جعفر خاکزادیان
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار
[ همه پیام ها ] پیام های جعفر خاکزاديان (4 مورد)
  سوره نساء آیه 75 - کمک به مستضعفین
1) از اهداف جهاد اسلامی،تلاش برای رهایی مستضعفان از سلطه ی ستمگران است.
2)مسلمانان باید نسبت به هم، غیرت و تعصب مکتبی داشته باشند و در برابر ناله ها و استغاثه ها بی تفاوت نباشند.
  سوره نساء آیه 15 - حفظ آبرو
1- برای حفظ آبرو و شرف دیگران،اسلام برای اثبات زنا،چهار شاهد مقرر کرده است و حتی اگر سه شاهد گواهی دهند، هر سه شلاق می خورند،ولی برای اثبات قتل دو شاهد کافی است.
2- گواهی بر زنا واجب نیست.
  سوره نساء آیه 12 - ادای دین
پرداخت بدهی مردم بسیار مهم است که در این آیه و آیه ی قبلی آن 4 بار آن مطرح شده است.و در احادیث آمده است:در قیامت، تمام گناهان شهید بخشیده می شود، مگر دَین و بدهی او.
[ همه نکته ها ] نکته های جعفر خاکزاديان (1 مورد)
  سوره آل عمران آیه 166 - از ماست که بر ماست
خداوند براى هر کارى، علّتى را مقرّر کرده است و هر یک از شکست و پیروزى دلیلى دارند. علّت شکست شما در اُحد این بود که سست شده و ناهماهنگى کردید و براى جمع آورى غنائم حرص ورزیدید، که در آیه قبل فرمود:هو من عند انفسکم این آیه مى فرماید: هر یک از انتخاب هاى شما، میان اتحاد یا تفرقه، جدّى بودن یا سست شدن، در مدار اراده ى الهى است. اوست که به شما قدرت انتخاب مى دهد و هر راهى برگزینید، به همان نتیجه اش مى رسید.ما اصابکم... فباذن اللَّه
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های جعفر خاکزاديان (5 مورد)
  سوره نساء آیه 15 - آیت الله محسن قرائتی
و از زنان شما کسانی که کرتکب زنا شوند، پس چهار نفر از میان شما (مردان مسلمان) برآنان شاهد بگیرید، پس اگر شهادت دادند، آن زنان را در خانه ها(ی خودشان) نگاه دارید، تا مرگشان فرا رسد، یا آنکه خداوند، راهی برای آنان قرار دهد(و قانون جدیدی بیاورد).
  سوره زمر آیه 3 - تفسیر نور (آیت الله قرائتی)
آگاه باشید که دین خالص مخصوص خداوند است و کسانی به جای خداوند معبود هایی را برگزیدند(و در توجیه کار خود گفتند:) ما آن ها را نمی پرستیم مگر برای آن که ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک کنند، همانا خداوند درباره ی آنچه آنان بر سر آن اختلاف می کنند، میانشان داوری خواهد کرد. البته خداوند کسی را که دروغگوی کفران پیشه است هدایت نمی کند.
  سوره نمل آیه 1 - تفسیر نور (آیت الله قرائتی)
طا، سین، آن است آیات قرآن و کتاب روشنگر