آرشیو اخبار
عبارت :
 1-قاعده حساس و خطرناک چیست؟ چرا خدا برای بیان آن به تین و زیتون و طور سینا و بلد امین قسم می‌خورد؟
2-آیا انسان به قاعده باور دارد و از راه نجات استقبال می‌کند؟ خدا این انسان را چگونه هشدار و انذار می‌دهد؟
 1-منظور از «نمازگزار» و «نهی کننده» چه کسانی هستند؟
2-نقشه‌های «انسان طغیان‌گر و نهی‌کننده» چگونه نقش بر آب می‌شود؟ پیامبر در مقابل او چه وظیفه‌ای دارد؟
 1-تا قبل از سوره علق، انسان درباره خدا چگونه می‌اندیشید؟
2-وقتی پیامبر کلام وحی را بر انسان قرائت می‌کند، او چه عکس‌العملی دارد؟ چرا؟
 1-بر اساس چه نیازی سوره قدر نازل شده است؟ آیا بحران و خطری جامعه را تهدید می‌کرده است؟
2-برای بیان عظمت شب قدر، سوره قدر چه می‌کند؟
 1-محتوای «بینه» چیست؟ آیا اهل‌کتاب هدایتِ بینه را می‌پذیرند؟
2-کسانی که بینه را می‌پذیرند با کسانی که آن را نمی‌پذیرند، چه فرقی دارند؟
 1-کافرینِ مشرک و اهل کتاب، از چه چیزی جدا نبودند؟
2-بین مشرک و اهل کتاب قبل و بعد از آمدن «بینه» چه فرقی هست؟
 1-چرا انسان به انجام اعمال نیک اشتیاق ندارد و برای دوری از اعمال بد، خودمراقبتی نمی‌کند؟
2-برای این که انسان ایمان بیاورد که کم‌ترین میزان عمل خوب و بدش محاسبه می‌شود، سوره زلزال چه می‌کند؟
 1-انسانی که سوره عادیات او را توصیف می‌کند، چه اخلاقی دارد؟ آیا او همانی نیست که سوار بر اسب‌های تازان است؟
2-چگونه می‌توان انسانِ (کنود) را نجات داد؟ (قیامت) در این امر چه نقشی دارد؟
 1- (موازین) به چه معناست؟ موازین چه کسی سبک و موازین چه کسی سنگین است؟
2-جایگاه کسی که موازین سبک دارد با کسی که موازینش سنگین است، چه فرقی دارد؟
 1-چرا انسان به (تکاثر) و (افزون‌نمایی) رو می‌آورد؟
2-برای جلوگیری از (تکاثر) چه باید کرد؟ (جهنم) چه نقشی در این امر دارد؟
  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 26
  • >
  • >>