از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  فاطمه پورمحمدي - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏30
1) (الفیل) اسم للحیوان المعروف وزنه فعل بکسر فسکون. [ نظرات / امتیازها ]
2) تضلیل: مصدر قیاسیّ للرباعیّ ضلّل، وزنه تفعیل [ نظرات / امتیازها ]
3) أبابیل: اسم جمع لا واحد له من لفظه، و قیل واحده إبّول زنة سنّور أو أبّول زنة عصفور أو إبّیل زنة سکّین أو إبّال زنة مفتاح. [ نظرات / امتیازها ]
5) عصف: اسم لورق الزرع أو حطامه على وزن المصدر فعل بفتح فسکون.
مأکول: اسم مفعول من الثلاثیّ أکل، وزنه مفعول. [ نظرات / امتیازها ]