از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  علي اصغر
صَلِّ:فعل امرمبنی برحذف حرف علّه،مفردمذکرحاضرثلاثی مزیدباب تفعیل صَلَّی-یُصَلِّی،معتل وناقص یایی،لازم ،معلوم،متصرف
فاعله:ضمیرواجب الاستتارانتَ ومحلا"مرفوع
به معنی :نمازبرپاکن [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
اِنحَر:فعل امرمبنی برسکون،مفردمذکرحاضر،ثلاثی مجردریشه نَحَرَ-یَنحَرُ،صحیح وسالم،متعددی ،معلوم،متصرف
فاعله:ضمیرواجب الاستتارانتَ ومحلا"مرفوع
به معنی :قربانی کن [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.