لیست ترجمه های مريم السادات خطيبي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره توبة آیه 36 - ترجمه راهنما
همانا شماره ماهها نزد خدا در کتاب [تکوین ]اِلهى از روزى که خدا آسمان ها و زمین را آفرید دوازده ماه بود. از جمله آنها چهار ماه حرام است. این است آن آیین استوار; پس در مورد آنها [با انجام کارهاى ممنوع ]به خود ستم نکنید. و با همه مشرکان [متجاوز ]بجنگید چنانکه آنان با همه شما مى جنگند، و بدانید که خدا با تقوا پیشگان است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 35 - ترجمه راهنما
روزى که در آتش جهنّم به آنها حرارت مى دهند [تا سرخ شود ]آنگاه پیشانى و پهلو و پشتشان را به وسیله آنها داغ مى کنند [و مى گویند: ]این است آنچه براى خودتان اندوخته بودید، اکنون بچشید آنچه را مى اندوختید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 34 - ترجمه راهنما
اى کسانى که ایمان آورده اید! همانا بسیارى از خاخام ها و راهبان اموال مردم را به ناحق مى خورند و [دیگران را ]از راه خدا باز مى دارند. و کسانى را که زر و سیم مى اندوزند و آنها را در راه خدا انفاق نمى کنند، به عذابى دردآور بشارت ده.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 33 - ترجمه راهنما
او است کسى که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان غالب گرداند هر چند مشرکان خوشنود نباشند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 32 - ترجمه راهنما
مى خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند، ولى خدا جز این نمى خواهد که نور خود را کامل کند هر چند کافران خوشنود نباشند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 31 - ترجمه راهنما
آنان خاخام ها و راهبان خود و نیز مسیح بن مریم را در برابر خدا، خداوندگار خویش گرفتند، در حالى که مأمور بودند فقط معبودى یگانه را که هیچ معبودى جز او نیست پرستش کنند. او منزّه است از این که به وى شرک ورزند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 30 - ترجمه راهنما
و یهودیان گفتند: عُزَیر پسر خداست، و نصارى گفتند: مسیح پسر خداست. این سخن آنان است به زبانشان که [در این سخن ]با سخن کسانى که پیش از این کافر بودند شباهت دارند. خدا آنان را بُکشد. چگونه منحرف مى شوند؟!
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 29 - ترجمه راهنما
با کسانى از اهل کتاب که [متجاوزند و ]به خدا و روز بازپسین ایمان ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده اند حرام نمى شمرند و دین حق را نمى پذیرند پیکار کنید تا وقتى که از روى خضوع به دست خود جزیه بدهند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 28 - ترجمه راهنما
اى کسانى که ایمان آورده اید! جز این نیست که مشرکان مجسمه پلیدى اند، از این رو نباید بعد از امسال [که در حجّ حضور دارند ]به مسجدالحرام نزدیک شوند و اگر [با عدم حضور آنان در حجّ ]از تنگناى اقتصادى نگرانید به زودى خدا ـ اگر بخواهد ـ شما را به فضل خود بى نیاز مى کند. همانا خدا دانا و حکیم است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 27 - ترجمه راهنما
سپس خدا بعد از این [رویداد ]توبه هر کس را بخواهد مى پذیرد، و خدا آمرزگار و رحیم است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 12
  • >
  • >>