لیست پیام های مهدي شريف رضويان
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره طه آیه 88 - باورهای پوشالین
به نظز می رسد زمانی که انسان اعتقاداتی بدست می آورد که از روی تعقل نبوده و به آنها به صورت مستقل ایمان نمی آورد بلکه از روی هوی و هوس و نعوذا بلله از روی تفریح و اشتغال و ... انها را باور می کند ، آنوقت باورهایی برای خود می سازد که با یک آواز گوساله سامری نیز چون برگ خزان می ریزد.
قالب : اعتقادی گوینده : مهدی شریف رضویان
منبع : موضوع اصلی : خرد- عقل
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نساء آیه 52 - هدف و وسیله
این آیه و آیات قبل و بعد مرتبط با آن شعار ماکیاولیی که کی گوید هدف وسیله را توجیه می کند به طور قاطع رد می کند . یهودیان حیثیت و اعتقاد خود را برای رسیدن به مقاصد پست شان قربانی کردند.
شاید بتوان طور دیگر هم نتیجه گرفت و آن اینکه اعتقاد به خداوند (توحید) چنانچه مانند راسخان در علم اگر در قلب رسوخ کند مگر می تواند حتی برای ارزشمند ترین اهداف به زعم ما فدا گردد .
قالب : اجتماعی گوینده : مهدی شریف رضویان
منبع : موضوع اصلی : انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 9 - ره آورد رسوخ علم
نگاه آخر بین راسخان در علم به روز معاد که بواسطه علمشان به اسرار قرآن و بدنبال آن ایمان به آن حاصل شده است هماره آنها را متوجه خدا نموده و فهمیده اند که در آن روز هیچ چیز جز رحمت خداوند بدرد آنها نمی خورد لذا تعیین و تشخیص آن را نیز بعهده خدا می گذارند تا رحمتی را شامل حال آنها کند که برایشان سودمند است .
قالب : تفسیری گوینده : مهدی شریف رضویان
منبع : موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 38 - راه پیشگیری از حسادت
شاید بتوان از این آیه راه پیشگیری از حسادت را برای آنان که به دنبال تربیت قرانی هستند آموخت و آن اینکه به محض دیدن نعمتی در دست دیگران آن را ازخدا خواسته و تنها او را در اجابت درخواستش شایسته بداند.
قالب : اخلاقی گوینده : مهدی شریف رضویان
منبع : موضوع اصلی : دعا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 160 - سبب یاری و عدم یاری خداوند
یاری و عدم یاری خدا بی سبب نیست .آنها که دل به اسباب می بندند مشمول یاری او نمی شوند اما آنها که علاوه بر توجه به وسایل ظاهری باز تکیه گاه اصلی خویش را خدا قرار می دهند مشمول یاری او می شوند . حال که چنین است پس مومنان فقط بر خدا توکل کنند.
قالب : تفسیری گوینده : مهدی شریف رضویان
منبع : خلاصه تفاسیر-عباس پور سیف موضوع اصلی : خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 159 - خصلتهای مربی
1- اسناد فضیلت اخلاقی نرم خو و پر مهری به خداوند حاکی از ایجاد یک نگاه توحیدی است که باید همیشه مد نظر بوده و انسان موحد از آن غافل نباشد.
2- دنیا دار اسباب و سنن الهی است اما هدف تربیت انسان است لذا در خطاهای عملکردی باید نرم خو و پر مهر بود تا پراکنده و گریزان نشوند چون هدف نتیجه عالی برای عملکرد نیست . هر چند اگر مردم بخواهند دنیای بهره وری داشته باشند باید با تلاش و کوشش و توجه به سنن الهی آن را بسازند .
یک مربی نه تنها با این نرم خویی نباید فشاری را متوجه خود کند بلکه باید آنها را ببخشد برایشان استغفار کند و با مشورت با آنها از آنها دلجویی کند.
قالب : اخلاقی گوینده : مهدی شریف رضویان
منبع : موضوع اصلی : امت - جماعت - جامعه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 10 - خداوند تنها رافع نیازها
اموال و اولاد هیچگاه نمی تواند و نتوانسته است جایگزین خداوند برای حتی رفع جزئی از نیازها گردد و هرچه که تاکنون نیز بوده باید توجه داشته کاذب بوده و به نظر میرسد این نیاز کاذب در اثر محبت ماسوی الله باشد که جا دارد اهل ایمان نیز مواظب باشند که اگر نعوذا بلله پیش بیاید شاید شعبه ای از کفر باشد . چرا که با این کار نقش مولا در رفع نیازهایمان را پوشانده ایم
قالب : اعتقادی گوینده : مهدی شریف رضویان
منبع : موضوع اصلی : توحید
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 282 - نظام داد و ستد
داد و ستد بر اساس وام ، نظامی برای اجرا می خواهد که در آن سه سطح از اهداف قابل تعریف است این اهداف شامل اهداف فردی(جلوگیری از شک) ، سازمانی(برای شهادت استوارتر) و اجتماعی(عدالت بعنوان قوام اجتماع نزدیکتر) است .
قالب : اجتماعی گوینده : مهدی شریف رضویان
منبع : موضوع اصلی : امت - جماعت - جامعه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 263 - تربیت مومنان با اسمای غنی و حلیم
پرورش انسانها برای تقرب به خداوند و تحصیل اسمای غنی و حلیم با تربیت و پرورش فعل صدقه بدون منت و اذیت و در صورت میسر نبودن این عمل صالح جلوگیری از سقوط و آلودگی نفس با گستاخی در مقابل سوال سائل به کمک قول معروف و مغفره است.
قالب : اخلاقی گوینده : مهدی شریف رضویان
منبع : موضوع اصلی : خلافت انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 262 - راه خدا و خوف و اندوه
کسانی خوف و اندوه ندارند که فی سبیل الله طی طریق می کنند و هرکس به میزان انحرافی که از این راه پیدا می کند باید منتظر ضرر و اندوه باشد
قالب : اخلاقی گوینده : مهدی شریف رضویان
منبع : موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 5
  • >
  • >>