لیست لغت های رعنا سليمان عباسي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره تین آیه 6 - ترجمه استاد در کلاس
ممنون : ممنون –نعمت بی پایان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تین آیه 3 - ترجمه استاد در کلاس
امین : امین – از امن –آرام
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره تین آیه 4 - ترجمه استاد در کلاس
تقویم : تقویم – انسان را از لحاظ سیرت وصورت در بهترین شکل آفرید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره علق آیه 18 - ترجمه استاد در کلاس
زبانیه : کسانیکه گماشتگان بر آتشند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره علق آیه 17 - ترجمه استاد در کلاس
نادیه : دعوت می کند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره علق آیه 15 - ترجمه استاد در کلاس
لنسفعا،ناصیه :
توضیح : لنسفعا،اخذ بالشدید .باشدت گرفتن
ناصیه:موهای جلوی پیشانی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا ترجمه هر لغت را جداگانه وارد نمایید.
  سوره علق آیه 2 - ترجمه استاد در کلاس
علق : خون بسته
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قدر آیه 5 - ترجمه استاد در کلاس
فجر : صبحگاهان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره زلزال آیه 6 - المیزان
زلزال : کلمه (زلزال) مانند کلمه (زلزله) مصدر و به معناى نوسان و تکان خوردن پى در پى است،
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره زلزال آیه 1 - المیزان
یصدر : کلمه (صدور) که فعل (یصدر) از آن مشتق شده به معناى برگشتن شتر از لب آب بعد از رفتنش بدانجا است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 5
  • >
  • >>