یا ‌ بدی‌ انجام‌ دهد مگر ‌اینکه‌ ‌که‌ زمین‌ خبرگزار ‌آن‌ ‌باشد‌».«4» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - انوار درخشان، ج‏18، ص: 253
یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها:
از جمله حوادث روز قیامت آنستکه زمین هر قطعه از آن آنچه از اخبار و حوادث و رویدادها که ارتباط با حرکات ارادى و افعال اختیارى بشر دارد اعلام مى‏نماید.
بدیهى است قوام اعلام خبر و حوادث بآنستکه صاحب خبر و فعل اختیارى و خصوصیات هر یک از افراد و تشخصات هر یک از افعال و حوادث را نیز اعلام نماید و گر نه اعلام حادثه و خبر بطور ابهام و اجمال اخبار و تحدیث بطور اطلاق نخواهد بود.
در اینصورت تحدیث و اعلام اخبار هر قطعه از قطعات زمین چگونه خواهد بود با اینکه خبر رویدادهاى هر قطعه از زمین اختصاص بافراد خاصى و در زمان مخصوص دارد و بسیارى از قطعات زمین اخبار و حوادثى بى‏شمار بطور تسلسل در هر عصرى از اعصار مربوط بگروه خاصى خواهد داشت با این تشتت و کثرت افراد نسلها و اختلاف از منه و اعصار اعلام هر قطعه از قطعات زمین اعلام اخبار و حوادثى که بتدریج در اعصار از بشر در آنها بودیعت نهاده شده چگونه خواهد بود آیا بطور تمثل تدریجى است و یا بطور دفعى و دائمى خواهد بود هم چنانکه سایر شهداء بر اعمال بشر از فرشتگان و هم‏چنین اعضاء و جوارح هر فردى قیام باداء شهادت خواهد نمود.
و از رسول صلّى اللّه علیه و آله روایت شده که میفرمود اخبار زمین بآنستکه شهادت دهد بر هر مرد و زن بآنچه عمل بر سطح آن نموده اعلام نماید که فلان عمل را روز معین بجا آورده است.
هم چنانکه روایت شده که امیر مؤمنان علیه السّلام هنگام که از رسیدگى به بیت المال فراغت مى‏یافت در آن مکان دو رکعت نماز میخواند و میفرمود براى اینکه بیت المال شهادت دهد که من بحق اموال بیت المال را گرفته و نیز بحق بمصرف رسانیده‏ام‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.