حمیدرضا همایون
خداوندا شهادت در راه خودت را به دست دشمنانت نصیب من بگردان
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های حميدرضا همايون (27 مورد)
  سوره روم آیه 2 -
رومی ها مغلوب پارسیان شدند
  سوره روم آیه 1 -
الف {الف لام میم}
رمز های خاصی بین پیامبر اسلام حضرت محمد{ص} و خداوند یکتا است
  سوره نازعات آیه 26 -
قطا در این عبرتی است برای کسانی که در برابر خداوند خضوع و خشوع می کنند
[ همه لغت ها ] لغت های حميدرضا همايون (1 مورد)
  سوره غافر آیه 1 -
بسم الله الرحمن الرحیم : به نام خداوند بخشنده ی مهربان
 توضيح : بسم=به نام
الله=خداوند
الرحمن=بخشنده
الرحیم=مهربان