مهسا قنبری
[ همه پیام ها ] پیام های مهسا قنبري (1 مورد)
  سوره یوسف آیه 1 - قرآن
1- قران از همین حروف الفبا (الف ،لام،را ،...) تالیف یافته است.اگر میتوانید شما هم از همین حروف ،کتابی مثل قرآن بیاورید.(الَر) آری انسان از خاک می تواند خشت و آجر و کوزه بسازد، ولی قدرت الهی از خاک صدها نوع برگ و گل و میوه با رنگ ها و مزه های مختلف میسازد ، ولی خداوند از همین حروف قرآنی میسازد که نه تنها در هر صفحه آن بلکه در هر سطر و کلمه و حرف آن نکاتی نهفته است.
2- نزول قرآن به زبان عربی از یک سو و فرمان تدبر در آن از سوی دیگر، نشانه ی آن است که مسلمانان باید با زبان عربی آشنا شوند. (قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون)
3- قرآن تنها برای تلاوت و تبرک نیست ، بلکه وسیله تعقل و رشد بشر است.(لعلکم تعقلون)
4-نوشته ها باید روشن و روشنگر، هدفدار و هدایتگر باشد. (الکتاب المعین ...لعلکم تعقلون)
[ همه نکته ها ] نکته های مهسا قنبري (1 مورد)
  سوره یوسف آیه 3 - قرآن
«قصص» جمع «قصه» هم به معنای داستان و هم نقل داستان است.
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های مهسا قنبري (6 مورد)
  سوره یوسف آیه 3 - تفسیر نور حجت الاسلام قرائتی
ما با این قرآن که به تو وحی کردیم بهترین داستان را بر تو بازگو می کنیم ، در حالی که تو پیش از آن ،از بی حبران بودی.
  سوره الرحمن آیه 16 -
الا ای جن و انس کدامین نعمت پروردگارتان را انکار میکنید؟
  سوره حمد آیه 3 -
خداوند بخشنده ی مهربان