لیست پیام های حامد متبحري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مومنون آیه 26 - توکل و دعا
1- توکّل و دعا، بزرگ‏ترین اهرم در برابر تهمت‏ها و تحقیرهاست. «قال ربّ»
2- درخواست کمک از خداوند براى پیروزى ایمان بر کفر است، نه پیروزى فرد بر فرد. «انصرنى بما کذّبون» نفرمود: «انصرنى علیهم»
قالب : اخلاقی گوینده : حامد متبحری
منبع : استادقرائتی(تفسیرنور) موضوع اصلی : دعا
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مومنون آیه 25 - پیامهای آیه 25

1- شنیدن تاریخ گذشتگان، مایه‏ى تسلّى آیندگان است. (اى پیامبر ! به انبیاى قبل نیز نسبت جنون مى‏دادند) «رجل به جِنّة»
2- برخى که نمى‏توانند رشد کنند، مقام بزرگان را پایین مى‏آورند. «رجل به جِنّة»
3- غرور و لجاجت، سبب مى‏شود که به عاقل‏ترین مردم نسبت جنون داده شود. «رجل به جِنّة»
4- سران کفر، دعوت انبیا را یک حادثه روحى و روانى مى‏پندارند و مى‏گویند: صبر کنید هیجان‏ها و ادّعاهاى او تمام مى‏شود. «فتربّصوا»
قالب : تفسیری گوینده : حامد متبحری
منبع : استادقرائتی(تفسیرنور) موضوع اصلی : پیامبران
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مومنون آیه 24 - پیامهای آیه 24
1- اشراف، در خط مقدّم مخالفان انبیا بودند. «مَلَأ»
2- حُبّ ذات، غریزه‏اى عمیق در انسان‏هاست. (انسان از این که کسى بر او برترى یابد نگران است) «یتفضّل علیکم»
3- تهمت برترى‏جویى، وسیله‏ى تبلیغات کفّار است. «یرید اَن یَتفضّل علیکم»
4- انسان متکبّر، براى خدا هم تکلیف معیّن مى‏کند. «لو شاءاللّه لانزل ملائکةً»
5 - کافران کمال را نقص مى‏پندارند. «ماهذا الاّ بشر... لانزل‏ملائکةً» (انسان بودن انبیا براى راهنمایى بشر کمال است، امّا کفّار مى‏گفتند: او نباید بشر باشد)
6- در برابر منطق صحیح، به تاریخ و تقلید نیاکان و فرهنگ ملّى خود تکیه نکنید و مدافع وضع موجود نباشید. «ما سَمِعنا بهذا»
قالب : اجتماعی گوینده : حامد متبحری
منبع : استادقرائتی(تفسیرنور) موضوع اصلی : پول
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مومنون آیه 23 - تبلیغ
1- در تبلیغ دین، مردم را با محبّت مورد خطاب قرار دهید. «یا قوم»
2- دعوت به توحید، اوّلین وظیفه‏ى انبیاست. (در تبلیغ، به مسائل اصلى توجّه کنید) «اعبدوا اللّه»
3- روح پرستش در باطن انسان وجود دارد، انبیا مورد پرستش را بیان مى‏کنند. «اعبدوا اللّه - ما لکم من اله غیره»
4- به سراغ غیر خدا رفتن، بى‏پروایى است. «أفلا تتّقون»
قالب : اجتماعی گوینده : حامد متبحری
منبع : استادقرائتی(تفسیرنور) موضوع اصلی : تبلیغ
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مومنون آیه 22 - قانونهای حاکم بر طبیعت
نقش کشتى را در حمل و نقل ساده ننگریم. (صدها فرمول دست به دست هم مى‏دهد تا این امکان فراهم مى‏شود) «على الفلک تحملون»
قالب : تفسیری گوینده : حامد متبحری
منبع : استادقرائتی(تفسیرنور) موضوع اصلی : قانون
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مومنون آیه 21 - منافع حیوانات
1- چهارپایان براى انسان آفریده شده‏اند. (در آیه دوبار کلمه «لکم» آمده است)
2- حتّى حیوانات را ساده ننگریم. «لَعِبرة» استخراج آهن از خاک نیاز به صدها کارشناس، متخصّص وابزار دارد، ولى خداوند شیر را از دل علف بیرون مى‏کشد و با همین قدرت در قیامت انسان‏ها را از دل خاک بیرون خواهد کشید. «لَعِبرَة»
3- شیر، یکى از نعمت‏هایى است که قرآن به آن توجّه دارد. «نُسقیکم»
4- میوه‏ها و روغن گیاهى، بر غذاهاى حیوانى مقدّم است. اوّل نام «نَخیل، اَعناب، زَیتون» بعد فرمود: «نُسقیکم، تأکلون»
5 - شیر، گوشت وسوارى، قسمتى از منافع حیوانات است. «لکم فیها منافعُ کثیرة» به راه افتادن کارخانجات لبنیات، چرم‏سازى، کنسروسازى، ریسندگى، بافندگى و ایجاد اشتغال و بهره‏دهى براى میلیون‏ها انسان، منافع جنبى حیوانات است.
قالب : تفسیری گوینده : حامد متبحری
منبع : استادقرائتی(تفسیرنور) موضوع اصلی : نعمت الهی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مومنون آیه 18 - نعمت باران
1- قدرت خداوند، در دادن و گرفتن نعمت‏ها یکسان است. «انزلنا - ذهاب»
2- قطره‏ هاى باران، حساب و کتاب دارد. «بقدر» (باران یک پدیده‏ى طبیعى بى‏ هدف و بى‏ حساب نیست).
3- ذخیره سازى آب از الطاف الهى ونشانه‏ى غافل نبودن از خلق است. «و ماکنّا عن الخَلقِ غافلین و انزلنا... فاسکناه»
4- خداوند بر پدیده‏ها حاکم است. «و اِنّا على ذهاب به»
5 - فکر نکنیم نعمت‏ها همیشگى است. «على ذهاب به لَقادرون»
قالب : تفسیری گوینده : حامد متبحری
منبع : استادقرائتی(تفسیرنور) موضوع اصلی : نعمت الهی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مومنون آیه 16 - آفرینش و مرگ
1- آفرینش انسان، هدفدار است. «ثمّ انّکم یوم القیامة تبعثون»
2- میان مرگ ورستاخیز فاصله طولانى است. («ثمّ» نشان فاصله‏ى طولانى است)
قالب : تفسیری گوینده : حامد متبحری
منبع : استادقرائتی(تفسیرنور) موضوع اصلی : مرگ
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره مومنون آیه 14 - آفرینش انسان
1-تمام مراحل آفرینش، زیر نظر خداوند است. «خلقنا - کسونا - انشأنا»
2- ارزش انسان به روح اوست. «خلقاً آخر»
3- خودشناسى، مقدّمه‏ى خداشناسى است. «نطفة، علقة، مضغة - فتبارک اللّه احسن الخالقین»
قالب : تفسیری گوینده : حامد متبحری
منبع : استادقرائتی(تفسیرنور) موضوع اصلی : خلقت انسان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : واقعاعالی بود
باتشکر
  سوره مومنون آیه 9 - اهمیت نماز
در معرّفى سیماى مؤمنان، نماز هم در ابتدا مطرح شد: «فى صلوتهم خاشعون» و هم در پایان «على‏ صلوتهم‏ یحافظون» این تکرار وتأکید، نشان اهمیّت نماز است.
قالب : اعتقادی گوینده : حامد متبحری
منبع : استادقرائتی(تفسیرنور) موضوع اصلی : نماز
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>