لیست پیام های محمد به روز سعدآباد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره آل عمران آیه 173 - دشمن شناسی
اضافه شدن ایمان با طرح دشمنی دشمن، نشانه ایمانی و حضور قلب و اعتقاد و باور به خداوند و شرایط ایجاد شده عالم و گیتی می باشد.
قالب : اعتقادی گوینده : محمد به روز سعدآباد
منبع : * موضوع اصلی : اسلام
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 171 - معرفی خداوند
خداوند در اینجا صفاتی از خود را معرفی می کند و البته برای خودش شرط اجرایی تعیین می نماید.
قالب : اعتقادی گوینده : محمد به روز سعدآباد
منبع : * موضوع اصلی : صفات خداوند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 167 - شناخت محیط ارتباط
اینکه ما بخواهیم خداوند را مدیریت کنیم مطلبی قابل پذیرش نمی باشد!
و خداوند نشانه های برای تشخیص معرفی کرده و آگاهی می دهد و از آن منافقین را به عنوان افراد علاقمند به مدیریت خداوند و آوردن تحلیل ها در مقابل او می شناساند.
ونیز آنها را به خودشان می شناساند که ایمان ایشان در قالب لفظ می باشد و بیشتر حرکت نمی کند.
قالب : اخلاقی گوینده : محمد به روز سعدآباد
منبع : * موضوع اصلی : امت - جماعت - جامعه
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 166 - تعیین میزان ایمان به شکل خود سوالی
امتحان آن روز شرکت در جنگ به تصویر کشیده شده است.
در این روز توافق بر آن جنگ و بر میزان ایمان ما تکیه دارد.
باشد اذن خداوند را در مقابله آن دو گروه، برای تشخیص میزان ایمان خودمان متوجه گردیم
توضیح : *
قالب : تفسیری گوینده : محمد به روز سعدآباد
منبع : * موضوع اصلی : اطاعت- پیروی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.