از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید سوالی در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  سبح - مسعود ورزيده
اگر قرار باشد که معنای سوره را توسعه بدهیم، «سبح» شامل حال رهبران می‌شود، چون پیامبر یک رهبر بود، و پیروان را شامل نمی‌شد.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره نصر گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
پاسخهای کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : ممکن است
ولی دلیل می خواهد
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، پاسخ شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت پاسخ عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
پاسخ شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سبح - مسعود ورزيده
«سبح» از غرور جلوگیری می‌کند، ولی این معنا از ظاهر سوره در نمی‌آید. از کجا این معنا را برداشت می‌کنید؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : لغوی موضوع اصلی : تقدیس- تسبیح- تنزیه گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
پاسخهای کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : «تسبیح» به معنى منزه شمردن خداوند از هرگونه عیب و نقص است، و «حمد» براى توصیف او به صفات کمالیه و «استغفار» در برابر نقصانها و تقصیرهاى بندگان است
اینکه: سبح» از غرور جلوگیری می‌کند، از کجا ذکر می کنید؟
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، پاسخ شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت پاسخ عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
پاسخ شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  شیوۀ تسبیح و حمد - مسعود ورزيده
شیوۀ تسبیح و حمد که خواسته شده چیست؟ قلبی است یا در ظاهر بروز می‌کند؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : تقدیس- تسبیح- تنزیه گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
پاسخهای کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : این وظیفه اولاً متوجه پیامبر است و طبیعتاً ایشان وظیفه خود ار می دانند
اما به طور کلی اگر امر تسبیح و تحمید برای مومنین بیاید و توضیحی نیاید هر دو شکل را دربرمی گیرد
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، پاسخ شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت پاسخ عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
پاسخ شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فسبح بحمد ربک - مسعود ورزيده
چرا در « فسبح بحمد ربک» نوع سخن خطابی و در «استغفره» غیابی است؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : لغوی موضوع اصلی : سوره نصر گوینده : مسعود ورزیده
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
پاسخهای کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : هر دو خطابی است
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، پاسخ شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت پاسخ عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
پاسخ شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.