لیست ترجمه های محمدرضا زارع
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نساء آیه 1 -
ای مردم! از پروردگارتان پروا کنید، (از) کسی که شما را از ذاتی یکسان آفرید و از آن جفتش را آفرید و از آن دو بسیار مردان و زنان (بوجود آورد و در زمین) پراکند، و پروا کنید از یکتاخدایی که از او طلب جفت و خویشاوند می کنید. همانا یکتاخدای (پیوسته) بر شما اشراف دارد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا به ترجمه این قسمت از آیه توجه فرمایید: « وَ اتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحَام‏»: و بترسید از آن خدایى که به نام او از یکدیگر مسئلت و درخواست مى‏کنید (خدا را در نظر آرید) و در باره ارحام کوتاهى مکنید.
  سوره فرقان آیه 1 -
جاودان است انکه این کتاب هدایت را بر بنده اش نازل کرد تا بیم دهنده ای برای ساکنین دنیا باشد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نحل آیه 1 -
فرمان یکتاخدای می آید پس بر آن شتاب نکنید منزه است او، و برتر از آنچه شریکش قرار می دهند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره توبة آیه 1 -
(اینک)رهایی یکتاخدای و رسولش از پیمانی که با گروهی از مشرکین بسته بودید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره ضحی آیه 1 -
قسم به پرتوگاه.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره عصر آیه 1 -
قسم به زمان.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره فیل آیه 1 -
آیا ندیدی پروردگار تو با همدستان فیل چگونه رفتار کرد؟
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حشر آیه 1 -
به نام یکتاخدای گسترده مهرِ بنده نواز
آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است یکتاخدای را به بی عیب و نقصی و کمال ستوده است و او آن همیشه پیروز ِ درست کردار است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره هود آیه 1 -
الف لام راء(رمزی میان خدا و رسولش_ یا شاید اشاره به اینکه حروفی معمولی که در دسترس همگان است چون به سرچشمه ی وجود متصل باشد قداست و اعتبار و ارزشی ویژه دارد)
کتابی که اصولش (بر جای خود) محکم شده(و تغییرناپذیر است) و سپس(مفهوم‌ و جزئیات آن اصول) از جانب کاردانی آگاه(الله) بیان گردیده است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره علق آیه 1 -
بخوان به نام پروردگارت که آفرید...
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>