مسلم ازادبخت
[ همه پیام ها ] پیام های مسلم ازادبخت (6 مورد)
  سوره بقرة آیه 67 - پیام
اگر فرمان خداوند، با ذهن و سلیقه‌ی ما مطابق نیامد و راز آن را نفهمیدیم، نباید آن را انکار کنیم. «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ»، «أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً»
2ـ موسی علیه‌السلام دستور ذبح گاو را از سوی خدا معرّفی می‌کند تا بلکه رعایت ادب نموده و تسلیم شوند، ولی آن‌ها باز بهانه گیری می‌کنند. «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ»
«ذَلُولٌ» به معنای حیوان رام شده، «تُثِیرُ» از «أَثارَةٍ» به معنای شخم زدن، «مُسَلَّمَةٌ» به معنای سالم از هر عیب و نقص عضوی و «شِیَةَ» از «وشی» به معنای خال، و «لا شِیَةَ» یعنی خال یا رگه‌ی رنگ دیگری نداشته باشد
3ـ خداوند اگر اراده نماید، از به هم خوردن دو مرده، مرده‌ای زنده می‌شود. «تَذْبَحُوا بَقَرَةً»
4ـ در کشتن گاو، تقدّس گاو کوبیده می‌شود. همانند بت‌شکنی ابراهیم علیه‌السلام و آتش زدن گوساله‌ی طلایی سامری. «تَذْبَحُوا بَقَرَةً»
5ـ درجه‌ی ایمان مردم به پیامبرشان، از برخورد آن‌ها در مقابل دستورات وی فهمیده می‌شود. «أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً»
6ـ استعاذه و پناه بردن به خدا، یکی از راه‌های بیمه شدن است. عصمت انبیا در سایه‌ی استعاذه و امثال آن است. «أَعُوذُ»
7ـ مسخره کردن، کار افراد جاهل و بی‌خرد است. «أَکُونَ مِنَ الْجاهِلِینَ»
8 جهل، خطری است که اولیای خدا، از آن به خدا پناه می‌برند. «أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْجاهِلِینَ»
9ـ خداوند در یک ماجرا، توحید قدرت نمایی خود، نبوّت معجزه موسی، و معاد زنده شدن مرده را به اثبات می‌رساند.
  سوره اسراء آیه 4 - پیام
پیام آیه/قران از گذشته وآینده جهان هستی خبر داده است.و هیچ کسی نمیتواند نه در آن خللی وارد کند و نه همانند آن را بیاورد
  سوره اسراء آیه 4 - پیام
پیام این آیه .قران از گذشته و اینده جهان هستی خبر داده است.پس قران سخن مطلق خداوند هست و کسی نمیتواند آن را دستکاری کند یا شبیه آن را بیاورد
[ همه نکته ها ] نکته های مسلم ازادبخت (1 مورد)
  سوره مائدة آیه 95 - نکته
،(حرم )جمع حرام به معنای منع است وکسی که برای حج مواردی را بر خود حرام می نماید ،محرم می گویند ،و (مثل )به معنای (شبه )است ،یعنی مانند و شبیه و (عدل )به کسر و فتح (عین )نیز به معنای مثل و مانند است و (وبال )سنگینی نامطلوب هر چیزی را گویند. و این آیه نهی از کشتن شکار در هنگام احرام است و هر کس از روی عمدمرتکب این عمل شود(بنابراین قتل به خطا یا از روی فراموشی از موضوع بحث خارج است )کفاره به او واجب می شود و باید به جزای آن حیوانی اهلی نظیرحیوانی که کشته است بدهد
[ همه سوال ها ] سوال های مسلم ازادبخت (2 مورد)
  سوره نساء آیه 31 - سوال
مگه گناه کو چیک هم وجود داره.لطفا توضیح بدید
  سوره حجر آیه 99 - سوال
ایا انسان پس از مرگ هیچ امیدی به ثواب کار خیر ندارد
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های مسلم ازادبخت (34 مورد)
  سوره منافقون آیه 2 - قرانی
ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﭙﺮخود قرار داده اند ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ، ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ
ناشایست ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ
  سوره منافقون آیه 1 - قرانی
ﭼﻮﻥ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻥ ﻧﺰﺩ ﺗﻮ ﺁﯾﻨﺪ ، ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ: ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑدونه شک ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ
ﺧﺪﺍﯾﯽ. ﻭ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﯽ ﺗﺮﺩﯾﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺍﻭﯾﯽ ، ﻭ ﺧﺪﺍ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﮐﻪ مطمعناً ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻥ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﯾﻨﺪ
  سوره فصلت آیه 2 - قرانی
ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ بخشنده و مهربان ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ