لیست تفسیر های ولي اله سوراني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 7 -
ختم در این آیه به معنی ختم کرد , بست , پایان داد حال به چه چیزی؟ جواب می تواند به ورود روشنایی و حقیقت در قلب کافران باشد که هر چه به آنها راه حقیقت را نشان دهید و نشانه های راه را به آنان نشان دهید آنان باز هم خدا را انکار کرده و قبول نمی کنند زیرا قلب آنان نمی تواند حقیقت را به خود راه دهد این بر اثر کثرت معاصی و عقاید کفرانگیزشان میباشد که قلب آنان از سیاهی و تباهی پر شده و جایی برای نور ندارد.
خداوند بر گوشها و چشمهای آنان روپوشی انداخته که آنان نمی بینند (حقیقت را) ولی در ظاهر چشمهایشان باز است و گوشهایشان نمی شنود(حقیقت را) در حالی که گوشهایی سالم دارند و صداها را می شنوند و به خاطر کردار زشتشان و عقاید پلیدشان برای آنها عذابی سخت بزرگ قرار داده شده است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 5 -
خداوند دارای دو نوع هدایت می باشد یکی هدایت عام و دیگری هدایت خاص
هدایت عام مربوط به تمام مخلوقات میباشد که استثنایی ندارد
هدایت خاص همان طور که از نامش پیداست مربوط به افرادی خاص است همانند پیامبران و ائمه اطهار علیهم السلام و در این آیه خداوند متعال میفرمایند که پرهیزگاران در مسیر هدایتی که از جانب خداوندشان مشخص شده قرار دارند پس آنان نیز افرادی خاص هستند و خداوند قلب آنان را روشنایی بخشیده تا آنان صراط مستقیم را با تمام وجود ببینند و به واسطه هدایتی که خداوند به آنان عطا فرموده و آنان پای در مسیر خدا نهادند پس سزاوار رستگاری در دنیای آخرت هستند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 2 -
خداوند فرموده اند این کتابی است برای هدایت پرهیزکاران که در آن هیچ شکی نیست
هر شخص که پای در راهی می گذارد اگر بخواهد به سلامت آن راه را طی کرده و به منزل مقصود برسد باید اطلاعاتی از مسیر و خطرات و وسایلی را که باید با خود داشته باشد و ... را داشته باشد که در غیر این صورت ممکن است به بیراهه رفته و مسیر را اشتباه برود یا اندوخته اش پایان یافته و در راه بماند و یا گرفتار خطرات راه شودو یا ... حال انسانی که می خواهد با خدای خود آشنا شده و طریق او را بپیماید باید منبعی داشته باشد که بتواند به آن توسل جسته و راه را از بیراهه و خطرات بر سر راه و ... را در آن بیابد .
پس چه کتابی میتواند مرجع کاملی باشد؟
مطمئنا کتابی که از سوی خدا آمده و در آن با توجه به اسرار و خواسته ها و خصوصیات انسانها راه را نشان داده و هر راه دیگری را بجز آن راه را بیراهه معرفی کند .
اگر در سخنان خداوند متعال تامل کنیم و با دیدی باز به آن بنگریم حقانیت قرآن برما آشکار خواهد شد
هر چه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند سخنان خداوند متعال نیز چون برای سعادت انسانهاست همانند سخنی است که از دل درآمده است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : منبع تفسیر را مشخص نمایید.