لیست لغت های آرش طوفاني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره طه آیه 47 - فرهنگ لاروس
مَعَنا : همراه ما
توضیح : جناب آقای کریم زمانی نیز همین ترجمه را برای واژه (مَعَنا) در ترجمه قرآن کریم خود آورده اند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نحل آیه 20 - ترجمه «قرآن کریم» توسط: کریم زمانی
یُخْلَقُون : آفریده می شوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نحل آیه 20 - ترجمه قرآن کریم توسط کریم زمانی
لا یَخْلُقُون : نمی آفرینند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 109 -
تُرجعُ : بر می گردد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 106 -
فذوقوا : پس بچشید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 95 -
ملّة : دین- مذهب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 88 -
العذاب : شکنجه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 88 -
خالد : جاودان، ابدی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 67 - لاروس- دهخدا
حنیف : کسی که پیرو حق است، پاک، راست کردار
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 63 -
تَولّوا : رویگردان شدند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 6
  • >
  • >>