محمد حسین شاه آبادی
قرآن سر لوحه زندگی من است!
[ همه پیام ها ] پیام های محمد حسين شاه آبادي (3 مورد)
  سوره انبیاء آیه 48 - تورات برای متقین نور است
فرقان بودن تورات برای همه است ولی ضیاء و ذکر بودن آن فقط برای متقین است. (زیرا برای فرقان «ال» آورده که نشانه عمومیت است ولی برای ذکر و ضیاء تنوین آمده که نشانه نکره بودن است.)
  سوره لقمان آیه 17 - رابطه امر به معروف و صبر
یکی از مهم‌ترین لوازم امر به معروف و نهى از منکر، صبر و سعه‏ى صدر است.
  سوره حمد آیه 5 - عبادت قبل از همه چیز
چون «نعبد» را قبل از «نستعین» آورده، می فهمیم که اول باید خدا را عبادت کنیم بعد از او کمک بخواهیم.

توضیح : این را از تفسیر نور برداشت کردم.

[ همه نکته ها ] نکته های محمد حسين شاه آبادي (4 مورد)
  سوره لقمان آیه 17 - انواع صبر
صبر، گاهى در برابر مصیبت است، گاهى در برابر انجام وظیفه، و گاهى در برابر گناه.
  سوره جن آیه 1 - عجائب قرآنی
تمام امور تعجب آور و ابتکاری پس از چند روز عادی می شود ولی قرآن کتاب عجیبی است و هرگز عادی نمی شود. امیر المومنین می فرمایند: لا تفنی عجائبه (نهج البلاغه، خطبه75)
  سوره مرسلات آیه 15 - هشدار به جهنمیان دروغگو
کلمه ویل در مقام هشدار و تهدید به عذاب و هلاکت به کار می رود و بر اساس روایات نام خاصی در جهنم و یا نام یکی از درهای آن است.
[ همه سوال ها ] سوال های محمد حسين شاه آبادي (1 مورد)
  سوره لقمان آیه 17 - تاکید بر صبر
چرا از بین انواع صبر، بر صبر مصیبت تاکید شده است؟