از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) آیا ( به چشم دل ) ندیدی و ندانستی که پروردگار تو با اصحاب فیل ( سپاه ابرهه که برای تخریب خانه خدا آمده بودند ) چگونه رفتار کرد؟! [ نظرات / امتیازها ]
2) آیا نیرنگ و نقشه آنها را در ضلالت و تباهی قرار نداد؟! [ نظرات / امتیازها ]
3) و بر سر آنها پرندگانی گروه گروه فرستاد. [ نظرات / امتیازها ]
4) که بر آنان سنگ هایی ( ریز ) از جنس سنگ گل می افکندند. [ نظرات / امتیازها ]
5) پس همه آنها را چون کاه های خرد و جویده شده قرار داد! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) آیا ندیدی پروردگارت با فیل سواران [ لشکر ابرهه که برای نابودی کعبه آمده بودند ] چه کرد؟! [ نظرات / امتیازها ]
2) آیا نقشه آنها را در ضلالت و تباهی قرار نداد؟! [ نظرات / امتیازها ]
3) و بر سر آنها پرندگانی را گروه گروه فرستاد ، [ نظرات / امتیازها ]
4) که با سنگهای کوچکی آنان را هدف قرار می دادند [ نظرات / امتیازها ]
5) سرانجام آنها را همچون کاه خورده شده ( و متلاشی ) قرار داد! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) آیا ندیدی پروردگارت چه بر سر اصحاب فیل آورد؟ . [ نظرات / امتیازها ]
2) آیا نقشه های شومشان را خنثی نکرد؟ . [ نظرات / امتیازها ]
3) آری پروردگارت مرغانی که دسته دسته بودند به بالای سرشان فرستاد . [ نظرات / امتیازها ]
4) تا با سنگی از جنس کلوخ بر سرشان بکوبند . [ نظرات / امتیازها ]
5) و ایشان را به صورت برگی جویده شده درآورند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) آیا ندیدی که خدای تو با اصحاب فیل ( سپاه فیل سوار ابرهه ) چه کرد؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) آیا کید و تدبیر آنها را ( که برای خرابی کعبه اندیشیدند ) تباه نکرد؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) و بر هلاک آنها مرغانی گروه گروه فرستاد. [ نظرات / امتیازها ]
4) تا آن سپاه را به سنگهای سجّیل ( دوزخی ) سنگباران کردند. [ نظرات / امتیازها ]
5) و تنشان را چون علفی زیر دندان حیوان خرد گردانید. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) مگر ندیدی پروردگارت با پیلداران چه کرد؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) آیا نیرنگشان را بر باد نداد؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) و بر سر آنها ، دسته دسته پرندگانی «ابابیل» فرستاد. [ نظرات / امتیازها ]
4) [ که ] بر آنان سنگهایی از گِلِ [ سخت ] می افکندند. [ نظرات / امتیازها ]
5) و [ سرانجام ، خدا ] آنان را مانند کاه جویده شده گردانید. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) مگر ندانسته ای که پروردگارت با آن فیل سواران که برای ویران ساختن کعبه لشکرکشی نمودند چه کرد ؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) آیا ترفندشان را در بیراهه قرار نداد و بی اثر نساخت ؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) و بر بالای سرشان فوج فوج پرندگانی فرستاد . [ نظرات / امتیازها ]
4) پرندگانی که بر آنان سنگ هایی از سجّیل می افکندند . [ نظرات / امتیازها ]
5) بدین گونه ، خداوند جانشان را گرفت و آنان را همچون پوسته ای ساخت که مغزش خورده شده باشد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) آیا ندانسته ای که پروردگارت با فیل سواران چه کرد؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) آیا نیرنگشان را در تباهی قرار نداد [ ونقشه آنان را نقش بر آب نساخت؟! ] [ نظرات / امتیازها ]
3) و بر ضد آنان گروه گروه پرندگانی فرستاد [ نظرات / امتیازها ]
4) [ که ] بر آنان سنگ هایی از نوع سنگ گِل می افکندند. [ نظرات / امتیازها ]
5) سرانجام همه آنان را چون کاه جویده شده قرار داد. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي
2) آیا نقشه ایشان را در تباهی قرار نداد؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) و فرستاد (خداوند)بر سر آن ها پرندگان ابابیل را. [ نظرات / امتیازها ]
4) که سنگ هایی از نوع سجیل بر سر آنان پرتاب کنند. [ نظرات / امتیازها ]
5) پس قرار داد آن ها را مانند کاه خورده شده. [ نظرات / امتیازها ]
 » فاطمه پورمحمدی
1) آیا ندیدی پروردگار تو با اصحاب فیل چه کرد؟ [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
1) آیا ندیده‌اى که پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) آیا مکرشان را باطل نساخت؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) و بر سر آنها پرندگانى فوج‌فوج فرستاد [ نظرات / امتیازها ]
4) تا آنها را با سِجّیل سنگباران کردند. [ نظرات / امتیازها ]
5) و آنان را چون کاه پس‌مانده در آخور ساخت. [ نظرات / امتیازها ]
 » امیدمجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمتگر و مهربان خلق راست
ندیدی تو آیا که رب جلیل
چه آورد بر روز اصحاب فیل
[ نظرات / امتیازها ]
2) نه تدبیر ایشان بدادی بر آب
که کعبه ز کینه نگردد خراب ؟
[ نظرات / امتیازها ]
3) ابابیل مرغان فرستادشان [ نظرات / امتیازها ]
4) بدان سنگ سجیل آزردشان [ نظرات / امتیازها ]
5) بدنهایشان خرد آنسان نمود
که حیوان علف زیر دندان نمود [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
1) Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfuhr?
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Ließ Er nicht ihre List verlorengehen
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) und sandte gegen sie Vögel in aufeinanderfolgenden Schwärmen,
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) die sie mit Steinen aus gebranntem Lehm bewarfen,
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) und sie so wie abgefressene Halme machte?
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی- حبیب شاکر
1) Have you not considered how your Lord dealt with the possessors of the elephant?
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Did He not cause their war to end in confusion,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) And send down (to prey) upon them birds in flocks,
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) Casting against them stones of baked clay,
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) So He rendered them like straw eaten up?
﴿٥﴾

[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجعه آذری ziya bunyadov
1) (Ya Peyğəmbər!) Məgər Rəbbinin fil sahiblərinə (Kə’bəni dağıtmaq üçün fillərlə Məkkənin üstünə gələn həbəş ordusuna) nələr etdiyini görmədinmi?!
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Məgər (Rəbbin) onların hiyləsini boşa çıxartmadımı?!
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) Onların üstünə qatar-qatar quşlar (əbabil quşları) göndərdi.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) (O quşlar) onlara bişmiş gildən düzəlmiş (möhkəm xırda) daşlar atırdı.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) (Rəbbin) onları (həşərat tərəfindən) yeyilmiş əkin yarpağına (saman çöpünə) döndərdi!
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- اردو
1) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیاہے
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) کیا ان کی چال کو بے کار نہیں کردیا ہے
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) اور ان پر اڑتی ہوئی ابابیل کو بھیج دیا ہے
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) جو انہیں کھرنجوں کی کنکریاں ماررہی تھیں
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) پھر انہوں نے ان سب کو چبائے ہوئے بھوسے کے مانند بنادیا
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
1) آیا ندیدى که پروردگارت با صاحبان فیل چه کرد؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) آیا نیرنگشان را بى اثر نساخت؟ [ نظرات / امتیازها ]
3) و پرندگانى را گروه گروه بر آنان فرستاد; [ نظرات / امتیازها ]
5) پس آنان را مانند کاه خورده شده گردانید. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- سومالی محمد عبدالله
1) Ma Ogtahay sida Eeba ku falay asaxaabtii Maroodiga «Colkii».
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Miyaan Eebe ka yeelin dhagartoodii wax dhumay.
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) Oosan ku dirin korkooda Shimbiro kooxa ah.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) Kuna tuuraysa Dhagaxyo la kululeeyay.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) Markaas Eebe ka yeelay Bal la daaqay sidiis.
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Hindi
1) ऐ रसूल क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) क्या उसने उनकी तमाम तद्बीरें ग़लत नहीं कर दीं (ज़रूर)
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) और उन पर झुन्ड की झुन्ड चिड़ियाँ भेज दीं
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) जो उन पर खरन्जों की कंकरियाँ फेकती थीं
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]